Prof.Nurullah Aydın’ın kitapları Stanford Üniversitesinde…


nurullah_aydin_stanford

***

Prof.Nurullah Aydın’ın üç kitabı Stanford Üniversitesi’nin [1] Kitaplığında!

1. Küresel terör ve Türkiye [2006] [2]

2. Küresel ve ulusal dönmeler : dinsel–ırksal–dilsel [2011] [3]

3. Osmanlı imparatorluğunda istihbarat [2010] [4]

*

Ottoman and Turkish Studies

Ottoman and Turkish Studies at Stanford is an interdisciplinary initiative by several faculty members and affiliated scholars from different departments, centers, and programs at Stanford University. The aim of the initiative is to foster a dialogue and awareness among faculty, affiliated and visiting scholars, and students, whose research interests broadly intersect with Ottoman and/or Turkish Studies. The initiative also intends to promote various activities in Ottoman and Turkish Studies and present them to the Stanford community. Here, Ottoman and Turkish studies is defined in a broad sense, rather than limited to a linear progression from the Ottoman Empire to modern Turkey. The scope of Ottoman Studies includes studies on peoples, cultures, and material conditions of the Middle East, Caucasus, the Black Sea Basin, and the Eastern Mediterranean during the time of the Ottoman Empire. The scope of Turkish Studies includes studies on Turkey, from ancient to modern times, as well as Turkish-speaking people in different parts of the world. Stanford offers a wide range of possibilities in Ottoman-Turkish Studies. This website provides information about the academic interests of the members of the initiative, as well as programs, courses, activities, and resources pertaining to Ottoman and/or Turkish Studies at Stanford.

*

Stanford Üniversitesi’ndeki Osmanlı ve Türk Çalışmaları

Stanford Üniversitesi’ndeki Osmanlı ve Türk Çalışmaları üniversitesi bünyesinde bulunan farklı bölüm, merkez ve programlardaki çok sayıda öğretim üyesi ve araştırmacının katkılarıyla kurulmuş bir girişimdir. Girişimin amacı, çalışmaları Osmanlı ve Türk Çalışmaları ile ilgili öğretim üyeleri, araştırmacılar ve öğrenciler arasındaki iletişimi geliştirip güçlendirmektir. Girişimin bir diğer amacı ise Osmanlı ve Türk Çalışmaları alanını Stanford topluluğuna yakından tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenlemektir.

Bu girişim çerçevesinde Osmanlı ve Türk Çalışmalarını Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye’ye olmak üzere çizgisel bir anlayışla değil, daha geniş kapsamlı olarak tanımlıyoruz. Bizim tanımladığımız şekliyle Osmanlı Çalışmalarının alanına, Osmanlı dönemindeki Orta Doğu, Kafkaslar, Karadeniz havzası ve Doğu Akdeniz’in halkları, kültürleri ve maddi koşulları girmektedir. Türk Çalışmalarının alanına ise geçmişten modern zamanlara kadar Türkiye üzerine yapılmış araştırmalar kadar dünyanın farklı bölgelerinde Türkçe konuşan topluluklar da dahildir.

Stanford Üniversitesi, Osmanlı ve Türk Çalışmaları alanında geniş imkanlar sunmaktadır. Bu site, hem girişimin parçası olan üyelerinin akademik ilgi alanları hem de Stanford’da Osmanlı ve Türk Çalışmalarıyla alakalı bölümler, dersler, etkinlikler ve kaynaklar hakkında bilgi sunmak amacıyla düzenlenmiştir. [5]

*

KURBAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJI

02

nurullah_aydin

©Prof.Dr.Nurullah Aydın

Kurban bayramının başta Türkiye ve Türk dünyası olmak üzere, İslam dünyasının, gaflet, dalalet ve hıyanet içinde olanları tanımalarına, bilmelerine, anlamalarına ve gereğine göre hareket etmelerine vesile olması temennisiyle;

Akılcı, bilim ve sanata değer veren,

Dürüst, güvenilir, namuslu, adil, paylaşımcı olan,

Yalancı, hırsız, katil olmayan Müslümanların bayramını kutlar, sağlıklı başarılı günler dilerim.

Nurullah AYDIN

*

TÜRK DİL BAYRAMI [6] KUTLAMA MESAJI

01

1932’deki ilk Türk Dili Kurultayı’nın açılış günü olan 26 Eylül, ülkemizde “Dil Bayramı” olarak kabul edilmiştir.

Türk kültürü, Türk dili, Türk kahramanları, Türk tarihi, Türk milli değerleri, Türk manevi değerleri iç ve dış ihanet şebekelerinin tehditi altındadır.

Bir milletin asimilasyonu din ve bilim kavramları altında dil alanında yapılır.
Bilim eğitimi görüntüsü altında Türk Bilim birikimi unutturulmakta, gelişimi engellenmektedir.

Din eğitimi görüntüsü altında Araplaştırma sürdürülmektedir. Türk dili ve edebiyatı; Türk dünyasının kültürel harcını oluşturur. Türk dünyası genelinde öğretilmesinin, kardeş ülkeler arasındaki işbirliğinin gelecek nesillere aktarılması açısından taşıdığı önem büyüktür.

Türkçe’nin, yabancı kelime ve kavramların tehdidinden korunması ve yozlaştırılmadan yaşatılması bilim, sanat ve edebiyat dili olarak her alanda yaygın bir şekilde kullanılması için herkesin sorumluluğu vardır.

Türk diline sahip çıkmak, onu geliştirmek ve zenginleştirmek herkesin görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Türk Milleti’nin yüksek kültür ve medeniyetinin nişanesi olan Türkçemizin zenginleşmesine, gelişmesine katkı sağlayan herkesi tebrik eder, Türk Dil Bayramı’nı kutlarım.

*

Preveze Deniz Zaferi’nin [7] 477. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü Kutlama mesajı

04

Türk deniz Kuvvetleri; 1081 yılında Çaka bey tarafından kurulmuştur.
27 Eylül 1538’de Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Türk donanmasının Cenevizli Amiral Andrea Doria komutasındaki haçlı donanmasını Preveze’de yenilgiye uğratması, denizcilik tarihini destanlaştıran ölümsüz bir zaferdir.

Türk denizciliği Preveze ile zirveye ulaşmış Akdeniz’de Türk egemenliği tesis edilmiştir. …Türk Deniz Kuvvetleri, tarihi süreçte önemli atılımlar yapmış ve dünyada kendisine önemli bir yer edinmiştir.

İhanet şebekelerince kurulan kumpasları ile son yıllarda yüzde 40 yetişmiş subaylarını kaybetmesine rağmen Türk Deniz Kuvvetleri bugün yeniden kendini yenileme sürecindedir.
Preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü’nde kanlarıyla destan, cesaretleriyle tarih yazan bütün kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla yâd ediyor, Türk Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını kutluyor ve mağdur edilen mensuplarına geçmiş olsun diyor, Yüce Türk Milleti adına selamlıyorum.

03

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: