TERÖRLE GÖRÜNÜR GÖRÜNMEZ SAVAŞ


BASKETBOL OYNAYARAK FUTBOL MAÇI KAZANILMAZ

basket

©Erol Erdoğmuş.

Yerleşik savaş kurallarına aykırı savaşmak vahşettir, terördür. Üç tip terörist vardır: Hayalperest, Çaresiz, Çıkarcı… Çaresiz; ya tehdit altındadır ya da ölümcül bir hastalığı vardır. Patlayarak patlatan canlı bomba olmayı seçmek durumunda kalabilir. Hayalperest, gerçeğe çarpınca hanyayı konyayı anlar, ne var ki iş işten geçmiştir. Terör maşasının sapı olan çıkarcı, görünmeyen ellerin maşasıdır.

***

ÖNSÖZ

Tarih boyunca ordular, yerleşik savaş kurallarına [1] uygun olarak, yüz yüze mertçe savaştılar. Yerleşik kurallara aykırı savaşmak vahşettir, terördür.

Kendi azınlıklarının güya kurtarıcısı olduklarını vehmedenler, siyasal amaçlarını gerçekleştirebileceklerini sanarak; kurulu düzenin kişilerine, tesislerine, kurumlarına vahşice saldırarak terör cinayetleri işlemektedirler.

“İlk vuruş, savaşı yarı yarıya kazanmaktır -Oliver Goldsmith-” [2] varsayımı geçerli olsaydı; teröristler yarı yarıya kazandıkları(?) savaşı kolayca tamamlayarak kurulu düzenleri kolayca devirir, iktidar olurlardı.

“Şimdi değilse, sonunda muhakkak başaracağım” inancındaki terörist, kumarbaz değil midir? Hedefine ulaşamayan terörün, boomerang gibi dönüp teröristi vuracağının bilincinde değildir.

Kimdir bu teröristler? Üç tip terörist vardır:
Hayalperest,
Çaresiz,
Çıkarcı… Terör maşasının sapı çıkarcı; öbür iki kolu hayalperest ve çaresiz kişilerdir. Hayalperest, gerçeğe çarpınca hanyayı konyayı anlar, ne var ki iş işten geçmiştir.

Çaresiz; ya tehdit altındadır ya da ölümcül bir hastalığı vardır. Patlayarak patlatan canlı bomba olmayı seçmek durumunda kalabilir. Terör maşasının sapı olan çıkarcı, görünmeyen ellerin maşasıdır.

BASKETBOL OYNAYARAK FUTBOL MAÇI KAZANILMAZ

Terörist gizlice, görünmeden arkadan hançerler. Daima siperindedir, saldırdıktan sonra hemen siperine döner. Görünmeden saldıranla, görünerek değil; görünmeyerek baş edilir. Teröre karşı, antiterör gücü oluşturulmalıdır. Güçlü ve güvenilir istihbarat desteğindeki nokta atışlarıyla gürültüsüz, patırtısız savaşılmalıdır. TERÖRİSTLE GÖRÜNMEDEN SAVAŞ budur.

İkinci aşama TERÖRE KARŞI GÖRÜNÜR SAVUNMA ’dır. Halk terörü lanetleme mitingleri yaparak, tatmin olmak isteyebilir. Lanetlenmek teröristi caydırmaz, halkı teröre karşı bilgilendirmez. Üstelik teröristlerin miting alanına iki canlı bomba yerleştirerek patlatmalarına ortam oluşturur, 100’den fazla masum vatandaşı katlederek halkı sindirmeye yeltenmelerine fırsat verir. Kitle iletişim araçları -Tv, Radyo, Gazete vb- ile halkı teröre ve teröriste karşı bilgilendirerek GÖRÜNÜR SAVUNMA sağlanmalıdır.

*

kemalistler

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: