Atatürk, Bircan Ünver’e Amerika çapında Ödül Kazandırdı!


bircan_unver

***

Arkadaşımız, yazarımız, BM New York Merkezi’nde insanlık için çırpınan, Atatürk’ün Çağdaş Türkiye ufkunun yılmaz savunucusu, kadının geliştirilmesi, genç kızların eğitimi, spor ve daha bir çok alanda sadece Anadolu insanı için değil, dünyanın az gelişmiş ülkelerinde yaşayanların çok daha iyi koşullarda yaşayabilmeleri için düzenlenen etkinliklerin organizatörü, konuşmacısı Bircan Ünver ’e bir ödül daha…

Uzunca bir giriş oldu ama Bircan’ı anlatabilmek için âdeta yaşamının romanını yazmak gerekir!

Arada sırada yaptığımız gibi Brüksel – New York hattında kazandığı son ödülünün önemini, hissettiklerini ve televizyon yapımcılığından konuştuk. Zira O, aynı zamanda bir kamu kuruluşu olan QPTV’de eğitim, kültür, sanat, spor ve insanlığı yakından ilgilendiren konu ve sorunlar üzerine aydınlatıcı, bilgilendirici programlar yapıyor ve sunuyor.

Yerelce: Öncelikle kutluyorum. Bu ödüllerin manevî açıdan senin için taşıdığı önem ve değerini en iyi hisseden ve bilenlerdenim. Yerelce okurlarını önce ödül hakkında bilgilendirir misin?

Bircan Ünver: “Alliance for Community Media – ACM“nin [1] tanımına göre, Amerika çapındaki Ulusal Hometown Medya Ödülleri, “community” medyayı, yerel kablolu kanallarda ozellikle de ticari olmayan yerel halk, eğitim ve hükümet genel kapsamda (Pubic, Education and Government – PEG), yıllık bazda ve yine Amerika çapındaki sözkonusu kanallarda yayınlanmış olan programları tanıtım/promote ve ödüllendirerek, onore etmek ve farkında olunmasına/görünürlüğüne katkıda bulunmak, şeklinde açıklayabiliriz. Bu çerçevede, ticari olmayan “halk, eğitim ve hükümet” kanallarında bir yıl içinde yayınlanmış olan tüm programlar, yarışmaya katılma hakkına sahip. Verilen bilgiye göre 1000’den fazla program ile 2015 Ulusal Hometown Medya Ödüllerine [2] başvuru yapılmış.

Yerelce: Ödüller kimlere veriliyor?

Bircan Ünver: Ödüller; “toplulukların ihtiyaçlarına, çeşitli toplulukların katılımlarını geliştirici, ticari ve geleneksel televizyon program formatlarının kalıplarını kıran, yaratıcı ve izleyicinin televizyon izleme alışkanlık ve tecrübelerine farklı renk, boyut, içerik, format kazandıran nitelikteki programlar”ın yapımcılarına veriliyor.
Yarışma kıstas ve şartlarına uygun ve belirlenmiş kategoriler çerçevesinde başvuranların en iyileri ödüllere lâyık görülüyor.

SANYO DIGITAL CAMERA

Önceki yıllarda, Ulusal “National Hometown Video Awards” adı veriliyordu, bu yıl “National Hometown Media Awards” [3] olarak değiştirildi ve sadece video, radyo programi veya blog olmayıp, “community media” (PEG) yarışma kapsamına alındı.

Ödüller üç ana kategoride/başlık altında verildi;
1) Public Access Station – Halkın Televizyon Kanalı:
Yıllık bütçesi 300 bin dolar ve altından başlamak üzere 1 milyon dolar ve üstü kategorisinde yer alanlara verildi.
1 milyon dolar ve üstü kategoride yer alan, yıllık bütçesi 5 milyona yakın kamusal istasyonlar da yer aldı. Amerika çapında 2500’den fazla “public access” istasyonu [4] olduguna da dikkat çekmek istiyorum.

2) Public Access İstasyonların; doğrudan kendi kadrolarının üretmiş oldukları ve/veya özel bir proje için, onaylanmış – temin edilmiş bir bütçeyle üretilmiş ve yayınlanmış olan programlar…

3) Independent Producers / Bağımsız yapımcılar:
Bu kategoriye, aynı zamanda yapımcı, sunucu, yönetmen, konuk, yayıncı olarak topluma; yaratıcı, eğitici, sanat, kültür, magazin içerikli, eğlendirici, bilgilendirici, veya ait olduklari din ile ilgili programlar hazırlayanlar girdi.
Yarışmaya katılabilmek için; PEG kategorisine giren ve ticari olmayan kablolu kanallarda, bir yıl öncesi içinde üretilmiş orijinal ve o kanallardan birinde aynı yıl içinde yayınlanmış olması ön koşulunun yerine getirilmesı gerekiyor.

Yerelce: Yarışmaya sen hangi kategoride ve hangi yapımın ile katıldın?

Bircan Ünver: Ben ise yarışmaya, ‘Bağımsız Yapımcılar/Eğitim Etkinlikleri’ kategorisinde katıldım. Ödülü de, Amerika çapında başvuranlar arasında ‘en iyisi’ olarak kazandım. Programım ‘Pioneer of the Millennium Development Goals: Atatürk’ (Binyılın Kalkınma Hedefleri’nin Öncüsü, Atatürk’ Konferansı’nı işleyen altı bölümlük dizinin sonuncusu idi.
Konferansın “Üst Düzey Açılış Bölümü”nden üretmiş olduğum altı bölüm, gerek Queens Public Televizyon kanallarında (QPTV.Org) [5] gerekse Manhattan Neighborhood Network (MNN.Org)da, [6] 2013 ve 2014 yıllarında “The Light Millennium TV – LMTV” Serisi veya yine LMTV bünyesinde “Special/Özel” program kategorisinde bir kaç kez gösterildi.

Yerelce: Ödül Töreni bu yıl nerede yapıldı ve ödülünü almaya gittin mi?

2015 Hometown Ödül Töreni.
Bircan Ünver (sol) “Public Access Station/Overall Excellence” ile “Public Access Professional” kategorilerinde QPTV adina odulu almis olan
James Faber ve Roslyn Nieves (sağ), “Community Outreach Manager” ile Pasedana Convention Center’da 13 Ağustos Persembe aksamı, ödülleriyle birlikte görülüyor.
©photocredit :Mario Parades, QPTV

Bircan Ünver: Evet gittim. Konferans ve ödül toreni bu yıl Pasadena, Kaliforniya’da [7] yapılmış olmakla birlikte her yıl, “ulusal” kategorisinde olduğu için farkli bir eyalette yapılıyor. Örneğin, 2016 yılının konferans ve ödül törenlerinin Boston’da Ağustos 2016’da yapılacağı duyuruldu.

Pasadena

Pasadena şehrinde, iç içe örgülenmiş olarak yıllık ‘community” medya konferansıyla birlikte üç gün süren bir dizi programı ve elbette 2015 Hometown Medya ödül törenini de kapsadı. Konferans, Pasadena Hilton Hoteli’nde, Hometown Medya Ödül töreni ise Pasadena, Convention Center’ın Golden Room’unda sunuldu. 400’e yakın kayıt olduğunu ve 350 kadar kişinin katılımının gerçekleştiği duyumunu aldım. Katılanların önemli bir çoğunluğu, Amerika çapındakı “public access” kanallarının kurucuları, yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri ve benim gibi bağımsız ve çeşitli kategorilerde ödül almış olan yapımcılardan oluşuyordu. Konferans ve konferans çerçevesindeki tüm programlara kayıt için $400 ödendi.

bircan-unver-2015-hometown-w-host2

“The Light Millennium TV – LMTV”nin yukarıda adı geçen programının ödüle lâyık görülmüş olmasıyla birlikte, Pasadena’ya seyahat masrafları (uçak+otel benzeri), programın ilk yayınlandığı QPTV istasyonu aracılığıyla ve özellikle de onların teşviğiyle yarışmaya katıldığımdan dolayı, QPTV sponsor oldu. Bu da benim için 2.nci bir ödül niteliğinde idi. Çünkü, bizzat törene gidip ödülümü almış olmakla birlikte üç günlük ulusal çapta düzenlenen “community media” konferansına katılmak, konferans esnasında sunumlar yapmış olan bazı konuşmacılarla tanışmak, farklı yerel istasyonların farklı uygulamalarını öğrenmek kadar diğer kategorilerde ödül almış, Amerika’nın dört bir yanından gelmiş olan yapımcılarla da tanışma olanağını bulmak benim için çok önemli bir kazanımdı. Türkiye’de “public access” yayıncılık kavramının OLMAYIŞInı da dikkate aldığımızda, çok önemli ve değerli bir tecrübe ve birikim edindim.

Yerelce: Gerçi az önce değindin ama, yapımın üzerine biraz daha ayrıntılı bilgi aktarır mısın, hele söz konusu Atatürk olunca…

Bircan Ünver: Birleşmiş Milletler’de, 2005’ten itibaren “The Light Millennium” adına sivil toplum temsilcisi sıfatımla, sayısız konferans, “NGO Briefings” , panel, forum, üst düzey konferanslar, “2010 Binyılın Kalkınma Hedefleri Zirvesi” ve bir kaç BM Genel Kurul toplantısına katılma olanağı buldum. Ayrıca BM/STK (UN/NGO) ile “Barış Kültürü” ne ilişkin Üst Düzey konferansların planlama komitesinde görev aldım. Yine, özellikle de BM/STK konferansları çerçevesinde BM’de “workshops” ve özel etkinlikler sunduk.

qptv

Yıllar içinde, bunların süzülmüş birikimlerinin bileşkesinde ve özellikle de 2000 yılında, “Binyılın Deklarasyonu” çerçevesinde, 2015 için tanımlanmış olan “Sekiz Binyılın Kalkınma Hedefleri” doğrultusunda; Cumhuriyet’in 1923 yılında kuruluşu ve takip eden ilk onbeş yıl; başka bir deyişle, Türkiye Cumhuriyeti’nin “altın yılları”nın, 2015 için Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler nezdinde programa alınmış olan Binyılın Kalkınma Hedefleri’nden [8] çok daha ileride olduğunu idrak etmiş olmam, konferansın ve dolayısıyla ödül almış olan programın öz’ünü oluşturuyor.

Bu çerçevede;
* “MDG#1 – Açlığın azaltılması”, [9]

* “MDG#2 Evrensel Eğitim”, [10]

* “MDG#3 Kadın-erkek eşitliği ve kadını güçlendirme”, [11]

* “MDG#4 Beş yaş altı çocuk ölümlerinin azaltılması”, [12]

* “MDG#7 Doğa ve Çevrenin sürdürülebilirliği” [13]

* ve özellikle de “MDG#8 Gelişme için Küresel Ortaklık” [14] (Yurtta Sulh Cihanda Sulh) hedeflerinin her biri, belki bir tek MDG#6 daki Bulaşıcı Hastalıklarla başetmenin [15] içinde HIV/AIDS kısmı hariç; tüm hedefler, 1923 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal gelişme programlarının hedefi, devlet politikası, hükümet programı olarak hayata geçirilmiştir. Hem de önemli bölümü 15 yıl gibi kısa bir dönemde… Ve o süreçte; tüm dünyaya parmak ısırtacak bir başarı örneği sergilenmiştir. Özellikle de 2010’lu yılların BM’sindeki bir çok ülkenin yıllık veya 5 yıllık MDGs raporlarından etkilenerek ve düşünsel boyutta otomatik bir kıyaslama sonucu; bu konuda uluslararası bir konferans düzenleme fikri ortaya çıktı.

2015-hometown-clip2

O ilham ile yola çıkıp, uzun süren bir araştırma-girişim safhasından sonra, Prof. Edward Foster‘ın önerimi benimsemesi ve Stevens Institute of Technology Hoboken, New Jersey’de işbirliği çerçevesinde konferansı destekleyip, ev sahipliği yapmayı üstlenmesi sonucu söz konusu fikir ve önerim yaşama geçmiş oldu. Konferans, 19-20 Nisan 2013 arasında gerçekleşti. Açılış Programı’nın “keynote” ana konuşmacısı” ünlü yazar, NYTimes’in ilk Türkiye Temsilcisi ve aynı zamanda “Uluslararası İlişkiler” bölümünde çeşitli üniversitelerde profesör olarak ders veren Stephen Kinzer yaptı. Türkiye’nin BM’deki Daimi Temsilcisi olan Büyükelçi Halit Çevik, Daimi Temsilci Büyükelçi Pajo Avirovich (2013)ile Daimi Temsilci Büyükelçi Carlos E. Garcia Gonzalez;(2013) Kazakistan’ın BM Daimi Temcilsi vekili Akan Rakhmetullin ve UNESCO’nun BM kıdemli temsilcisi Susan Bilello; ödül alan programın interaktif bölümünde görebileceğiniz gerek akademik gerekse sivil toplum temsilcileri katıldılar.

Konuşmacılar konferans süresince, katılanlardan gelen soruları yanıtladılar ve konferansın ana teması çerçevesinde kapanış konuşmaları yaptılar. Konferansın “sonuç raporu” na paralel 20’ye yakın “bildiri” sunulması sağlandı. Akademik ortama katkıda bulunmuş olmasının yanısıra; sadece ilk günden 6 bölümlük mini bir televizyon dizisi üretilmesine de olanak sağladı. Böylece, bir üniversite bünyesinde ve işbirliği kategorisinde gerçekleştirilen bir konferans niteliğinde olduğundan dolayı 2015-hometown-educational-activities-category“Eğitim Etkinlikleri” kategorisinde, ödül kazandı. Konferans üzerine ayrıntılı bilgi.

2.Bölüm.

Dip Notes:

[1] Alliance for Community Media – ACM
[2] 2015 Hometown Media Award Winners!
[3] Hometown Media Awards
[4] Public-access TV stations in the United States
[5] Queens Public Television – QPTV
[6] Manhattan Community Media – MNN
[7] The City of Pasadena
[8] Binyılın Kalkınma Hedefleri
[9] MDG#1 – Açlığın azaltılması
[10] MDG#2 Evrensel Eğitim
[11] MDG#3 Kadın-erkek eşitliği ve kadını güçlendirme
[12] MDG#4 Beş yaş altı çocuk ölümlerinin azaltılması
[13] MDG#7 Doğa ve Çevrenin sürdürülebilirliği
[14] MDG#8 Gelişme için Küresel Ortaklık
[15] MDG#6 daki Bulaşıcı Hastalıklarla başetme

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: