Kids-ID !


Enfants belges résidant à l’étranger – Belgische kinderen in buitenland wonen

eid

***

Nu ook Kids-ID voor Belgische kinderen die in buitenland wonen

Vanaf 1 oktober 2015 kunnen Belgische kinderen jonger dan twaalf jaar die in het buitenland wonen een Kids-ID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven.

Deze Kids-ID is dezelfde als die die de gemeenten in België afleveren. De identiteitskaart voor kinderen zal het leven van veel Belgische gezinnen die in het buitenland wonen, vereenvoudigen.

Met de Kids-ID naar een vijftigtal landen reizen

Met de Belgische elektronische identiteitskaarten (Kids-ID en e-ID) kunnen landgenoten naar een 50-tal landen reizen, voornamelijk van de Europese Unie, naar bepaalde buurlanden van de EU en naar andere toeristische bestemmingen.

Tot nu toe konen kinderen jonger dan twaalf jaar die in het buitenland wonen zich alleen met een paspoort identificeren en reizen. Vanaf 1 oktober kunnen dus alle gezinsleden een elektronische identiteitskaart gebruiken. Dat is goed nieuws, vooral voor de Belgen die in de Europese Unie wonen.

Een Kids-ID aanvragen: eenvoudig als een brief op de post

De Kids-ID is kleiner en goedkoper dan een paspoort en kan eenvoudig per brief worden aangevraagd bij de consulaire beroepspost waar het kind is ingeschreven. Dankzij deze gemakkelijke procedure zullen veel ouders voortaan niet meer persoonlijk naar hun consulaire beroepspost moeten gaan om een reisdocument voor hun kind aan te vragen.

Een kaart voor de toekomst

Net zoals volwassenen en met een gewone eID, kunnen kinderen met een Kids-ID zich identificeren op het internet. Zo kunnen ze bijvoorbeeld veiliger surfen en chatten. Daarvoor moeten wel de certificaten op de kaart worden geactiveerd.
Deze gratis activering is momenteel maar bij 12 consulaire beroepsposten (Alicante, Barcelona, Berlijn, Bern, Genève, Den Haag, Londen, Luxemburg, Madrid, Marseille, Parijs, Tenerife) mogelijk of bij om het even welke Belgische gemeente bij thuiskomst. Op middellange termijn zullen alle consulaire beroepsposten worden uitgerust om de certificaten te kunnen activeren.

De Kids-ID voor Belgische kinderen die in het buitenland wonen, is het resultaat van een nieuwe samenwerking tussen de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Binnenlandse Zaken.

Meer informatie over de elektronische identiteitskaart op http://www.eid.belgium.be.

Praktische informatie :

• Geldigheidsduur: 3 jaar (blijft geldig na verhuizing, ook bij een terugkeer naar België)
• Prijs: 10 euro.
• Schatting van het aantal Kids-ID’s die jaarlijks in het buitenland zullen worden afgeleverd: +/-5.000.
• Voordelen van de Kids-ID :
o Handig formaat: ze heeft de grootte van een bankkaart.
o Mogelijk om naar meer dan 50 landen te reizen [meer weten.]
o Goedkoper dan een paspoort: 10 euro voor een Kids-ID (tegenover 35 euro voor een paspoort).
o Blijft geldig bij verhuizing (naar een andere beroepspost, van of naar België).
o Mogelijk om bepaalde beveiligde handelingen op het internet te verrichten (als de certificaten geactiveerd zijn).
• e-ID voor Belgen in het buitenland (vanaf 12 jaar): afgeleverd sinds 2009, ongeveer 30.000 per jaar.

La Kids-ID disponible pour les enfants belges qui résident à l’étranger

A partir de ce 1er octobre 2015, les enfants belges de moins de 12 ans qui résident à l’étranger pourront obtenir une Kids-ID auprès du poste consulaire belge où ils sont inscrits.

Cette Kids-ID, totalement identique à celle déjà délivrée dans les communes en Belgique, présente plusieurs avantages et va simplifier significativement la vie de nombreuses familles belges qui résident à l’étranger.

La Kids-ID permet de voyager dans une cinquantaine de pays

Les cartes d’identité électroniques belges (Kids-ID et e-ID) permettent de voyager dans une cinquantaine de pays (dont toute l’Union européenne ainsi que plusieurs pays limitrophes de celle-ci ou à vocation touristique).

Jusqu’à présent, seul un passeport permettait aux enfants belges de moins de douze ans et résidant à l’étranger de s’identifier et de voyager. A partir du 1er octobre, tous les membres d’une famille, quel que soit leur âge, auront ainsi accès aux cartes d’identité électroniques belges. C’est donc une excellente nouvelle, particulièrement pour les Belges qui résident dans l’Union européenne.

Demander une Kids-ID : simple comme une lettre à la poste

Plus petite et moins chère qu’un passeport, la Kids-ID peut être demandée par simple courrier auprès du poste consulaire où l’enfant est inscrit. Cette facilité de procédure évitera donc désormais à de nombreux parents de devoir se rendre dans leur poste consulaire lorsqu’il ont besoin d’un document d’identité ou de voyage pour leur enfant (l’enfant doit être présent lors d’une demande de passeport).

Un outil tourné vers le futur

Tout comme l’e-ID des adultes, la Kids-ID permet de s’identifier sur internet pour y naviguer en toute sécurité. Il faut pour cela que les certificats présents sur la carte soient activés.

Cette activation, qui est gratuite, ne peut actuellement se faire que dans 12 postes consulaires (Alicante, Barcelone, Berlin, Berne, Genève, La Haye, Londres, Luxembourg, Madrid, Marseille, Paris, Tenerife) ou dans une commune belge lors d’un retour au pays. A moyen terme, tous les postes consulaires disposeront du matériel nécessaire à l’activation des certificats.

La mise à disposition de la Kids-ID pour les enfants belges qui résident à l’étranger est le fruit d’une nouvelle collaboration entre le SPF Affaires étrangères et le SPF Intérieur.

Pour en savoir plus sur la carte d’identité électronique belge :

Quelques informations pratiques :

• Durée de validité : 3 ans (reste valable en cas de déménagement, même en cas de retour vers la Belgique).
• Prix : 10 euros.
• Estimation du nombre de Kids-ID qui seront délivrées annuellement à l’étranger : +/-5.000.
• Avantages de la Kids-ID :
o Format pratique : elle a la taille d’une carte bancaire.
o Permet de voyager dans plus de 50 pays [en savoir plus]
o Moins chère qu’un passeport : 10 euros pour une Kids-ID (contre 35 euros pour un passeport).
o Reste valable en cas de déménagement (vers un autre poste, de ou vers la Belgique).
o Permet certaines opérations sécurisées sur internet (si les certificats sont activés).
• e-ID pour les Belges à l’étranger (à partir de 12 ans) : délivrée depuis 2009, environ 30.000 par an.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: