DEĞER ÖLÇÜLERİ.


Günümüzün yaşamında ara da bul !

1294415-diyojen8217in-feneri

© photocredit

©Erol Erdoğmuş.

İlkin, çağdaş olumlu bilimin somut verileriyle kişisel kültürümüzü kuracağız. Bu verileri aklımızla işleyerek özümseyecek, bilincimize yerleştireceğiz. Özümleyerek bilincimize ve bilinçaltımıza yerleştirdiğimiz çağdaş olumlu bilim ve akıl; duyuş, davranış, düşünüşümüze yön verir. ‘Bunlar çağdaş bilim verileridir.’ diyerek, duyuş, davranış, düşünüşümüzü fanatik kalıplara dökerek dondurmamız, olumsuzdur. Olumlu bilim ve akılla bağdaşamaz.

***

Bakıyorsunuz çevrenize, ilkin insanları görüyorsunuz. İnsansınız çünkü, iyisi var kötüsü var; güzeli var çirkini var insanların. Ne neye göre iyi, ne neye göre kötü? Bir ortalama değer ölçüsü gerek bunu bilebilmek için.

Kim koyacak değer ölçülerini?
Toplumlar…

Her toplumun üç kesimden oluştuğu görülüyor;
Duyuş

Davranış

Düşünüş

Potansiyeli bakımından;
Geri kesim

Orta kesim

İleri kesim.

Toplumların temel yapısını orta kesimlerin oluşturduğu, geri ve ileri kesimlerin azınlıkta kaldıkları bilinir.

Toplumlarda çoğunluğu oluşturan orta kesim toplumları temsil eder. Orta kesimin duyuş, davranış ve düşünüz kalitesi normal kabul edilir. Geri kesiminki anormal, ileri kesiminki sürnormaldir. Kantitatif bir değerlendirmede, anormal ve sürnormal değer ölçülerinin toplumsal yaygınlıklarının az, normal değer ölçülerinin toplumsal yaygınlığının çok olduğu görülür. Normal değer ölçüleri, toplumca benimsenen değer ölçüleridir.

Normal değer ölçülerini statik ve kanıksanık gören, onları değiştirerek dinamizm kazandırmak isteyen azınlıklar vardır, toplumlarda. Toplumun normal değer ölçülerini anormale veya sürnormale çekmek ister bu azınlıklar. Ne var ki; hiçbir toplumda normal değer ölçülerini bütünüyle anormale, bütünüyle sürnormale çevirmek mümkün olamamıştır. Herhangi bir zaman kesitinde anormal ve de sürnormal addedilen değer ölçülerinin, bir başka zaman kesitinde kısmen normal değer ölçüleri olarak kabul edildiği görülmüştür. Bu kez de normal ve sürnormal değer ölçülerinin muhtevası değişmiştir. Sosyal diyalektik bu üçlemededir.

Bilge kişi ya da bilgeliğe yol alan kişi, yaşadığı toplumun değer ölçülerine ister o toplumca normal, anormal, sürnormal karşılansın, peşin hükümlerle yaklaşmaz. Anormal veya sürnormal sanılan değer ölçüleri normal; normal değer ölçüleri anormal olabilir diye düşünür. Normal değer ölçülerinin sürnormal sayılabilmesi mümkün değildir. Böyle bir değer hükmü gelişmeye, tekâmüle aykırıdır.

Bilge kişi ya da bilgeliğe yol alan kişi, ilkin değer ölçülerinin bir envanterini yapar. Hangi değer ölçüleri niçin anormaldir? Hangi değer ölçüleri niçin sürnormaldir?

Sonra da şunu araştırır; toplum, sürnormal değer ölçülerine nasıl ulaştırılabilir?

Hangi araçlarla nasıl kritize edeceğiz değer ölçülerini?

Olumlu bilim ve akılla…

İlkin, çağdaş olumlu bilimin somut verileriyle kişisel kültürümüzü kuracağız. Bu verileri aklımızla işleyerek özümseyecek, bilincimize yerleştireceğiz. Özümleyerek bilincimize ve bilinçaltımıza yerleştirdiğimiz çağdaş olumlu bilim ve akıl; duyuş, davranış, düşünümüze yön verir.

‘Bunlar çağdaş bilim verileridir.’ diyerek, duyuş, davranış, düşünüşümüzü fanatik kalıplara dökerek dondurmamız, olumsuzdur. Olumlu bilim ve akılla bağdaşamaz. Burada tolerans bir canyeleği gibi imdadımıza yetişir. Değer ölçülerimiz, bir başka deyişle kabullerimiz kişisel ya da toplumsal denklemlerimizdir aslında. Çünkü değer ölçüsü, içinde yer alan bazı niceliklere uygun bir değer verildiği zaman sağlanabilen eşitliktir. Tolerans, denklemin bilinenlerini, bilinmeyenlerini aynı tarafa toplayarak sıfıra eşit kılmaktır. Her değer ölçüsü her defasında çözülecek, sıfıra eşitliği kanıtlanacaktır. Değişkenler değiştikçe denklemin sıfıra eşitliği sözkonusu olamayacağından; yeni denklemler, yeni değer ölçüleri kurmak gerekir. Bu ise tekâmüldür. Tekâmül sonsuz olduğundan, değer ölçüleri de sonsuzdur. (Nisan 1984)

*

ruh_madde_dergi

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: