EU Foreign Ministers at Odds Over Refugees Crisis


Federica Mogherini: the sooner we accept it, the sooner we will be able to respond effectively !

eu-gymnich

© photocredit

Turkey aims to work with EU to tackle refugee crisis

***

Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu Lüksemburg’da

Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantı’sına katılmak üzere 4-5 Eylül 2015 tarihlerinde Lüksemburg’a bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Sözkonusu ziyaret çerçevesinde Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Avrupa Göç ve İltica Bakanı Jean Asselborn ile bir görüşme yapan Dışişleri Bakanı Sinirlioğlu, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye ve Lüksemburg’un iki müttefik ve ortak olduğunu vurguladı. Halihazırda iyi bir seyir izleyen ikili ilişkilerin daha ileri bir düzeye çıkarılabileceğini belirten Dışişleri Bakanı Sinirlioğlu, gündemdeki pek çok sorunun çözümü için Lüksemburg ile yakın bir şekilde çalışmaya devam etmeyi beklediklerini söyledi.

Lüksemburg’un AB dönem başkanı olarak ciddi sorumlulukları olduğunun altını çizen Dışişleri Bakanı Sinirlioğlu, sığınmacı akınının Türkiye ve AB için ciddi bir sorun teşkil ettiğini belirtti ve bu hususta AB ile Türkiye’nin birlikte hareket etmesinin önemine değindi.

Dışişleri Bakanı Sinirlioğlu ayrıca yaşanan insani krizin asıl sorumlusunun Esed rejimi olduğunu söyledi. Hayatta kalmak ve aileleri için daha iyi bir gelecek sağlamak için hayatlarını her gün tehlikeye atan insanların durumunu bir trajedi olarak değerlendiren Dışişleri Bakanı Sinirlioğlu, bu soruna çözüm bulmanın herkesin sorumluluğu olduğunu sözlerine ekledi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ise ikili ilişkiler konusunda çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Türkiye ve Lüksemburg’un dost, NATO ve uluslararası örgütlerde ise ortak ülkeler olduğunu belirten Asselborn, ikili siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilere verdikleri önemi vurguladı, Türkiye’nin AB üyeliğine başından beri destek verdiklerini sözlerine ekledi.

AB Dışişleri Bakanlarının biraraya geldiği gayrıresmi toplantının gündeminde sığınmacı krizinin olduğuna işaret eden Asselborn, Dışişleri Bakanı Sinirlioğlu’nun sözkonusu toplantılara katılımının ve Türkiye’nin Suriye’den gelen 2 milyona yakın sığınmacıyı barındırararak sığınmacılara yaptığı yardımın önemine değindi.

Dışişleri Bakanı Sinirlioğlu, Lüksemburg ziyareti kapsamında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders ile de biraraya geldi. Kaynak.

*

Didier Reynders rencontre son homologue turc Feridun Sinirlioğlu

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères Didier Reynders a rencontré hier son nouvel homologue turc, M. Feridun Sinirlioğlu, à Luxembourg, en marge de la réunion informelle des Ministres des Affaires étrangères européens.

Pendant l’entretien, Didier Reynders a confirmé la décision belge d’investir davantage dans l’aide humanitaire dans la région syrienne, pour un montant de 30 millions d’euros. La Belgique et les Pays-Bas ont d’ailleurs lancé un appel à la Commission européenne pour qu’elle débloque à court terme une aide d’urgence supplémentaire pour les réfugiés de la région Syrie-Irak.

Le Ministre Didier Reynders estime que la question de l’acceuil des réfugiés dans une bande de territoire le long de la frontière syrienne où la sécurité serait assurée, devrait être débattue dans le cadre de l’ONU.

Les Ministres Reynders et Sinirlioğlu ont également abordé la lutte commune contre les combattants étrangers et leurs passages dans les deux sens entre les deux pays. L’échange d’informations et le travail en commun passe par la poursuite des réunions trilatérales entre les ministres des Affaires Étrangères, de l’Intérieur et de la Justice turcs et belges.

Les ministres ont aussi évoqué la nécessité de poursuivre les efforts en vue d’une solution politique de la question Kurde. La négociation ne peut être effective qu’après un cessez-le-feu et le dépôt des armes.

Les ministres ont ensuite participé ensemble à une rencontre entre les ministres des Affaires Etrangères de l’Union européenne et ceux des pays candidats.

*

Didier Reynders ontmoet Turks Minister van Buitenlandse Zaken Feridun Sinirlioğlu

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft gisteren de nieuwe Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Feridun Sinirlioğu, ontmoet in de marge van de informele ontmoeting van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg.

Tijdens het gesprek heeft Didier Reynders de Belgische beslissing bevestigd om meer geld vrij te maken voor humanitaire hulp in de Syrische regio. Het gaat om een bedrag van 30 miljoen €. België en Nederland hebben de Europese Commissie trouwens eveneens opgeroepen om op korte termijn extra noodhulp vrij te maken voor vluchtelingen uit de Syrisch-Iraakse regio.

Minister Didier Reynders denkt verder dat de kwestie van de opvang van vluchtelingen in een zone aan de Syrische grens waar de veiligheid zou gewaarborgd worden, binnen VN-kader moet worden besproken.

Ministers Reynders en Sinirlioğu hebben eveneens de gemeenschappelijke aanpak besproken van buitenlandse strijders en van hun verplaatsingen in beide richtingen tussen de twee landen. De uitwisseling van informatie en de gemeenschappelijke aanpak hiervan zal moeten gebeuren via de voortzetting van trilaterale vergaderingen tussen de Turkse en Belgische ministers van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Justitie.

De ministers hebben het eveneens gehad over de noodzaak om de inspanningen voort te zetten met het oog op een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie. Onderhandelingen kunnen maar starten na een staakt-het-vuren en het neerleggen van de wapens.

Vervolgens hebben de ministers samen deelgenomen aan een ontmoeting tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie en die van de kandidaat-lidstaten.

*

Didier Reynders meets Turkish Foreign Minister Feridun Sinirlioğlu

Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Didier Reynders has met yesterday his new Turkish counterpart Feridun Sinirlioğu in Luxembourg, in the margins of the informal meeting of the European Ministers of Foreign Affairs.

During the talks, Didier Reynders has confirmed the Belgian decision to increase Belgian humanitarian aid for the Syrian region, by disbursing € 30 MIO. Yesterday, Belgium and the Netherlands have made a joint appeal to the European Commission to disburse as well additional urgency funding for the Syrian-Iraqi region in the short term.

The issue of dealing with the foreign fighters passing the borders of the two countries in the two directions have equally been discussed by Reynders and Sinirlioğu. The exchange of information and the common approach needs to be adressed by continuing trilateral meetings between Belgian and Turkish Ministers of Foreign Affairs, the Interior and Justice.

Both Ministers have touched upon the necessity of continuing efforts towards a political solution for the Kurdish issue. Negociations can only be effective after a cease-fire and after putting down the arms.

Afterwards, both Ministers have taken part in the meeting of the Ministers of Foreign Affairs of the European Union and those of the candidate countries. Source.

*

Related:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: