IRAK’I BİR ATATÜRK KURTARIR…


O’nu en iyi anlayanlar neden hep yabancılar!

©Erol Erdoğmuş.

Cumhuriyet dönemi Türkiye-Irak ilişkileri, "Musul Sorunu" ve İngiltere'nin Irak üzerindeki mandaterliği nedeniyle başlangıçta soğuktu ve Atatürk, Irak'a karşı mesafeli bir tutum izliyordu. Hatta Irak Kralı Faysal daha önce Türkiye'yi ziyaret etmek istemesine rağmen Atatürk, Türkiye'nin Bağdat elçisi vasıtasıyla Kral Faysal'ın ziyaretinin teşvik edilmemesini istemişti. Faysal'ın 6-8 Temmuz 1931 tarihlerinde Türkiye'yi ziyareti ise ilişkilere bir dostluk havası kazandırmıştır.

Cumhuriyet dönemi Türkiye-Irak ilişkileri, “Musul Sorunu” ve İngiltere’nin Irak üzerindeki mandaterliği nedeniyle başlangıçta soğuktu ve Atatürk, Irak’a karşı mesafeli bir tutum izliyordu. Hatta Irak Kralı Faysal daha önce Türkiye’yi ziyaret etmek istemesine rağmen Atatürk, Türkiye’nin Bağdat elçisi vasıtasıyla Kral Faysal’ın ziyaretinin teşvik edilmemesini istemişti. Faysal’ın 6-8 Temmuz 1931 tarihlerinde Türkiye’yi ziyareti ise ilişkilere bir dostluk havası kazandırmıştır.

Irak’ı bir arada tutmanın tek yolu Laiklik. Bunu söyleyen bir din adamı. Niye? Çünkü; Dindar Laiklik; semavi olsun olmasın hiçbir dinin güdümüne girmeyen, tüm dinlere eşit yakınlıkta bulunan, hiçbir dini reddetmeyerek tarafsızlığını kanıtlayan adil Laikliktir. “Din halkın afyonudur” anlayışının uygulandığı dinsiz Laiklik, SSCB halkını bu afyondan kurtaramadı, Sovyetya yıkılır yıkılmaz dine dönüş başladı. İnsanlığın; milliyetleri ve dinleri analizleyip sentezleyerek insandaşlık ortak paydasında bütünleşmesi gerekirken; analiz tamamlanamamakt ve de senteze ulaşılamamaktadır…

***

HABER

“Irak’ı bir Atatürk kurtarır” diyen kişi bir Iraklı. Irakta bir dönem Milletvekilliği de yapan liberal şii din adamı, İyad Cemalettin.

Laiklik konusundaki görüşleriyle dikkat çeken Cemaleddin, “Irak’ın yeniden birliğini sağlayabilmek için Laikliği tavizsiz uygulayacak bir Iraklı Atatürk lazım” diyor.

Irak’ı bir arada tutmanın tek yolunun Laiklik olduğunu savunan İyad Cemaleddin, Atatürk’ün bunun en iyi örneği olduğunu belirtti.

DİNDAR LAİKLİK, DİNSİZ LAİKLİK

Dindar Laiklik; semavi olsun olmasın hiçbir dinin güdümüne girmeyen, tüm dinlere eşit yakınlıkta bulunan, hiçbir dini reddetmeyerek tarafsızlığını kanıtlayan adil Laikliktir.

“Din halkın afyonudur” anlayışının uygulandığı dinsiz Laiklik, SSCB halkını bu afyondan kurtaramadı, Sovyetya yıkılır yıkılmaz dine dönüş başladı.

KEMALİST LAİKLİK DİNSİZ DEĞİL DİNDARDI. KANITI “DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI”NI KURMUŞ OLMASIDIR.

İnsanlığın farklı dillerle farklı milliyetlere bölünmesi, psikososyal ANALİZ ve milletlerin farklı dinlerde bir araya gelebilmeleri, psikososyal bir SENTEZ olayıdır. İnsanlığın; milliyetleri ve dinleri analizleyip sentezleyerek insandaşlık ortak paydasında bütünleşmesi gerekirken; analiz tamamlanamamakta, senteze ulaşılamamaktadır, ne yazıkki.

Laiklik bu analiz ve sentezin olmazsa olmazıdır.

altiokrasi20151211105859

“Temeli Laiklik, Ön duvarı Devrimcilik, sağ duvarı Cumhuriyetçilik, sol duvarı Halkçılık, arka duvarı Milliyetçilik, çatısı Devletçilik olan Demokrasi abidesidir ALTIOKRASİ!..”

ALTIOKRASİ, Erol Erdoğmuş, [Cinius Yayınları 2015, sayfa 51.]

*
tltv_logo

2 Responses

  1. SEVGİLİ  NUSRET  SAĞLIĞINDA EĞER KURTARACAK  GÜCÜ  OLSAYDI  O ZAMAN KURTARIRDI    LOZAN”DA BIRAKILDI   VE SONRA DA KESİN OLARAK TERK EDİLDİ  SANIRIM  SELAMLAR

  2. Bay KENTEL’in eleştirisini anlayamadım. Iraklı şii din adamı, bugünkü Iraktan çıkacak ve laikliği Atatürk becerisinde uygulayacak birinden söz ediyor. Irak bir Atatürk laikliği uygulayabilir, ya da uygulayamaz; bu Irak’ın sorunu, bizim değil.

    Date: Thu, 17 Dec 2015 13:51:17 +0000
    To: erolerdogmus@hotmail.com

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: