Atatürk: The Soldier; Statesman; Reformer.


USA Turcs paid tribute to the legacy of Mustafa Kemal Ataturk. oAtatürk.

“the soldier in Ataturk had saved his country, the statesman in him had won for it the honorable peace, the reformer in him was now to make of it a new country.” – 3rd Baron Kinross

***

TCA Commemorates the Lasting Legacy of
Mustafa Kemal Ataturk

On November 10th, TCA paid tribute to the legacy of Mustafa Kemal Ataturk, who led the Turkish National War of Liberation, founded the modern Republic of Turkey and launched an extraordinary series of reforms that continue to inspire the Turkish nation. World-over, Ataturk is honored as one of the greatest national leaders of the 20th Century. In the words of Scottish historian, Patrick Balfour (the 3rd Baron Kinross): “the soldier in Ataturk had saved his country, the statesman in him had won for it the honorable peace, the reformer in him was now to make of it a new country.”

Ataturk: The Soldier

In the life of Mustafa Kemal, World War I was a pivotal period, during which time he had emerged as a military hero when he repelled an Allied invasion during the Gallipoli campaign of 1915. This successful military campaign earned Mustafa Kemal a distinguished military reputation and wide-spread admiration.

In 1918, when Mustafa Kemal returned to Istanbul to find it occupied by British and French forces he began to organize the Turkish army into an organized resistance movement to save the Turkish homeland. The Allies sought to impose a peace settlement on the Turkish people that afforded to them a mere rump state centered around Ankara. In response, Mustafa Kemal formed the Grand National Assembly of Turkey. The new Parliament moved quickly to assemble an army that would serve to launch the Turkish National War of Liberation.

Ataturk: The Statesman

The War of Liberation was fought on multiple fronts. Throughout 1921, under the leadership of Mustafa Kemal, the army of the Grand National Assembly won victory after victory against invading enemy forces ultimately pushing them out of Anatolia. The Allied powers of World War I now had to negotiate a new peace treaty.

On July 24, 1923, the Treaty of Lausanne was signed, whereby the boundaries of the modern state of Turkey were internationally recognized. Shortly thereafter, the Republic of Turkey was officially proclaimed on October 29th- the same day on which Mustafa Kemal was unanimously elected as the first president of the Republic.

Ataturk: The Reformer

From the establishment of the Republic in 1923, to his death on November 10, 1938, in just 15 years, Mustafa Kemal introduced a sweeping set of reforms which constituted one of the world’s most effective campaigns of modernization.

In 1924, the office of the Muslim Caliphate was abolished, which would consolidate a system of governance based on popular sovereignty and one grounded in secularism. Education was also secularized and the use of Arabic script would be replaced with a new alphabet based on Latin.

As of 1926, Islamic courts and Islamic canon law (Sharia) was replaced with a secular law structure. A new Turkish penal code, based on the Italian model, and a new Turkish civil code, based on the Swiss model, was adopted. Women had now obtained equal rights with men in private matters such as marriage and inheritance.

According to Mustafa Kemal, gender inequality was an impediment to attaining the full development of the nation; without such equality, the nation would remain irremediably backward. By 1934, well before many other European nations, Turkey moved to grant full political rights to women, including the right to vote and be elected. Several female MPs joined the Turkish Parliament, with the general elections of 1935, which was a breakthrough not only within the region, but throughout the Western world.

These wide-ranging reforms spearheaded by Mustafa Kemal Ataturk have left a lasting legacy of which the peoples of Turkish heritage are proud: the conversion of the newly founded Republic into today’s modern, democratic and secular Turkish state. Each year, on November 10, at the exact time of his death, most people in Turkey observe a moment of silence in honor of Ataturk’s memory and lasting legacy.

Please [ click] here to listen to the speech of President John F. Kennedy delivered in 1963 on the 25th anniversary of Mustafa Kemal Ataturk’s passing.

tca

***

ATAA Remembers Mustafa Kemal Atatürk

ata

Dear Members of the Turkish American Community and Friends of Turkey,

Today, we respectfully remember one of the greatest leaders this world has seen, Mustafa Kemal Atatürk, who was born in Ottoman Salonika in 1881 and passed away in Istanbul, Turkey, in 1938 – 77 years ago this morning.

After leading the Turkish people to independence from the occupying forces, following the Ottoman defeat in 1919, and establishing the Turkish Republic in 1923, Atatürk forged a cultural, social, educational, political and economic revolution that catapulted the Turkish Republic and Turkish people into the community of global leaders.

Atatürk built the Turkish Republic on the solidarity of its diverse citizenry. He lead the Turkish citizenry to build a republic on universal principles: equality, liberty and justice for all; religious freedom based on western secularity; the pursuit of happiness through democracy and liberal economy; and a citizenry based on nationality, a common language, and global cooperation for the common good. As these universal principles are constants in dynamic motion, so shall be nations and the community of nations who defend and exalt them with loyalty and dynamism.

The Turkish experience is only starting, as the Republic’s centennial of 2023 approaches us fast. Atatürk provided Turkey a living, breathing body of law and personal code of conduct to adapt to the times, and to thrive and succeed.

Atatürk’s final wish was that the Turkish people practice responsible civic engagement for the betterment of themselves and the country, and for humanity and world peace; always to accept the guidance of fact and reason, compassion and common sense; and, always to carry themselves with confidence.

ATAA wishes you this special moment of meaningful reflection.

Respectfully,

Mehmet Toy, Ph.D.
President
ATAA Board of Directors

Kursad Dogru
Chairman
ATAA Board of Trustees

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Özlemle Anıyoruz…

Türk-Amerikan Toplumunun Değerli Üyeleri ve Türkiye’nin Dostları,

Bugün, dünyanın en büyük liderlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk’ü 77. ölüm yıldönümünde saygıyla anıyoruz. 1881 yılında Selanik’te doğan Atatürk, 1938 yılında İstanbul’da hayata gözlerini kapamıŞtır.

Atatürk, Birinci Dünya SavaŞı’nın ardından 1919 yılında Türkiye’yi iŞgalci güçlerin elinden kurtarıp 1923 yılında bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduktan sonra, Türkiye’yi ve Türk halkını çağdaŞ ülkeler seviyesine ulaŞtıran kültürel, sosyal, egitimsel, politik ve ekonomik bir dizi devrimler gerçekleŞtirmiŞtir. Önsezili olması, geleceği görebilmesi, ve sorunların üstesinden gelebilme yeteneği sayesinde, Atatürk bir ulusun çaresizliğini umuda ve güvene dönüŞtürmeyi baŞarmıŞ ve rüyalarının da ötesinde bir gerçeği yavaŞ yavaŞ biçimlendirmiŞtir.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini, Türk milletinin birlik, beraberlik ve dayanıŞması üzerine kurmuŞtur. Herkes için eŞitlik, özgürlük ve adalet, çağdaŞ laiklik anlayıŞına dayalı din özgürlüğü, demokrasi ve liberal ekonominin sağlayacağı refah, milliyet ve ortak dile dayalı bir vatandaŞlık anlayıŞı, ve ortak yarar için küresel iŞbirliği gibi evrensel prensiplere dayalı bir cumhuriyetin temellerini atmak üzere Türk ulusuna önayak olmuŞtur. Dinamik devinimin değiŞmezleri olan bu evrensel değerleri müdafaa edecek ve yüceltecek olan milletler ve milletler toplulukları da daimi kalacaktır.

Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümü olan 2023 yılına hızla yaklaŞırken, Atatürk’ün sağladığı, yaŞayan ve geçerliliğini hep koruyan Medeni Hukuk Kuralları sayesinde çağa ayak uyduran, refah ve baŞarıya ulaŞan Türkiye’nin atılımı daha sadece bir baŞlangıçtır.

Son dileği, hem ülkenin ve yurttaŞlarının geliŞmesine hem de insanlık ve dünya barıŞına katkıda bulunmak amacıyla Türk halkının sorumluluk üstlenmesi ve daima gerçeklerin, mantık ve sağduyunun ıŞığında kendine güvenle ilerlemesi olmuŞtur.

Bu çok özel anı anlamlı geçirmenizi diliyoruz.

Dr. Mehmet Toy
ATAA Yönetim Kurulu BaŞkanı

KürŞad Doğru
ATAA Mütevelli Heyeti BaŞkanı

ataa

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: