Mahinur Özdemir Olayı’nda…


Yaman Çelişkiler!

© photocredit

***

Siyasetçiler ve onların «kuyruk»larına takılıp her türlü çıkar için sürünseler de gidenlerden «samimiyet» beklen(e)meyeceğini, insanlık tarihine siyaset girdiğinden günümüze yaşanan olaylar sürekli kanıtlamış ve kanıtlamaktadır!
Tek tük çizgisinden sapmadan ve de politikacı politikacılığı yapmadan yürüyenler çıksa da ne partileri veya örgütleri içinde seslerini duyurabilirler, ne de kamuyu aydınlatmakla ( ! ) görevli basın organları onların görüş, düşünce ve fikirlerini yansıtabilmelerine olanak sağlar!
«Sosyal Medya» dedikleri, ne tarafa çekersen o tarafa doğru istenildiği gibi kullanılabilen, serbest sayılabilecek ortamlar bile yetersiz kalır, onlar açısından.

Mahinur Özdemir ile gelişmeleri izleyip, okurken «sergilenen çirkeflikler»in sadece mide bulandırıcı değil aynı zamanda insanı isyan etme sınırlarına dayandığını bir kez daha farkettim.

Ancak asıl vahim olan, söylemlerinde bol bol atıp, tutan – seçim dönemlerinde ayyuka çıkaran – Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin tutarsız, çifte standart, samimiyetten yoksun davranış ve izledikleri politikalardır!

Sen kalk Belçika’daki temsilci kuruluşun aracılığıyla bir bildiri yayımla, «ifade ve düşünce» özgürlüğünden dem vur, Mahinur Özdemir’e sırt çık; temsil ettiğin «ali kıran baş kesen» liderin ülkesinde tam tersi yönde ilerlesin! Tabiri caizse; ‘ne bu perhiz, ne bu lahana turşusu’ derler…

Basın özgür değil, başta ekonomik baskı «silâhlar»ı ile gem vurulmuş, temsil ettikleri işadamı patronlarının çıkarlarına zarar vermemek için üç maymunu oynuyor.

Düşünce ve ifade özgürlüğü sadece ve sadece «yandaşlar» için geçerli, onlar zaten suya sabuna dokunmuyorlar, ne sade vatandaşın, ne «ötekiler»in ne de dürüst muhaliflerin bu hakkı var.
Eleştiri suç;
Biraz ileri giden ifadeler «hakaret suçu;»
Ülkesinin, o topraklar üzerinde yaşayanların ve hatta genel olarak insanlığın çıkarlarını savunmak için yanlışları açıklamaya kalkışanlar, «vatan haini» veya «sırlar» ı ifşa edip, hilaf-ı hakikatte bulunan «paralel yapı» mensupları.

Politikacılar seçmen önünde dürüstçe hesap vermeden, yukarıdaki sınıfa girenlerden hesap soruyorlar, hesap ödetiyorlar, politikacı terörü, şiddeti estiriyorlar!

Eh şimdi Belçikalı politikacılar da çıkıp, ‘âleme veriyor talkını, kendi yutuyor salkımı’ derlerse de şaşırmamak gerekmiyor mu!
Hem suçlu, hem güçlü sandalyesine oturup kendilerini tereyağından kıl çeker gibi sıyırıp, seni suçlayıp, kendilerini ilgilendiren «pislikler»den temizlenmeye çalışınca, avaz avaz bağırmaktan öteye gidemezsiniz!

Bir kere Mahinur Özdemir olayını «akp sosu»yla yutturmaya kalkmak kadar aptalca bir iş olamaz! Geride kalıp, izleyerek ve de Belçika’da siyasî eğilimi, düşüncesi ne kadar farklı olursa olsun (terör ve şiddet yanlıları dışında) yapılan muamelenin haksızlığını gören ve tepki gösterenleri bir araya toplamak ve tek yanlı değil, gerçekten Türk toplumunun, yabancı toplumların, yerli belçikalıların, hukukçuların genel bir protestosuna dönüştürmek varken, sen kalk olayı yörüngesinden saptıracak davranış sergile..!
Ve de «ahmakça» tepkin yaman bir çelişkiye dönüşsün!

İlk yazımda üzerine vurgu yaptığım gibi, Türk kökenli Belçikalı politikacılar susup, sinme seçeneğini yeğlediler!
Koltuk düşkünü olduklarını bir kere daha kanıtladılar!
Sosyalist (frankofon) Parti yöneticisi ne diyor?
Emir Kır’ın (St.Josse Belediye Başkanı, eski bakan) partimiz ne derse o yönde davranacağından kuşkum yok!’
Tercümesi; bizde parti içi demokrasi falan yoktur, 1915 Olayları’nı soykırım olarak tanımlar ve önümüzdeki günlerde bu yöndeki federal bir kararın altına imza atmaya karar verirsek, Emir Kır olsun başkaları olsun itirazsız kabul etmek zorundadırlar!
Ha «hümanist» ha «sosyalist», politikacı politikacılığı yapmaları gerekiyorsa, al birini vur diğerine.
Ha Belçika, ha Türkiye…

Sözleşme ilkeleri uyarınca hiç kimse belirtilen özgürlüklerden yoksun bırakılamaz ! (Madde 5 )

Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. (Madde 9)

Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir.
Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi
ve ülke sınırları söz konusu olmaksızınn fikir alma ve verme özgürlüğünü de içerir. (Madde 10)

Tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensupluk, doğum veya herhangi başka bir durum bakımınndan hiçbir ayrımcılık yapılmadan sağlanır. (Madde 14)

Kâğıt üzerinde kalmaktan öteye gitmeyen «saçmalıklar» değil, Devletleri sıkça yargılayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin temel belgesi!

Kusura bakmasınlar ama ortada bir mahkeme kararı (Belçika’da) bulunmuyor. Siyasî Partiler, tıpkı Türkiye’de tanık olduğumuz gibi, yargı erkinin üzerinde bir konuma sahiplerse, çıkıp seçmenleri önünde açıklasınlar bunu…

Sen kalk, «Ermeni Soykırımı»nı açıkça zikretmeden/beyan etmeden, genel bir ifadeyle geçiştirdiğin bir parti belgesine imza attır (ben bile atarım) sonra da federal veya uluslar arası hiçbir hukukî belge olmaksızın, bir milletvekilini ihraç et, diğerlerine de aba altından sopanı göster!

Nerede senin demokratlığın, nerede özgürlükçülük anlayışın, nerede samimiyet ve saygınlığın?
Yürü de endamını görelim, diyor Neyzen Tevfik!
Hanımefendilerin affına sığınıyorum, zaman zaman ağzımı ben de bozuyorum ama ancak bu dilden anlıyor, bazıları…
Evet ne diyor Neyzen?
Belçikalı kimi politikacıları andırırcasına?

yürü be ehl-i deve endamını göreyim
sensiz gecen günlerin ecdadını ..ikeyim
ben mecnun muyumki bir ..m (koltuk diyebiliriz konumuza uyarlamak amacıyla) için çöllere düşeyim

pelteklenen vücudun olsa da leş
benden uzaklarda istersen kahpeleş
şeytana uyup seni ..ikeni ..ikeyim

ben böyle devr-i devranın
izzeti ikramını ..ikeyim
bırakın yansın ..nelerin (mecazî anlamda) alayı
su veren itfaiye aracının egsozunu ..ikeyim

Nusret Özgül

Brüksel, 1 Haziran 2015

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: