Tayyip Erdoğan’ın işi zor!


seymen

Niye mi?

recep_seymen

©Prof.Dr.Recep Seymen

Başbakan Ahmet Davutoğlu; Boğaziçi Üniversitesini bitirdikten sonra, Moon tarikatı [1] Türkiye temsilcisi Kasım Gülek tarafından, A.B.D ‘ye gönderiliyor.

Daha sonra dinler arası vari bir makalesi, Kasım Gülek tarafından, uluslarası bir dergide yayınlanıyor.

Benim rahmetli hocam Sabahattin Zaim de, benim haricimde asistanlarını Moon tarikatı kanalıyla ABD’ye gönderirdi.

Onlardan bir tanesi olan Arif Yavuz, [] şimdi İ.Ü’nin paralel imamı.
Ne diyeyim ?
Tayyip Erdoğan’ın işi zor.

İ:Ü eski rektörü Yunus Söylet hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına paralel terör örgütü mensubu olma suçundan yapmış olduğumuz suç duyurusu :

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Şüpheli: Yunus Söylet (TC:11534503844)

Adres : Çekmeköy, Merkez Mah. Hüdaverdi Sk.
1K 2.İstanbul

GSM : 05322122981

Suç Duyurusunda Bulunan: Prof. Dr Recep Seymen (TC: 57388564860)

Adres : Talatpaşa Cad. No:37/6
Bahçelievler/İstanbul

GSM : 05323029810

Suç : Fetullah Gülen (Paralel) terör örgütüne mensup olmak, aynı örgüte yardım ve yataklık yapmak.

Suç Tarihi: 2009 – Mart 2015

AÇIKLAMALAR

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde profesör olarak görev yapmaktayım. Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından fiilen rektörlük görevine son verilen şüpheli Yunus Söylet; 2009 – Mart 2015 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesinde rektör olarak görev yapmıştır. Şüphelinin sürekli olarak bağlantılı olduğu kişiler, üniversiteye bağlı vakıfların sahip olduğu menkul ve gayr-i menkulleri verdiği ve ihalelerde kolladığı firmalar, yapmış olduğu atamalar ve kullanmış olduğu yöntemler; kendisinin kamuoyunda paralele olarak bilinen Fetullah Gülen adlı terör örgütünün mensubu olduğunu, adı geçen terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığını göstermektedir. Şöyle ki;

A-Şüpheli Yunus Söylet’in; hakkımda yapmış olduğu suç duyurularının tümünün, kamuoyunda paralel terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen savcılara düştüğü görülmekte, hakkımdaki iddianameler, bu savcılarca hazırlanmaktadır. Bu savcılardan biri olan Mehmet Yüzgeç (Ek-1), HSYK tarafından paralel örgüt üyesi olma suçundan, meslekten ihraç edilmiştir. Paralel örgüte mensup olduğu iddia edilen savcıların, hakkımda açtıkları davaların tümünden beraat ettim (Ek-2).

B-Şüpheli Yunus Söylet; paralel terör örgütüne mensup olma suçundan tutuklu bulunan eski İstanbul Asayiş Şube Müdürü Ertan Erçıktı’ya ikametgah adresim belli olmasına rağmen, tarafımı takip ettirmiştir (Ek-3).

C-Yunus Söylet; paralel terör örgüne mensup olma suçundan Konya’da göz altına alınan ve hakkında dava açılan eski YÖK Başkanvekili Şaban Çalış’a, hakkımda sahte rapor hazırlatmıştır (Ek-4).

D-Üniversiteye bağlı vakıfların eski müdürü İbrahim Sırma’nın kamuoyuna ve yetkili makamlara sunmuş olduğu yüzlerce sayfa resmi belge; şüpheli Yunus Söylet’ in, üniversiteye bağlı vakıfların menkul ve gayr-i menkullerini paralel terör örgütüne yakın şirket ve kuruluşlara rüşvet karşılığında piyasa fiyatlarının çok altında fiyatlara verdiğini, bu konularda paralel örgütün İstanbul Üniversitesi imamı olduğu iddia edilen Arif Yavuz’u görevlendirdiğini göstermektedir. Mesela ayda 50- 60 bin TL teklifler varken (Ek-5), İstanbul Üniversitesine bağlı Dr Ziya Gün Vakfına ait Fındıklıhan’ ı ayda 10 bin TL’ye, 25 yıllığına Aktif İnşaata verdiği görülmektedir (Ek-6). Benzer şekilde Dr Ziya Gün Vakfına ait Zeytinburnu ilçesinde bulunan 26. dönüm araziyi, 5 milyon TL rüşvet karşılığında, paralel örgüte yakınlığıyla bilinen TİMAŞ adlı şirkete vermeye çalışmış (Ek-7), girişimlerimiz sonucunda, bu teşebbüs ilgili dönemde önlenmiştir.Sayıştay’ın hazırlamış olduğu 2010/337/1 Sorgu kağıdı sayı numaralı raporunda; sebepsiz yere İstanbul Üniversitesinin paralarının aktarıldığı belirtilen şirketlerin de paralel örgüte yakın şirketler olduğu bilinmektedir (Ek-8). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 06.05.2011 tarih ve M.Ö:19 C.A 13 Sayılı Raporunda belirtilen (Ek-9) muvazaalı sözleşmelerin, paralel yapıya yakın şirketlerle yapıldığı, üniversite paralarının bu şirketlere sebepsiz yere aktarıldığı anlaşılmaktadır.

E-Elimizdeki resmi belge ve bilgiler Şüpheli Yunus Söylet’in; İstanbul Üniversitesi rektörü olmasıyla beraber, Fetullah Gülen terör örgütünü üniversitede organize ettiğini, hukuk kurallarına aykırı olarak örgütün bir çok elemanını üniversiteye aldığını göstermektedir. Mesela Fetullah Gülen örgütüne mensup olduğu iddia edilen Ali Osman Özcan adlı kişi, ilgili dönemde Kanada da olmasına, sismoloji ana bilim dalına başvurusu olmamasına rağmen, Mühendislik Fakültesi sismoloji ana bilim dalına profesör olarak atanmıştır (Ek-10). Benzer şekilde Örgütün Üniversite imamı olduğu iddia edilen Arif Yavuz adlı kişi, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre tam gün ticaretle iştigal etmesine, şirketlerinin tamamının kendisine ait olmasına rağmen (Ek-11), İktisat Fakültesine tam gün profesör olarak atanmıştır. Şüphelinin, dört yıllık fakülte mezunları varken, fakülte sekreterlik görevlerine iki yıllık mezun örgüte yakın kişileri ataması daha da dikkat çekmektedir.

Paralel örgüt; A.B.D İstihbarat örgütü CIA’nın kurmuş olduğu Moon tarikatına bağlı olup, ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarına sızmış elemanları vasıtasıyla operasyonlar yaparak, devleti ele geçirmeye çalışmaktadır.

Yukarıda arz edilen Ek1- Ek10 ve üniversiteye bağlı vakıfların eski müdürü İbrahim Sırma’nın sunmuş olduğu yüzlerce sayfa belge; İstanbul Üniversitesi eski rektörü Yunus Söylet’in, paralel olarak adlandırılan Fetullah Gülen örgütüne mensup olduğunu, bu örgüte yardım ve yataklık yaptığını göstermektedir. Yunus Söylet hakkında, ilgili terör örgütüne mensup olma, yardım ve yataklık yapma suçlarından ceza davası açılmasını saygılarımla arz ederim. 07.09.2015

Adres:
İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi
Çalışma Ekonomisi Bölümü

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: