BENİM DEMOKRASİM!


Seninkine benzemiyor…

demokrasi

©Erol Erdoğmuş.

“Nasılsanız = öyle idare edilirsiniz” Denklemi, her denklem gibi yanlışlanıncaya kadar doğrudur. Halkın “Nasıl” lığı; başat duygularından ve düşüncelerinden kaynaklanan, davranışlarıdır. Halkı, halkın hizasındakiler yönetmeye kalkarsa; anarşi olur ve halk atı seyisini önüne katarak ezip geçer. Halk atı; huyundan suyundan anlayan, mahmuzunu ve kamçısını adaletle kullanan binici arar. Yoksa, yönetenler halkın dikinde -doksan derece üstünde- iseler, halk şaşkınlığından sıyrılıncaya kadar kısıtlı sürede halkın sırtında kalabilirler. Halk atı onları sırtından atıverir.

***

ÖNSÖZ

“Nasılsanız = öyle idare edilirsiniz” Denklemi, her denklem gibi yanlışlanıncaya kadar doğrudur. Halkın “Nasıl”lığı; başat duygularından ve düşüncelerinden kaynaklanan, davranışlarıdır.

Her birey; yapısında bulunduğu “Toplumun Nasıllığı Düzlemi”nin; altında, hizasında, üstünde konumlanır. “Toplumun Başat Nasıllığı”nı; toplumun çoğunluğunu oluşturan, toplumun hizasındakiler belirler. Toplum düzleminin altındakiler ve üstündekiler, azınlıkta kalırlar.

Yönetenler halkın dikinde -doksan derece üstünde- iseler, halk şaşkınlığından sıyrılıncaya kadar kısıtlı sürede halkın sırtında kalabilirler. Halk atı onları sırtından atıverir.

Halkı, halkın hizasındakiler yönetmeye kalkarsa; anarşi olur ve halk atı seyisini önüne katarak ezip geçer. Halk atı; huyundan suyundan anlayan, mahmuzunu ve kamçısını adaletle kullanan binici arar.

İLKELERİM

1. HALK OY DEĞİL, EMİR VERİR: Devlet Planlama Teşkilatının –DPT’nin– belirlediği ülke sorunları –adaletsizlik pahalılık, yolsuzluk, terör vb-; halkın en önemlisi (10) ve en önemsizi (1) arasında değerlendirmesine sunulur. Halk listeye ekleme yaparak değerlendirebilir. Seçmen Halkın neleri ne önemde istediği yargı denetim ve gözetimindeki halkoylaması ile belirlenir.

2. YSK HALK EMRİ SONUÇLARINI AÇIKLADIKTAN SONRA: Alanlarındaki bilgileri derleyip düzenleyip saptamalar yapan Düşünce Kuruluşları; halkın neleri ne ölçüde emrettiğini gözönünde bulundurarak, eldeki finansal kaynaklarla ve dış borç almadan, nerelerden tasarruf edileceğini ve ne kadar vergi yükleneceğini öneren, her yıl için ayrı ayrı dört yıllık PROGRAM BÜTÇE önerirler.

3. YSK BAĞIMSIZ BİR DENETİM KURULU BİLİRKİŞİLİĞİ’ne; sunulan PROGRAM BÜTÇE önerilerini inceletir. Uygulanabilir bulunanları halkoylamasına sunar, uygulanamaz bulunanları eler. Halkoylamasına sunulacak Program Bütçe’ler halka tanıtılır.

4. PROGRAM BÜTÇELERİN KAMUOYUNA TANITILMASI için TRT eşit yayın saat ve süreleri belirler. Çekilen kur’a ile belirlenen eşit sayılı ve süreli TV programları dışında haksız rekabete neden olunmaması için; hiçbir miting, etkinlik yapılmaz, bayrak, filama vb gösterilmez.

5. PROGRAM BÜTÇELERİN HALKOYUNA SUNULMASI SONUÇLARINI YSK AÇIKLAR: Halkoylamasına katılan her DÜŞÜNCE KURULUŞU; aldığı oy oranında atayacağı uzmanlarla Mecliste temsil edilir. Uzmanlar, atayan düşünce kuruluşlarınca her an değiştirilebilirler, dokunulmazlıkları yoktur. Toplam oyların %66’sını alan 1 veya 1’den fazla DÜŞÜNCE KURULUŞU iktidar olur. Meclis ilkin Başkan ve Bakanvekili ile yardımcılarını seçer.

İktidar olan Düşünce Kuruluşu veya kuruluşları uzmanlardan oluşan Bakanlar Kurulu’nu atarlar. Ancak; Adalet Bakanı, Yargıtayca; Milli Savunma Bakanı Genelkurmayca atanır. Bakanlar Kurulu ilk toplantısında, içlerinden birini Başbakan seçer.

İlk yılın Program Bütçesi, halkoylaması ile onaylandığı için, oylamasız uygulanır. Meclis güncel yasaları, üye tam sayısının %66’sı ile kabul veya reddederek yasalaştırabilir.

İlk yılın bütçesi en az %66 oranında başarılı olmuşsa, Meclis bir sonraki yılın Program Bütçesini güncelleyerek onaylar. Başarı %66’nın altındaysa seçimler yenilenir.

6) DEVLET BAŞKANLIĞI; Devlet 3 erkten oluştuğuna göre; erk başkanları dönüşümlü olarak devlet başkanlığını üstlenirler. Bu sırada asli görevlerini Başkanvekileri yönetir. Birer yıl dönüşümlü olarak Yasama Başkanı –Meclis Başkanı-, Yürütme Başkanı –Genelkurmay Başkanı-, Yargı Başkanı –Yargıtay Başkanı– Devlet Başkanlığı görevini yürütürler.

Adalet devletin temeli, ordu devletin gücüdür. Anayasa Mahkemesinin en üst yargı mercii olarak yönetimin üstünde yer alması, devletin yürütme gücünün kaynağı olan ordunun, yürütme erkini temsil etmesi doğaldır.

Ne dersiniz?

*
tltv_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: