PARTİSİZ BELEDİYE


Partizan belediye ve halkın ödediği vergilerin, AKP’li belediyelerce 1 Kasım seçim kampanyasında kullanılması!

tehdit

©Erol Erdoğmuş.

Partizanlık demokrat bünyeyi ölüme götüren kanser hücreleridir. Yerel yönetimlerdeki panzehiri, partisiz özerk belediyelerdir. Halka daha yakın, daha çok demokrat olmak zorundadırlar çünkü… Belediyeler rant kaynağıdır. Partilerin iştahını kabartarak, Demokrasiyi Rantokrasiye dönüştürebilir. Peki demokrasinin, rantokrasiye dönüşmesi nasıl engellenebilir?

***

ÖNSÖZ

“Matbuat hürriyetinden doğacak mahzurların izale vasıtası da, yine bizzat matbuat hürriyetidir” diyordu Atatürk 1924’te.

Basın özgürlüğünden doğacak sakıncaların giderilmesinin, basın özgürlüğüyle sağlanmasına koşut; demokrasiden doğacak sakıncaların giderilmesi de, yine demokrasi ile mümkündür.

AYRINTI

Partili demokrasilerde, demokrasiden kaynaklanan sakınca; aşırı particilik -partizanlık-’ tır. Partizanlık demokrat bünyeyi ölüme götüren kanser hücreleridir.

Partizanlık kanserinin yerel yönetimlerdeki panzehiri, partisiz özerk –muhtar– belediyelerdir; halka daha yakın, daha çok demokrat olmak zorundadırlar çünkü.

Devlet hiyerarşisi üçgeninin ilk basamağında; temelde ve çoğunlukta, özerk nitelikteki köy ve mahalle muhtarlıkları yer alır.

Hiyerarşinin ikinci basamağında, muhtarlıklara oranla çok az sayıda olan belediyeler vardır. Belediyeler rant kaynağıdır. Partilerin iştahını kabartarak, Demokrasiyi Rantokrasiye dönüştürebilir.

Partizanların, hiyerarşinin üçüncü basamağını oluşturan etkin ve yetkin genel idareye -iktidara– tırmanabilmelerinin ve orada kalabilmelerinin olmazsa olmazı; partili belediyelerdir.

AKP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Ekibinin, AKP’li belediye Başkan’larıyla bölge toplantıları yaparak, belediye olanaklarının nasıl AKP seçim kampanyasında kullanılacağı konusunda telkinlerde bulunduğu gazete haberleri [1] & [2] ardasındadır.

AKP yönetiminin bu şekilde oluşturulacak mali kaynağın, ayni ve nakti yardım olarak oy taahhüdü karşılığında dağıtılmasını istediği; bu giderlerin kayıtlara “Sosyal Yardım Harcaması” şeklinde geçirilmesi konusunda talimat verdiği belirtilmektedir.

Belediyeler muhtarlıklar gibi partisizleştirilirse; partilerin Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan yardımcıları ve seçim öncesinde milletin kesesinden gerdeğe girerek “sosyal yardım kılıflı” oy satınalmaları sözkonusu olmaz!..

ÖNERİ

Belediye Meclislerine kaç kişi seçileceği belirlendikten sonra herhangibir partiye kayıtlı olmayan yurttaşlar, adaylık başvurusunda bulunmalıdırlar.

Oy pusulaları adayların soyadlarına göre alfabetik sıraya göre düzenlenir. Seçmenler, oyların eşitliği ilkesi gereğince; ne eksik ne de fazla olmayan sayıda adayın adını işaretleyerek oylarını kullanırlar. Eksik ya da fazla işaretli oy pusulaları geçersiz sayılır.

Yeni Meclis üyeleri, her yıl aralarından birini Belediye Başkan’ı olarak seçerler.

*

kemalistler

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: