Türk Keneşi Beşinci Zirvesi.


Fifth Summit of the Turkic Council

turkic_summit

© photocredit

***

Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu TBMM Başkanı İsmet Yılmaz’a refakaten, Kazakistan’ın evsahipliğinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) V. Zirvesi’ne katılmak üzere 10-11 Eylül 2015 tarihleri arasında Kazakistan’ı ziyaret ediyor.

Zirvenin ilk gününde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılan Dışişleri Bakanı Sinirlioğlu, toplantıda yaptığı konuşmada Türk Konseyi’nin bölgesel istikrar açısından taşıdığı önemi vurguladı. Türk Konseyi üyeleri arasındaki siyasi işbirliğinin mükemmel düzeyde olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Sinirlioğlu, ekonomik işbirliğinden ulaşıma, eğitimden enerjiye pek çok alanda yürütülen işbirliğinin daha da derinleştirilebileceğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Sinirlioğlu, Türk Konseyi’nin bu yılki zirvesinin temasının “Enformasyon ve Medya Alanında İşbirliği” olduğunu hatırlatarak, basın-yayın kuruluşları arasında yürütülecek işbirliğinin Türk Konseyi’nin görünürlüğüne yapacağı katkıya dikkat çekti. Ortak bir televizyon kanalı kurulması projesini desteklediğimizi de belirten Bakan Sinirlioğlu, bu hususta başta TRT olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızın tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Sinirlioğlu, Türk Konseyi’nin BM Genel Kurulu nezdinde gözlemci üye olması yönündeki çabaların devam ettiğini de kaydetti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’ndaki sözkonusu toplantıya, Sayın Bakanımızın yanısıra, Türk Konseyi Genel Sekreteri Ramil Hasanov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Erlan İdrisov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdilbayev ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov iştirak etti. [Kaynak.]

*

Sonuç Bildirisi

2009 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması’yla uluslararası bir örgüt olarak kurulan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin (Türk Konseyi) Beşinci Zirvesi, “medya ve enformasyon işbirliği” temasıyla, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’ın evsahipliğinde 11 Eylül 2015 tarihinde Astana’da gerçekleştirilmiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Almazbek Atambaev ve Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmet Yılmaz’ın iştirak ettiği Zirve`ye, Türkmenistan’ın Başbakan Yardımcısı Sayın Sapardurdı Toyliyev evsahibi ülkenin konuğu olarak katılmıştır.

Zirve’den önce Üye Ülkelerin Dışişleri Bakanları Türk Konseyi’nin ilişkili kurumu olarak Bişkek’te Göçebe Medeniyeti Merkezi kurulması hususunda mutabakata varmışlardır. Dışişleri Bakanlarınca tamamlayıcı belgelerinin imzalanmasıyla Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Fonu ve Göçebe Medeniyeti Merkezi’nin kurumsallaşmasına yönelik önemli bir adım atılmıştır.

Üye Ülkelerin Medya ve Enformasyondan sorumlu ve ilgili diğer Bakanlarının da katıldığı Zirve’de Türk Konseyi Beşinci Zirve Bildirisi Devlet Başkanlarınca imzalanmıştır. Bu çerçevede, medya ve enformasyon alanında Türk Konseyi Üye Ülkeleri arasında daha önce imzalanan işbirliği protokolü ile Üye Ülkelerin resmi haber ajansları ve ulusal televizyon kanalları arasında işbirliğine yönelik imzalanan mutabakat zaptları Devlet Başkanlarınca memnuniyet karşılanmıştır. Devlet Başkanları, Türk Televizyon Kanalının kurulmasına ilişkin çalışmaların kolaylaştırılmasını teşvik etmişler, ekonomi sahasında son bir yılda gerçekleştirilen iş forumları da dahil ekonomi alanındaki çalışmaları takdirle karşılamışlar ve turizm işbirliği hususunda güzergahı belirlenen ve tanıtım broşürü ile cdsi toplantıda dağıtılan Türk Konseyi-Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi’nin hayata geçirilmesi için Üye Ülkelerin yetkili makamlarına talimat verilmişlerdir.

Devlet Başkanları’nın Üye Ülkelerinin üzerinde yer aldığı hat boyunca ulaştırma ve gümrük alanında işbirliğinin daha da geliştirmesine yönelik arzuları da Zirve Bildirisiıne yansıtılmıştır. Bununla birlikte, Devlet Başkanları, Türk Akademisi tarafından hazırlanmakta olan ortak tarih kitabının çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak, benzer ortak coğrafya ve edebiyat kitaplarının hazırlıklarının hızlandırılması gerektiğini belirtmiş, gençlik ve spor alanında yapılan çalışmalar hususunda duyulan memnuniyetlerini ifade etmiş, Kiev’de Türk Konseyi Bölgesel Diaspora Merkezi’nin açılmasının önemini vurgulamışlar ve son bir yılda Türk Konseyi’nin diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinde kazanılan ivmeyi takdirle karşılamışlardır. Bu çerçevede, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gözlemci üyesi olan Türk Konseyi’nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Teşkilatı, Afganistan için İstanbul Süreci, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler ile ilişkilerinin derinleştirilmesi çağrısında bulunan Devlet Başkanları, Türk Konseyi ile Dünya Gümrük Örgütü, BM Dünya Turizm Örgütü ve Uluslararası Spor Güvenliği Merkezi arasında mutabakat zaptı imzalanmasını memnuniyetle karşılamışlardır. Ayrıca Devlet Başkanları, Konseyin BM Kalkınma Programı Avrupa ve BDT Merkezi ve BM’nin diğer uzmanlık kuruluşları ile yapılacak toplantılar için desteklerini ifade etmişlerdir. Astana Zirve Bildirisi (Zirve bitiminde)

Türk Konseyi Genel Sekreteri Ramil Hasanov, önce Dışişleri Bakanları ve sonra Devlet Başkanları Toplantılarına Konsey’in faaliyetleri hakkında kapsamlı bir rapor sunmuştur. Raporunda hem Üye Ülkeler arasında çeşitli alanlarda derinleştirilen bağların hem de Türk Konseyi’nin diğer uluslararası örgütlerle ilişkilerinin güçlendirilmesinin bölgesel ve küresel işbirliğine katkı sağladığının altını çizen Genel Sekreter Hasanov, bu çerçevede destekleri için Devlet Başkanlarına şükranlarını sunmuş ve Kazak Hanlığı’nın 550. yıldönümüne ilişkin olarak Kazakistan’ı kutlamıştır.

Zirve’de Dr. Ömer Kocaman’ın Türk Konseyi Genel Sekreteri Yardımcı ve Günay Afandiyeva’nın Türk Kültür ve Miras Fonu Başkanı olarak atanmaları Devlet Başkanlarının imzaladığı Karar ile onaylanmıştır. Devlet Başkanlarının Toplantısının ardından gerçekleştirilecek Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in heyet başkanlarının onuruna vereceği resmi yemek ve sonrasında Kazak Hanlığı’nın 550. yıldönümüne ilişkin kutlamalarla Zirve sona erecektir. [Kaynak.]

*

Fifth Summit of the Turkic Council

The Fifth Summit of the Cooperation Council of Turkic Speaking States (Turkic Council), established as an international organization with the Nakhchivan Agreement signed among Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Turkey in 2009, was hosted by H.E. Nursultan Nazarbayev, President of the Republic of Kazakhstan on 11 September 2015 in Astana with the theme of “Cooperation in Media and Information”. H.E. Ilham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan, H.E. Almazbek Atambaev, President of the Kyrgyz Republic, and H.E. İsmet Yılmaz, Speaker of the Grand National Assembly of Turkey honoured the Summit whereas H.E. Sapardurdı Toyliyev, Deputy Prime Minister of Turkmenistan participated as guest of the Host.

Before the Summit, Foreign Ministers of the Member States agreed on the establishment of Center of Nomadic Civilization in Bishkek as a new affiliated organization of the Turkic Council. At the signing ceremony held in the morning of 11 September 2015, Foreign Ministers signed the complementary documents of the Turkic Academy, the Turkic Culture and Heritage Foundation and the Center of Nomadic Civilization and took an important step for the institutionalization of these organizations.

At the Summit where the Ministers in charge of Media and Information of the Members States also participated, the Heads of State signed the Summit Declaration of the 5th Summit of the Turkic Council. In this framework, they welcomed the Joint Cooperation Protocol on Media and Information signed among the Member States of the Turkic Council and the Memorandum of Understanding for Cooperation among Official News Agencies and National TV Channels of the Member States. The Heads of State encouraged the establishment of the International Turkic News Channel and appreciated activities performed in the field of economy, including organization of business forums, during the last year. Regarding the tourism cooperation, the Heads of State instructed the relevant institutions of the Member States to work towards realization of the Turkic Council Modern Silk Road Joint Tour Package, which was presented by the Secretary General of the Turkic Council during the Summit with a CD and brochure.

The will of the Heads of State for furthering cooperation in transport and customs along the Member States was also reflected in the Summit Declaration. Moreover, Heads of State mentioned the necessity to complete soon the work on the common history book prepared by the Turkic Academy as well as to accelerate the preparation of other common books in geography and literature. They welcomed the activities carried out in youth and sports and emphasized the importance of opening of the Turkic Council Diaspora Center in Kyiv. They also appreciated the momentum gained over the last year by the Turkic Council in its relations with other regional and international organizations. In this context, the Heads of State called the Turkic Council, which is an observer in the Economic Cooperation Organisation (ECO),for deepening relations with the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE), the Istanbul Process on Afghanistan, the Organization of Islamic Cooperation (OIC) and the United Nations (UN). They welcomed the memoranda of understanding signed between the Turkic Council and World Customs Organization (WCO), UN World Tourism Organization (UNWTO) and the International Centre for Sport Security. Moreover, they expressed their support for meetings to be co-hosted with the United Nations Development Programme for Europe and CIS Centre and other specialized agencies of the UN. The Summit Declaration (Later)

Turkic Council Secretary General Ambassador Ramil Hasanov presented a comprehensive report on the activities of the Council first to the Council of Foreign Ministers and then to the Heads of State. In his report, Secretary General underlined that deepening ties in various areas among the Member States as well as strengthening relations of the Turkic Council with other international organizations contributes to the regional and global cooperation. In this regard, Secretary General Hasanov presented his gratitude to the Heads of State for their valuable support. He also congratulated Kazakhstan for the 550th anniversary of the Kazakh Khanate. At the Summit, appointments of Dr. Ömer Kocaman as Deputy Secretary General of the Turkic Council and Ms. Günay Afandiyeva as President of the Turkic Culture and Heritage Foundation were approved by the Decision signed by the Heads of State. After the meeting of the Heads of States, an official dinner hosted by H.E .Nursultan Nazarbayev, President of the Republic of Kazakhstan, in the honor of heads of delegations will take place and the Summit will be concluded with the celebrations of the 550th anniversary of the Kazakh Khanate. [Source.]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: