AK PARTİ’NİN YEREL YÖNETİM VİZYONU…


Arkadaş, sen ne demiştin ne yapıyorsun şimdi?

akp

munir_kebir2

© Münir Kebir HDP’nin özerklik bildirgesinin aşırılığa kaçtığını eleştirmiştim. Halen de eleştiriyorum. Fakat, HDP’nin Özerklik bildirgesini AKP’nin 2004 yılında yasalaştırma girişiminde bulunduğu da unutulmamalı! AKP’nin seçim projesi ’ne yeniden göz atmada yarar var sanıyorum…

***

2004 yılında AKP, Devlet hizmetlerinde hantallık olduğundan bahisle, devlet memurlarının milletin hizmetkârı olduğunu, ve milletin hizmetinde “Bugün git Yarın gel” ifadesiyle halkımızı oylama formülünün artık olmayacağını ilan ederek yerel yönetimlere ağırlık verileceği yönünde yasa çıkarttı.

Ne var ki bu yasa o günkü Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in vetosuna takılmıştı. Şahsen ben de bu vetoya tepki göstermiş, devlet dairelerinde memur keyfiyetinden kurtulacağımızın sevinciyle AKP’ye hem seçimlerde oy vermiş ve hem de sosyal medyada AKP’yi sonuna kadar desteklemiştim.

Elimde o yıllara ait AKP’nin seçim projesi de var. Bu seçim projesinde bu konuya ilave olarak, Emniyette “Adli Polis” ve “İdari Polis” ayırımına gidileceği de hükme bağlanmıştı.

Bugün geldiğimiz noktada, HDP’nin özerklik bildirgesinin aşırılığa kaçtığını bir kaç gün önce eleştirmiştim. [Özerklik, Özyönetim ve Makyevilizm…] Halen de eleştiriyorum. Fakat biraz arşivimi karıştırdığımda AKP’nin az farkla da olsa HDP’nin Özerklik bildirgesi ni 2004 yılında yasalaştırma girişiminde bulunduğunu görünce doğrusu şaşırdım.

Geriye gitmeyeceğim. Sadece aşağıdaki makaleyi sizlerle paylaşmakla yetiniyorum.
Saygılarımla,

AKP imzası olunca, “özerklik” türküleri, bugün HDP yayınlayınca, kıyamet. Tayyip Erdoğan hızını alamıyor, HDP yöneticilerini dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclise ve yargıya talimat veriyor. 2004’e dönelim. CHP ve MHP yasaya ciddi muhalefet ediyor, “bu yasa ile Türkiye’de bölgelere özerklik veriliyor, yasa açıkça Anayasaya aykırıdır”

AKP’nin getirdiği o yasanın geçici birinci maddesi, HDP’nin bugün açıkladığı demokratik özerklik bildirgesine tam olmasa bile, büyük ölçüde benzerlikler taşıyor. “Sağlık, Sanayi, Bayındırlık, Kültür, Turizm, Tarım, Orman, Gençlik ve Spor Bakanlıklarının taşra örgütleri ve yetkileri il özel idarelerine devrediliyor”. Yani, yerel yönetimlere. [Makalenin tamamı]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: