Duyurular/Mesajlar/Notifications/Messages/Kennisgeving…


Tüketicinin Korunması – Kurds in Turkey – U.S.-Turkey Relations – Kitap tanıtımı.

agenda2a

***

ikv_logo

“AB EKSENİNDE YENİ TÜKETİCİ KANUNU”
6 EKİM 2015 SALI
TOBB Plaza, Konferans Salonu / Levent İstanbul

Türkiye’nin AB ile katılım müzakereleri siyasi sebeplerle tıkanmış durumda olup, müzakerelerde ekonomik ve parasal politikalarıyla ilgili 17’nci faslın açılması beklenmektedir.14 faslın açıldığı ve sadece 1 faslın geçici olarak kapatıldığı müzakerelerde, 14 fasıl ise siyasi sebeplerle açılamamaktadır. Müzakere sürecinde yaşanan tüm bu sorunlara karşın, Türkiye’de idari ve hukuki düzeylerde AB’ye uyum süreci devam etmektedir. Özellikle Türkiye’deki tüketici haklarına yönelik mevzuat düzenlemeleri, AB’ye katılım müzakereleriyle beraber hız kazanan konuların başında gelmektedir.

Türkiye’de yürürlükte olan 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”, AB’ye uyum sürecinde tüketici haklarına ilişkin kilit mevzuatlardan biridir. Türkiye’de tüketici hakları konusunda AB mevzuatına uyumda önemli bir sıkıntı bulunmazken, yeni mevzuat çalışmalarının uygulanmasında artıların ve eksilerin değerlendirilmesi, AB’ye uyum süreci dikkate alındığında önemli bir beklentidir. Nitekim, AB’ye uyum sürecinde sadece mevzuat uyumu yeterli değildir. Yasaların uygulamadaki etkinliğini artıran işlevsel bir pazar mekanizmasının ve rekabetçi bir ortamın oluşturulması esastır. AB’nin gündeminde Dijital Pazar ve Enerji Birliği gibi uzun vadeli planların tam olarak uygulanması için tüketici haklarına ve rolüne işaret edilirken, Türkiye’deki mevcut düzenlemelerin, bu pazar yapılarına entegre olma ihtiyacı da giderek artmaktadır.

PROGRAM:
10:00 – 10:30: Kayıt
10:30-11:00: Açılış Konuşmaları
Ayhan ZEYTİNOĞLU – İKV Yönetim Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER – Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği (TÜRDER) Genel Başkanı ve Arel Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
11:00 – 11:30: “AB’nin En Somut Kazanımı: Tüketici Kanunu ve Tüketici Hakları”
Fatma ÇAĞLAR – T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı
11:30 – 11:45: Kahve Arası
11:45 – 13:00: “AB Ekseninde Kanunun Değerlendirilmesi”
Oturum Başkanı: Musa KARADEMİR – Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği (TÜRDER) Genel Koordinatörü
Fuat ENGİN – Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) ve Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği (TÜBİDER) Genel Başkanı
Haşmet ATAHAN – Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı
Yalçıner YALÇIN – Rekabet Kurumu Uzmanı
13:00 – 13:30: Soru-Cevap

LCV: 0212 270 93 00 no’lu telefondan Seda Yaman

*

w320_3930721_chnewlogo

Changing Dynamics in Kurdish Politics in Syria and Turkey

The instability caused by the conflict in Syria has had major implications for Kurdish political movements in Turkey and Syria. In Syria, the collapse of central authority has presented an unprecedented opportunity for self-governance, while in Turkey, the end of the ceasefire between the Turkish government and the Kurdish Workers’ Party (PKK) has jeopardized the ongoing peace process. This has ramifications for the Turkish government’s Syria policy, especially ahead of Turkey’s general election in November.

The panel will assess the current state of Kurdish politics in Syria and Turkey and will consider the shifting dynamics between the different Kurdish groups.

24 Sep 2015 – 13:00 to 14:00

Registration.

zeynep_kaya

Dr Zeynep Kaya, Research Fellow, LSE

guney_yildiz

Guney Yildiz, Journalist, BBC News

Tim_Eaton

Chair: Tim Eaton, Project Manager, Syria and Its Neighbours Policy Initiative, Chatham House

*

ataa

Registration.

*

İSTİHBARAT VE İSTİHBARATÇI kitabın ikinci baskısı çıktı
Nurullah AYDIN

phpThumb_generated_thumbnail

Devletler istihbarat kuruluşlarıyla vardırlar!
Küresel yapılanmalar aynı zamanda istihbarat ağının da şekillendiricisi ve uygulayıcısıdırlar.

Başta Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya bölgesi olmak üzere dünya coğrafyası için verilen dünya egemenlik savaşında, vesayet altına alınmak istenen ülkelerde öncelikli olarak gizli servisler yerleşmekte ve yarışmaktadırlar.

İstihbarat örgütleri ve faaliyetleri rejimle doğrudan ilişkilidir!
Kazanan ya da kaybeden istihbaratçıların savaşı, bir milletin varlığının ya da yok oluşunun göstergesidir.
Teknolojinin gelişimi istihbarat araç ve gereçlerinde de önemli değişime neden olmuştur.

Hıyanetle vatanseverliğin en açık yaşandığı alan istihbarat alanıdır. Sadece istihbaratçılar açısından değil, devleti yönetenlerin de ikbal ve iktidar için siyasi, ekonomik alanlarda yabancı ülke devlet yetkililerine bilerek veya bilmeyerek casusluk yaptıkları da bir gerçektir.

İstihbarat faaliyeti; ciddi, yetenekli, bilinçli, idealist, birikimli uzmanlar, kaliteli yöneticiler gerektirir. İstihbaratçı diğer meslek mensuplarından farklı bir kişilik ve kimlik oluşturur.

Yabancı istihbarat örgütleri için başka bir ülke insanını tespit edip seçerek kullanmak, eski bir uygulamadır. Bu ya siyasetçidir, ya gazetecidir, ya sivil toplum mensubudur, ya iş adamıdır ya da akademisyendir. Yabancı örgütlere en çok çalışan kesimler de bu alanlardakilerdir.

İstihbarat örgütleri paravan şirketler yoluyla da finans elde ederler ve bunu örgütlü faaliyetlerde kullanırlar.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: