Türkiye Kişisel Verilerin Korunması ne durumda?


«Aşırı» ve bir paragraflık serüven öyküsü!

kisisel-veri

Temel hak ve özgürlüklerden, sürdürülebilir kalkınmaya; ticari kazanımlardan iç ve dış güvenliğe kadar çok çeşitli alanları etkileyen bir süreç… Bu serüven Türkiye’de, Avrupa Konseyi’nin 1981 tarihli ‘Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Sürecinde Bireylerin Korunması’ Sözleşmesi ile başladı. Ancak Türkiye, yasal düzenlemeler ve denetim mekanizması gerektiren düzenlemeleri yapamadı ve sözleşmeyi imzalayamadı. Böylece, Küresel Gelişmeleri Yakalama dersinden sınıfta kaldı. 30 yıl süren bir «uyku»ya daldı. 2010 Anayasa Reformu’na kadar… Bu serüvenin devamında peki neler mi oldu?

***

Ahmet_Ceran

©Ahmet Ceran

 

 

Bilgi teknolojilerinin ve internetin hem sosyal yaşamda hem ticari ilişkilerde hem de devlet/vatandaş ilişkilerinde büyük önem kazanmasıyla ve bu teknolojilerin hızla gelişmesiyle birlikte, kişisel verilerin korunması ve sınır ötesi paylaşımına ilişkin tartışmalar; popüler bir küresel eğilim haline geldi. Kişisel verilerin taşıdığı ticari değerle birlikte, konunun temel hak ve özgürlüklere ve güvenliğe ilişkin boyutu; konunun çok farklı ve hassas çerçevelerde ele alınmasını gerekli kıldı. Küresel tartışmaların merkezindeki bu konu şüphesiz ki bir süredir AB’nin de ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Konunun temel hak ve özgürlüklerden sürdürülebilir kalkınmaya, ticari kazanımlardan iç ve dış güvenliğe kadar çok çeşitli alanlara etkisinden ötürü AB, vatandaşların hak ve özgürlüklerini garanti altına alacak kapsayıcı ve bütün AB ülkelerinde geçerli bir kişisel verilerin korunması sistemi oluşturmayı öncelikli gündemi haline getirdi. Hal böyle olunca, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ve meselenin AB gündemindeki yerinin artmasıyla birlikte, kişisel verilerin korunması, Türkiye-AB ilişkilerinde de öncelikli bir konu başlığı haline geldi. Türkiye-AB katılım müzakereleriyle eş zamanlı olarak Türkiye-AB Vize Serbestliği Diyaloğu ve gümrük birliğinin güncellenmesi çalışmalarının ivme kazanabilmesi için AB standartlarında bir kişisel verilerin korunması mevzuatı ile denetim mekanizmasının oluşturulması şart.

kişisel_veriler

*

kişisel_veriler_kitapcık

74 Sayfalık Kitapçığa erişmek için (pdf) lütfen resmin üzerini tıklayın!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: