CUMHUR’İYET’TEN BİAT’İYETE Mİ?


Akıl ve mantığımızı terkedip, otoriteye biat emeye başladığımız andan itibaren, sorunlarınıza çözüm beklemeyin !

Akıl ve mantığınızı terkedip, otoriteye biat emeye başladığınız andan itibaren, sorunlarınıza çözüm beklemeyin !

1 Kasım’daki tercihinizi belirlediniz mi?

©Erol Erdoğmuş.

Biat; gönüllü ya da zoraki köleleşmektir. Biat; bir başkasını duyguca, düşüncece, davranışça isteyerek ya da istemeyerek kendinden üstün kabul ederek, o kişiye biat etmek; tabi olmaktır. Biat’iyet, cumhur’iyetten çok daha kolaydır. Bu tür rejimlerde; Halk, kendisi adına dikkat ettiği, hatırladığı, akıl yürüttüğü iddiasındaki politikacıların yörüngesine girmeye mecbur olur. Milletvekilleri; halk ile yönetim faaliyetleri arasında yer alarak, yalıtkan maşa olur. Halkın etkinliği yarıdoğrudanlığa indirgenir.

***

CUMHURİYET

Cumhuriyet; milletin egemenliği elinde tuttuğuna ve bunu, belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığına inandırılan yönetim biçimidir.
Oysa, halk kitlelerinin bilinci yok; refleksleri vardr. Halkın birey bilinci netliğinde dikkati, belleği, akıl yürütme becerisi olmadığından; kendisini birey gibi doğrudan yönetemez.

Bu nedenle; ister istemez halk adına dikkat ettiği, halk adına hatırladığı, halk adına akıl yürüttüğü iddiasındaki politikacıların yörüngesine girmeye mecbur olur. Halkın vekil harçları olan milletvekilleri; halk ile yönetim faaliyetleri arasında yer alarak, yalıtkan maşa olur; halkın yönetim faaliyetleri ile doğrudan temasını keserler. Halkın etkinliğini 1/2=0,5 yarıdoğrudanlığa indirgerler.

BİAT’İYET

Biat; bir başkasını duyguca, düşüncece, davranışça isteyerek ya da istemeyerek kendinden üstün kabul ederek, o kişiye biat etmek; tabi olmaktır. Osmanlı İmparatorluğunda padişah öldüğünde tahta geçecek oğlunun, devlet yönetimindeki etkili gruplarca kabul edilip onaylanması, ona –biat– edilmesi gerekirdi.

Biat’iyet cumhur’iyetten çok daha kolaydır. Biat edenin dikkatini, olan biteni hatırlamasını, bunlar üzerinde akıl yürütmesini gerektirmez. Biat edilen kişinin iyi niyetler taşıdığına, iyi ve doğru düşünceler ürettiğine, doğru olanı yaptığına inanılırsa; sorun kalmaz. Biat; 1/1=1 ölçeğinde gönüllü ya da zoraki köleleşmektir.

Yurttaşlar; özgür ve eşit olduklarının bilincine erişmelidirler ki, 0,5 yarıdoğrudan cumhuriyet özgürlük ve eşitliğine ulaşabilsinler. Eşitlik; özgürlükte ve kölelikte sınırlayıcı, belirleyicidir. Herkes eşit düzeyde özgür ve eşit düzeyde köle olabilir.

Hrıstiyan ülkeler rönesans -duyguda, düşüncede, davranışta- yeniden doğuş yaşadılar ve biatiyetten cumhuriyete intibak edebildiler. Müslüman ülkeler rönesans yaşamadıkları için, ya hiç ya da yeterince biatiyetten cumhuriyete intibak edemediler ne yazık ki!..

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: