TEOKRATİK DEMOKRASİ


TANRI LAİKTİR, LAİK KALACAKTIR!

©Erol Erdoğmuş.

religions

İnsanların %100 ‘ü tek bir dini ya da dinsizliği onaylamamaktadır. Bu da Tanrı’nın, dinler üstü ve laik tutumda olduğunun, herhangi bir dini çarpım tablosu kesinliğinde onaylayarak öne çıkarmadığının kanıtı değil mi! Çağımızda ise bilim dindir, Öğrenmek te ibadet.

***

SEÇİM SONUÇLARI


HIRİSTİYAN: %33.5

DİNSİZ: %20.7

İSLAM: %18.2

HİNDU: %13.5

BUDİST: % 6.0

MUSEVİ: %0.3

ÇEŞİTLİ DİNLER: %7.8

TOPLAM: %100

TANRI LAİKTİR

İnsanlar; dinleri ve dinsizliği oylamışlar, birinci sıraya İsa’nın din partisi Hıristiyanlığı, ikinci sıraya dinsizliği koymuşlar. Hıristiyanlarla dinsizlerin toplamı %54.2 ile iktidar olabiliyor.

Hıristiyan Müslüman koalisyonu %51.7 ile ikinci iktidar seçeneği.

Ne var ki, dinci iki partinin iktidarı; dinsizler ve diğer dinler için sakıncalı olabilir.

Bu nedenle; Hıristiyanlarla dinsizlerin koalisyonu daha çoğunluklu ve laik olacağından, daha demokratiktir.

İnsanoğlunun, dinleri seçim sonuçları; Tanrı’nın dinler üstü ve laik tutumda olduğunun, herhangi bir dini çarpım tablosu kesinliğinde onaylayarak öne çıkarmadığının kanıtı değil mi?

Dinlere ve dinsizliğe bölünmüş insanların %100’ü, 5×5=25 gerçeğini kuşkusuz onaylarken, insanların %100’ü tek bir dini ya da dinsizliği onaylamamaktadır.

Oluştukları çağların bilimi olan dinler, çağlarının düzeyinde kalarak gelişip güncellenemediler.

Evrenin olağanüstü yapısı ve işleyişine ilişkin her gün güncellenen bilgiler dinde değil, bilimde.

Çağımızda bilim dindir,
Öğrenmek ibadet.

*

altiokrasi20151211105859

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: