Avrupa Gündemi: Öne çıkanlar…


İçeriden ve Dışarıdan Haftaya Bakış!

bülten

***

İktisadi Kalkınma Vakfı – İKV Bülteni:

ikv_logo2

*

TÜSİAD YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ

tusiad

TÜSİAD 2015 yılının ilk Yüksek İstişare Konseyi toplantısını, 17 Eylül Perşembe günü, saat 09:30’da, Çırağan Sarayı-Balo Salonu’nda düzenleyecek.

Yüksek İstişare Konseyi toplantısı konuşmaları TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes tarafından yapılacak.

Konuşmaların ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilecek istişare bölümünde TÜSİAD üyeleri ile görüş alışverişinde bulunulacak.

Toplantı kapsamında ayrıca “Sanayide Yeni Bir Dönem: Endüstri 4.0” konulu bir oturum düzenlenecek.

Sanayide Yeni Bir Dönem: Endüstri 4.0:

Hızla gelişen teknolojilerin sanayi ile birleşmesiyle ortaya çıkan dönüşüm, “Endüstri 4.0” olarak adlandırılıyor. TÜSİAD, Yüksek istişare Konseyi toplantısı kapsamında, Endüstri 4.0’ın Türk sanayisi için potansiyel faydasını ortaya çıkaracak bir panel düzenleyecek.

Üretim süreçlerine uygulanacak

IT, bulut teknolojileri, mobil iletişim ve e-ticaret konuları son yıllarda rekabet gücünü artırma yönündeki çabalarda öncelikli gündem maddeleri oldu. Bu gelişmelere ek olarak hızla gelişen sensör teknolojilerinin; “nesnelerin interneti” yoluyla birbirleriyle bağlantılı ve konuşabilen parçalar, ürünler, süreçler, fabrikalar, hatta firmaların ve bu bağlantılarla oluşacak büyük veri analizlerinin sunduğu fırsatların endüstriyel üretim süreçlerinin her alanına uygulanması tasarlanıyor.

Yeni bir sanayi devrimi

Bu dönüşüm, yeni bir sanayi devrimi niteliği taşıdığı için “Endüstri 4.0” olarak adlandırılıyor. Gelişmiş ekonomilerin sahip oldukları bu teknolojileri geliştirerek sanayiye uygulamaları sonucunda büyük bir rekabet avantajı kazanacakları ortada. Yaşanan bu gelişmelerin yakından takip edilmesi ve Endüstri 4.0’ın sanayi sektörlerimize en hızlı ve uygun biçimde entegre edilmesine yönelik değerlendirmelerin zamanlı yapılması büyük önem taşıyor.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı Programı

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: