ATATÜRK ‘5X5=25’ DİYEMEZ Mİ?


İslâm bağnazları ile Batı sömürgenlerinin büyük korkusu: Mustafa Kemal Atatürk!

©Erol Erdoğmuş.

Dün; İslâm Medeniyeti  astronomi, matematik ve teknoloji gibi bilim ve buluşların çıkış noktası idi. http://www.islamicity.org/3593/technology-transfer-from-islamic-world-to-the-west/  Bugün; Batı, İslâm âlim ve mucitlerinin asırlar öncesinin çalışmaları sayesinde kâinatta yeni gezegenler arıyor ve köktendinciler aracılığıyla bölüp, yönettiği gibi, İslâm çıkışlı geliştirdiği teknolojisini  bağnazlara satıp, zenginliğine zenginlik katıyor.http://www.suriyegercekleri.com/2014/11/27/karikatur-abd-isid-ile-islam-dunyasini-hedef-aliyor/

Dün; İslâm Medeniyeti astronomi, matematik ve teknoloji gibi bilim ve buluşların çıkış noktası idi. http://www.islamicity.org/3593/technology-transfer-from-islamic-world-to-the-west/
Bugün; Batı, İslâm âlim ve mucitlerinin asırlar öncesinin çalışmaları sayesinde kâinatta yeni gezegenler arıyor ve köktendinciler aracılığıyla bölüp, yönettiği gibi, İslâm çıkışlı geliştirdiği teknolojisini bağnazlara satıp, zenginliğine zenginlik katıyor.http://www.suriyegercekleri.com/2014/11/27/karikatur-abd-isid-ile-islam-dunyasini-hedef-aliyor/

Atatürkçülük ; pratik bilime dayalı olduğu için; ideoloji ve statükocu ve dogmacı değildir. Bu nedenle başından beri iki hasmı olmuştur : 1. Batı Dünyası ve 2. İslam Dünyası. Batı istemeyerek kabul ettiği LOZAN’ı; AB havucuyla şimdilerde demokrasi maskesi altında SEVR’le değiştirmeye çabalıyor. Türkiyenin kendilerine eşit değil, taşeron ülke olmasını öngörüyor ; İslam Dünyası laik ve çağdaş Türkiye örneğini saltanatları için tehlikeli kabul ediyor. Batı ve İslam Dünyası Kemalizme karşı olduklarına göre; Kemalizm Türklerin olmazsa olmazıdır.

***

5×5=25 Gerçeği, Atatürk söyleyince gerçek olmuyor mu?
Nedir Atatürk’ün 5×5=25 gerçeği?
« En hakiki mürşit ilimdir, fendir, ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. » – Eylul 1925 Mustafa Kemal. “İnsanın dini aklıdır, aklı olmayanın dini yoktur”diyen islam peygamberi, akla dayalı bilimlerin din olduğunu; akla dayalı olmayan bilgilere din denilemeyeceğini buyurmamış mıdır?

Her din; ortaya çıktığı zamanın bilimi olmak zorundadır. Zamanın aklına aykırı olsaydı, kabul edilemezdi. Ne var ki dinler; zamanlarının bilgisinde yerlerinde sayarlarken; doğa bilimleri, aklı projektör olarak kullanmış geliştikçe gelişmiştir.

En büyük yol göstericinin bilim ve teknoloji olduğu gerçeği, 5×5=25 kesinliğindedir; bilim ve teknoloji yeryüzünde var olduğu sürece de geçerli kalacaktır. Kemalizmin bu nedenle ideolojisi yok, pratik’i vardır. Pratik; duyguların, düşüncelerin, davranışların; bilimsel ve teknolojik verilerden yararlanılarak yapılandırılıp geliştirilmesini öngörmektedir.

Kemalizm bilim ve teknolojide gelişmiş ülkeler toplumuna ayak uydurmakla yetinmemiş, onlardan biri olmak için onların kullandıkları harfleri, takvimi, yaşantı biçimini benimseyerek onlarla kaynaşmayı amaçlamıştır. Kemalist pratik bilime dayalı olduğu için; ideoloji değildir, statükocu ve dogmacı değildir.

Kemalist pratiğin başından beri iki hasmı olmuştur.
1. Batı Dünyası
2. İslam Dünyası.
Batı istemeyerek kabul ettiği LOZAN’ı; AB havucuyla şimdilerde demokrasi maskesi altında SEVR’le değiştirmeye çabalıyor. Türkiyenin kendilerine eşit değil, taşeron ülke olmasını öngörüyorlar!..
Bu nasıl demokrasi?!..
AB’de bölünmez bütünlüklü Türkiye istenmiyor?!
İslam Dünyası yönetimleri; laik ve çağdaş Türkiye örneğini saltanatları için tehlikeli kabul ediyorlar.

Batı ve İslam Dünyası Kemalizme karşı olduklarına göre; Kemalizm Türklerin olmazsa olmazıdır.

*

kemalistler

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: