İzmir Cumhuriyet Savcısı Tarık Fırat hakkında suç duyurusu…


… ve YÖK’te kaybolan «paralel» dosyalar!

cumhuriyet_savcısı

recep_seymen

©Prof.Dr.Recep Seymen

İzmir Savcılığına atanan Tarık Fırat, paralel örgüt mensubu olmayan hakimlerin vermiş olduğu, kesin hüküm niteliği de kazanmış mahkeme kararlarını tanımamaktadır. Savcı Tarık Fıratı’ın İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmeyen soruşturma izni alınmaksızın hazırlanan iddianamesindeki iddialarıyla ilgili olarak, lehime verilmiş ve kesin hüküm niteliğinde onlarca idare mahkemesi kararı mevcut olup, bu kararların önemli bir kısmı, kendisine sunulmuştur. Savcı Tarık Fırat’ın, aynı zamanda ahlaki problemler de yaşadığı anlaşılmaktadır. İzmir Cumhuriyet Savcılarından Tarık Fırat’ın; Moon tarikatı üyesi Fetullah Gülen’in, Türkiye Cumhuriyeti devletini ele geçirmek amacıyla kurmuş olduğu paralel olarak adlandırılan örgütün üyesi olduğunu göstermektedir. Kendisi hakkında, soruşturma açılarak gerekli cezaya çaptırılmasını saygılarımla arz ederim.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ELİYLE
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU’NA

Konu: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı savcılarından Tarık Fırat (TC 11534503844) hakkında; Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Örgütü CIA’nın kurmuş olduğu Moon Tarikati Mensubu Fetullah Gülen’in, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ele geçirmek amacıyla kurmuş olduğu örgüte mensup olmak ve kamu gücünü bu yönde kullanmak suçlarından soruşturma açılması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde profesör olarak görev yapmaktayım. İ.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi mezunuyum. Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla ABD’de yüksek lisans ve doktora çalışmalarında bulundum. Fetullah Gülen adıyla bilinen şahsın, ABD İstihbarat örgütü CİA’ nın üç büyük dini sentezlemek amacıyla kurmuş olduğu Moon tarikatı mensubu olduğu, bu tarikat adına Türkiye Cumhuriyeti Devletini ele geçirme faaliyetlerinde bulunduğu Türk Kamuoyunca da bilinmektedir. İlgili şahsa bağlı örgüt mensuplarını; insan ilişkilerini çok iyi bilmeleri nedeniyle teşhis etmek çok güç olmakla beraber, bu örgüte mensup hakim ve savcıları; kullanmış oldukları yöntem, araçlar ve hukuka aykırı kararlarından teşhis etmek mümkündür. İlgili örgüte mensup hakimler, yargılama sürecini; önceden peşinen vermiş oldukları kararları hukukileştirmek amacıyla kullanırken, savcıları da hazırlamış oldukları iddianamelerin dayanaklarını kendileri üretmektedir. İstanbul Cumhuriyet savcılığından İzmir’e tayin edilen Tarık Fırat’ın; iddianame hazırlarken kullanmış olduğu yöntemler, kendi delillerini kendi kendine üretmesi, ilgili örgütle bağlantılı olmayan hakimlerin vermiş olduğu kararları tanımaması, bağlantılı olduğu şahıslar, hukuka aykırı ve gayr-i ahlaki tutum ve davranışları paralel olarak da adlandırılan örgütle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Şöyle ki;

1 – Paralel bağlantısı ve ahlaki nedenlerle görevden alınan eski İstanbul Üniversitesi rektörü Yunus Söylet; 19.12.2011 tarihinde kendisine hakaret ettiğim gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulunmuştur (Ek-1) Savcı Tarık Fırat; paralel örgüt mensubu olduğu iddia edilen ve bu nedenle göz altına alınıp, Konya’da hakkında dava açılan (Ek-2) eski YÖK Başkan vekili Şaban Çalış la bağlantı kurmuş, Yunus Söylet hakkında Yunus Söylet’ i aklayan ve tarafımın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden bir rapor hazırlamasını talep etmiş, dava açılmadan yaklaşık 11 ay önce de hakkımda deli davası açıldığına ilişkin ulusal basın organlarında haberler yaptırmıştır(Ek-3).( Bu haberler, İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesince (2012/243 Değişik İş No) tekzip edildiği gibi (Ek-4) haberi yapan kişiler hakkında da İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesinde 2012/1467 Dosya numarasıyla halen devam eden ceza davaları açılmıştır (Ek-5) )

Akli dengemin yerinde olmadığına ilişkin istenen raporu hazırlayacak yetkili bir kişi bulamayan Şaban Çalış, bu konuyla ilgili rapor hazırlamak üzere hiçbir akademik titri olmayan YÖK’de hizmetli olarak çalışan Özdal Özeren adlı kişiyi görevlendirmiştir. Daha sonra ilgili raporu (Ek-6) YÖK’ den isteyen savcı Tarık Fırat; suç duyurusundan yaklaşık 11 ay sonra 23.11.2012 tarihinde, akli dengemin yerinde olmadığı gerekçesiyle tarafımın Adli Tıpa sevkini talep eden iddianamesiyle İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesinde 2012/855 Esas Numarasıyla hakkımda dava açmıştır(Ek-7). İlgili dönem İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi başkanı Erol Ceylan, adli Tıp’a sevkim konusunda kendisine paralel örgüt tarafından baskı yapıldığını ifade etmiş, paralel örgütün bu yöndeki talebini reddetmiştir (Ek-8). Erol Ceylan’ın İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanması üzerine, yerine 53. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanlığına getirilen Fatma Şeker; duruşma savcısının da aynı yöndeki görüşü doğrultusunda anayasal dilekçe hakkımı kullanmış olmam, suçu bildirmeyle ilgili vatandaşlık görevimi yapmış olmam nedenleriyle, 2012/855 Dosya Numarasıyla beraatime karar vermiştir (Ek-9).

2 – İzmir Savcılığına atanan Tarık Fırat, paralel örgüt mensubu olmayan hakimlerin vermiş olduğu, kesin hüküm niteliği de kazanmış mahkeme kararlarını tanımamaktadır. Savcı Tarık Fıratı’ın İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmeyen soruşturma izni alınmaksızın hazırlanan iddianamesindeki iddialarıyla ilgili olarak, lehime verilmiş ve kesin hüküm niteliğinde onlarca idare mahkemesi kararı mevcut olup, bu kararların önemli bir kısmı, soruşturma aşamasında kendisine sunulmuştur. İddianamede yer alan iddialarla ilgili olarak, görevden alınan eski İstanbul Üniversitesi rektörü Yunus Söylet, hakkımda onlarca idari disiplin cezası vermiş, bu cezaların tümü: İstanbul 4. İdare (Esas No:2012/337) (Ek-10), İstanbul 1. İdare (Esas No:2012/1677) (Ek-11), İstanbul 3. İdare ( Esas No:2012/1683) (Ek-12), İstanbul 6. İdare ( Esas No:2012/1657 (Ek-13), İstanbul 8. İdare (Esas No:2012/1665) (Ek-14), İstanbul 9. (Esas No 2013/1413) (Ek-15), İstanbul 1. İdare (Esas No:2013/2410) (Ek-16), İstanbul 6. (Esas No:2014/930) (Ek-17), İstanbul 7. (Esas No:2014/291) (Ek-18), İstanbul 5. (Esas No:2014/944) (Ek-19), İstanbul 3. (Esas No:2014/283) (Ek-20) , İstanbul 5. ( Esas No:2015/6) (Ek-21) İdare Mahkemelerince esastan iptal edilmiş bu kararlar Danıştay 8. Daire tarafından onanarak kesinleşmiştir (Ek-22). İdare mahkemeleri yanında YÖK’ de hakkımda vermiş olduğu kararlarda, savcı Tarık Fırat’ın iddialarının doğru olmadığını tespit etmiştir (Ek-23). Ayrıca Tarık Fırat; hakkımda hazırlamış olduğu reddedilen iddianamesinde, İstanbul Üniversitesinde İstanbul Üniversitesinde öğrenci olmayan PKK mensuplarının ve HDP milletvekili Sabahat Tuncel’in sebebiyet verdiği olaylarla ilgili olarak soruşturmacı sıfatıyla (Ek-24) görevimi yapmama engel olmaya ve onları korumaya çalışmıştır. İlgili savcının hazırlamış olduğu iddianamede, PKK örgüt mensubu ve tarafımı tehdit ettiği için İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi (Esas No: 2011/1190) (Ek-25) tarafından 7 ay onbeş gün hapis cezasına çaptırılan Mustafa Güney ve kardeşi Elif Güney’i korumaya çalıştığı görülmektedir. Türk Milleti adına karar veren onlarca mahkeme kararını tanımayan bir savcının, Türk devleti dışında başka odaklar adına iş yaptığı, bu odağın da paralel örgüt olduğu anlaşılmaktadır.

3 – Paralel örgüt, savcı Tarık Fırat yanında Türk Adliyesine sızmış diğer mensupları vasıtasıyla da hakkımda ceza davaları açtırmış, bu davalarda da İstanbul 36. Sulh Ceza (Esas No:2013/748) (Ek-26), İstanbul 59.Asliye Ceza (2014/130) (Ek-27) Mahkemeleri, dilekçe hakkımı kullanmış ve suçu bildirme görevimi yerine getirmiş olmam nedenleriyle beraatime karar vermiştir. Tarafıma karşı ilgili iddianameleri düzenleyen savcılar Mehmet Yüzgeç(Ek-28) ve Adnan Çimen tarafınızca meslekten ihraç edilmiştir.

4 – Savcı Tarık Fırat’ın, aynı zamanda ahlaki problemler de yaşadığı anlaşılmaktadır. Hakkımda hazırladığı iddianamede akli dengemin yerinde olmadığını iddia eden Sayın Fırat; Cumhurbaşkanlığı makamına göndermiş olduğum şikayet dilekçem nedeniyle (Ek-29) hakkımda İzmir3. Asiye Hukuk Mahkemesinde tazminat davası açmıştır (Ek-30). Zira akli dengesi yerinde olmayan bir kişiye, fiil ehliyeti olmaması nedeniyle tazminat davası açmak mümkün değildir.Bu durum, kendisinin görevini kötüye kullandığını göstermektedir.

5 – Tarık Fırat ve diğer paralel savcılar, ikamet adresim belli olmasına rağmen, tarafımı paralel örgüt nedeniyle tutuklu bulunan eski İstanbul Asayiş Müdürü Ertan Erçıktı’ya gizlice takip ettirmişlerdir (Ek-31).

Yukarıda arz edilmeye çalışıldığı gibi paralel örgüt mensubu olan kişilerle bağlantıları, iddianame hazırlarken kullandığı yöntemler bu bağlamda kendi kendine delil üretmesi, paralel örgüt mensubu olmayan ve Türk Milleti adına karar veren hakimlerin vermiş olduğu kararları tanımaması, yukarıda arz edilen İstanbul 53. Ve diğer ceza mahkemelerinin kararları İzmir Cumhuriyet Savcılarından Tarık Fırat’ın; Moon tarikatı üyesi Fetullah Gülen’in, Türkiye Cumhuriyeti devletini ele geçirmek amacıyla kurmuş olduğu paralel olarak adlandırılan örgütün üyesi olduğunu göstermektedir. Kendisi hakkında, soruşturma açılarak gerekli cezaya çaptırılmasını saygılarımla arz ederim. 31.08.2015

Şikayetçi
Prof.Dr.Recep Seymen
Ekler: Muhtevası metinde belirtilen Ek1- Ek31 ( 82 Sayfa)

YÖK’ DE KAYBOLAN PARALEL DOSYALARI

Cumhurbaşkanlığı Makamına;

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde profesör olarak görev yapmaktayım.
İstanbul Üniversitesine bağlı vakıfların milyarlarca dolar değerindeki gayri menkulleri ve varlıkları; Yunus Söylet’in rektör olduğu dönemde, yok pahasına TİMAŞ gibi paralel terör örgütüne yakın şirketlere verilmiştir. Bu durumu ispat eden beş (beş) klasör resmi belge, tarafımca İstanbul Üniversitesine soruşturmacı olarak gelen YÖK Denetleme Kurulu üyesi Bahadır Akın’a teslim edilmiştir. Beş klasör belgenin, yok edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Konunun araştırılmasını saygılarımla arz ederim. Prof. Dr Recep Seymen

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: