HALKIN TEMSİLCİSİ MUHTARLAR!


Tam bağımsız mı, partiler üstü mü?

©Erol Erdoğmuş.

Devlet Muhtarlık Dairesinin kirasını öder mi?
Ödemez.
Elektrik, su, yakacak, internet ve benzerlerini; hele de Muhtar’ın SGK primini öder mi?
Ödemez!..
Sadece ayda 901.TL, cep harçlığı vermekle yetinir, hepsi o kadar…
Cezalandıracak mı Muhtar’ı? “Gel hesap ver, benim memurumsun!” der… Muhtarlık partizanlaştırılamamıştır ama; muhtarlikdevlet memuru da olmaması gereken muhtara cep harçlığı vererek onu memur sayan devlet, onu 657 sayılı Devlet memurları Yasası‘na göre yargılatmaktadır!.. Kent mahallerindeki gayrımenkullerden Belediyelerce tahsil edilen vergilere, belirli bir oranda eklenti yapılarak bu meblağ Muhtarlara Ödenek olarak verilmelidir ki, Muhtarlar bağımsızlıklarını sürdürebilsinler.

***

ÖNSÖZ

Devlet Muhtarlık Dairesinin kirasını öder mi?
Ödemez.
Elektrik, su, yakacak, internet ve benzerlerini; hele de Muhtar’ın SGK primini öder mi?
Ödemez!..
Sadece ayda 901.TL, cep harçlığı vermekle yetinir, hepsi o kadar…
Cezalandıracak mı Muhtar’ı? “Gel hesap ver, benim memurumsun!” der…

muhtarlik2

Kentlerde mahalleler, kırsal kesimde köyler; en küçük yerleşim birimleridir. Mahallelerin köylerin kendilerine özgü işleri ve sorunlarıyla ilgilenmek üzere, 5 yıl için mahalleliler ve köylüler tarafından seçilen görevliye Muhtar ; 4 yardımcısıyla tüzel kişilik olarak Muhtarlık, denir.
Muhtar; ayrı bir yasaya bağlı olarak, kendi kendini yönetme yetkisi olan; kuruluş, devlet vb demektir. Siyasi partiler yasal olarak muhtar ve yardımcılarını aday gösteremedikleri için; Muhtarlık partizanlaştırılamamıştır ama; devlet memuru da olmaması gereken muhtara cep harçlığı vererek onu memur sayan devlet, onu 657 sayılı Devlet memurları Yasası‘na [1] göre yargılatmaktadır!..

MUHTARIN YASAL KONUMU

Köylerin kaymakamlıklardan, kent mahallerinin Kaymakamlıklardan ve Belediyelerden
istekleri ve şikayetleri olmaktadır. Kaymakamlıklardan ve Belediyelerden bağımsız olması gereken Muhtar‘ın;
1) köylünün ve mahallesinin istek ve şikayetlerinin bu mercilere sadece ileticisi değil; TAKİPÇİSİ olması için. Muhtarlık Dairesindeki duvarda, hangi istek ve şikayetin hangi merciye hangi tarihte iletildiğini, hangi tarihte sonuçlandırıldığını duyuran listeler asılmalıdır.

2) Köylü ve mahalleli hangi istek ve şikayetlerinin ne kadarının yerine getirildiğini görerek, oyunu ona göre kullanabilmelidir, Devlet ve Belediye memuru olmayan Muhtarlar, halkın Muhtar‘ı olmalıdır.

3) Kent mahallerindeki gayrımenkullerden Belediyelerce tahsil edilen vergilere, belirli bir oranda eklenti yapılarak bu meblağ Muhtarlara Ödenek olarak verilmelidir ki, Muhtarlar bağımsızlıklarını sürdürebilsinler.

*
tltv_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: