Müzik Eğitiminin Önemi


Müzik Eğitimi ile Sanattan uzak yetişen bir nesil !

GwendolynKidslo-e1331912639577-520x270

© photocredit

drBulent_okan

Dr. Bülent Okan – İnsanlar anne karnında iken müzikle tanışırlar. Hatta hamilelik sürecinde ve sonrasında mesela Mozart dinleyen çocukların daha zeki olduğunun araştırmalarla doğrulandığını biliyoruz. Müzik dinlemenin ne kadar önemli olduğunu, insanların geleceğini değiştirecek kadar güçlü bir etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Anne-babanın müziğe olan ilgileri yanında aldıkları müzik eğitimi çocuklarına dinleteceği doğru müzikleri seçmelerini sağlayacaktır.

İyi müziği kötü müzikten ayırt edebilmek ancak alınacak eğitimle doğru orantılıdır. Burada ilk iş öğretmenlere düşmektedir. Bugün Türkiye’deki ilkokulların tümünde müzik eğitimini sınıf öğretmenleri vermektedir. Müzik öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği farklı branşlardır. Sınıf öğretmenlerinin müzik derslerini ilk dört yıl zorunlu olarak üstlenmeleri gerekiyorsa, bu bölümleri kazanan öğretmen adaylarının müzik alanındaki yetenekleri de ölçülmelidir. İlk dört yıl müzik eğitimi verebilecek yeteneğe sahip adaylara müzik öğretmenliği sertifikası verilmelidir. Bu sertifikaya sahip olmayan öğretmenler ise ilk dört yıl müzik derslerine girmemelidir. Müzik öğretmenliği eğitimi almış, branşında uzman öğretmenlerin öğrencilere vereceği eğitim ile çocuklar iyi müzik-kötü müzik ayrımını yapabilme, başka bir deyişle müzik zevki eğitimine iyi bir başlangıç yapabileceklerdir.

Ülkemizde müzik derslerinin neredeyse kaldırılmak üzere olması, ders saatlerinin azaltılması veya seçmeli derslerin içine alınması bugün karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir. İlk ve ortaokullarda haftada bir saat iken, liselerde yine bir saat olmasına rağmen görsel sanatlarla müzik birbiriyle aynıymış gibi birini seçen öğrenciler diğer dersi alamamakta, müzik veya görsel sanatlar derslerinden birinden yoksun kalmaktadırlar. Müzik derslerinin ders saatinin yetersizliği ortadadır. Haftada bir saat ya da ders süresi olan kırk dakikada öğrencilere verilebilecek müzik bilgisi ve müzik kültürü ne kadar olabilir ki? Önerim şudur ; müzik dersleri zorunlu eğitim boyunca haftada en az iki saat olmalıdır.

Müzik eğitiminden yoksun, iyi müzik-kötü müzik ayrımını yapamayan, müzik zevki oluşmamış bir gençlik yetişiyor. Bu şartlar altında gençliğin aslında sanattan ne kadar uzak yetiştiklerini söylemek yanlış olmaz. Bu gençler anne-baba olacaklar, çocuk yetiştirecekler. Günümüz Türkiye’sinde sanata olan ilginin, sanatçı yetiştiren konservatuvarlara olan ilginin azalmasını, müzik eğitiminin önemsizleştirilmesinin etkilerinden biri olarak görüyorum. Bunun bir eğitim politikası olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Büyük önder Atatürk’in söylemiş olduğu “Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünün içinde saklı olan anlam yüzümüze tokat gibi çarpmıyor mu?

Müziksiz ve sanatsız kalmayın.

bulent_okan

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: