KENDİN YASALAŞTIR KENDİN FAYDALAN!


…veya milletin kesesinden kendin pişir ve sadece kendin ye!

©Erol Erdoğmuş.

tbmm

Emekçi kendi istemi dışında işten çıkarıldığı, ya da şirket iflas ettiği takdirde; emekçiye 4 yıl süreyle ücreti ödeniyor mu? İşten çıkarılmış emekçinin ölümünde, sigorta primine tabi en yüksek ücret üzerinden 12 aylık ölüm yardımı yapılıyor mu? Oysa; milletvekillerinin ve birinci derecedeki yakınlarının, yurt içindeki tüm sağlık giderleri TBMM Bütçesinden karşılanıyor!.. Milletvekillerinin 25 yaşına kadar evli olmayan kız ve erkek çocukları, eğitim şartı aranmaksızın ailelerinin sosyal güvencesinden yararlanabiliyor!.. İyi de bu eşitsizliği yargıya taşıyan, sorgulayanınız var mı?

***

OLAY

TBBM ‘de 17 Ocak 2012 günü kabul edilen TORBA Yasayla, SSK Kanununa ek bir madde olarak getirilen düzenleme özetle şöyle:

“TBMM üyeleri ile dışarıdan Bakanlığa atananlardan bu görevleri sona erdiği halde, yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlanmasına hak kazanamayanları kurmuş oldukları sigortalılık ilişkisi 4 yıl süreyle aynı kapsamda devam ettirilir ve ödenecek sigorta primi Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen prime esas kazancı üzerinden hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan sigorta prim tutarları, sigortalı payı da dahil olmak üzere TBMM Bütçesinden karşılanır (…)”

Dahası; eski ve mevcut milletvekillerinin ve birinci derecedeki yakınlarının, yurt içindeki tüm sağlık giderleri TBMM Bütçesinden karşılanıyor!.. Milletvekillerinin 25 yaşına kadar evli olmayan kız ve erkek çocukları, eğitim şartı aranmaksızın ailelerinin sosyal güvencesinden yararlanabiliyor!..

TBMM üyelerinin ölümleri halinde, Devlet Memurlar Kanununa göre en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu aylığın (ek gösterge dahil) 12 aylık tutarı ölüm yardımı olarak TBMM Bütçesinden ödeniyor!..

SORAN YOK MU?

Emekçi kendi istemi dışında işten çıkarıldığı, ya da şirket iflas ettiği takdirde; emekçiye 4 yıl süreyle ücreti ödeniyor mu?
İşten çıkarılmış emekçinin ölümünde, sigorta primine tabi en yüksek ücret üzerinden 12 aylık ölüm yardımı yapılıyor mu?

Yasama erki yasa yapar, Yürütme yasayı uygular; Yargı yasanın yapılışını ve uygulanışını yargılar. Erkler hiyerarşisinde Yasama Müdür Yardımcısı, Yürütme Memur ve Yargı Müdür statüsündedir.

Bu bağlamda erk; Yasama ile Yargı arasında paylaşılmaktadır. Yasamanın yasalarını, yargının kararlarını uygulamaya memur yürütme, erk değildir. Yargı sadece yargı erki tarafından denetlendiği için 1/1=1 birim erktir. Yargının denetlediği Yasama yarım (0.5) erktir.

Yasama; yapma balı’nı tutan parmağını yalayarak kendine çıkar sağlarsa, şikayet edildiğinde yargı kuşkusuz yapar. Yargının yasamayı cezalandırması elbette onur kırıcıdır.

TBMM üyelerinin özlük haklarıyla ilgili yasa önerileri; Cumhurbaşkanının onayından sonra görüşülüp yasalaştırılabilir hükmü Anayasa’ya eklenmelidir. Cumhurbaşkanının onayı yeterli görülmüyor, yine bal tutan parmağını yalıyorsa; elbette yasal yollara başvurulacaktır.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: