«Çakma» Kâbe…


…ve «Saf» Müslümanlar!

çakma_kabe

münir_kebir

©Münir Kebir

Bu resmen dini hassasiyetlerden politik rant sağlama işidir. Kâbenin maketini yapıp meydanlara koyarak, müslümanlara burada hac tavafı yaptırma psikolojisi kazandırmak, kelimenin tam anlamıyla küfürdür. Bu yöndeki tasarruf tam bir cehalettir.

***

Ziyaret & Tavaf

İslam dininde “Ziyaret” ve “Tavaf” aynı anlamda iki kelime DEĞİLDİR…. Ne yazık ki, bu iki kelimeyi sanki biribirinin eş anlamlısı gibi kullanıyoruz.

Ziyaret; biri günlük konuşmada, diğeri ise dini anlamda iki mana içerir. Bir kimseyi görmek ve/veya gerekiyorsa onunla bir kaç günlüğüne birlikte kalmak durumunu ifade eder. Bununla birlikte bir şeyi, ya da bir yeri gidip görme ve inceleme fiili de ziyaret anlamını taşır. ziyaret
SIK SIK “Resmi Ziyaret” sözünü TV’lerde izleriz. Bir Devlet yöneticisinin, yurt dışına gidip orada bir ya da iki gün kalması da bu tarifi doğrular.

ziyaret2

Dini anlam da ziyaret ise, bir saygınlık geleneğinin ifadesidir. Bir din büyüğünü gidip mekanında görmek, ya da büyüklerimizin mezarına gitmek ve orada bir Yasin suresi/Fatiha ve üç ihlas okuyup dönmek gibi, bir vefa borcunu yerine getirmek ve saygınlık göstermek yönündeki eylemlerimize de, din literatüründe ziyaret diyoruz.

**

kabe_tavaf

TAVAF ise ziyaretten daha geniş bir kavramdır. Hac farizası sırasında, Kâbeyi ziyeret edip ardından, etrafını 7 kere dolanma eylemini zorunlu sayan bir eylem demektir. Görüldüğü üzere Kâbenin etrafını 7 defa dönme eylemini içeren bir ziyaret olması nedeniyle “Tavaf” ancak ve ancak “Hac Farizası” içinde ifade edilir ve ziyaret fiilinden ayrılır.

umre

Siz bir din büyüğünü veya ebeveyninizi veya mezarı ziyaret etmenizi Tavaf olarak ifade edemezsiniz. Tavafı da, Hac farizası nedeniyle, Kâbeyi ziyaret etmenin ardından, etrafında 7 sefer dolanmadıkça kullanamazsınız. Umreye gidenler dönüşlerinde “Kâbeyi tavaf ettim” DİYEMEZLER!… Tavaf, ancak ve ancak hac farizası gereği Kâbeyi ziyaret etmenin ardından 7 sefer dolanmanın bir dini ritüel olarak ifa etmekle söylenebilir. Demek oluyor ki “TAVAF” zorunlu sayılan bir dini ritüelin adıdır. Bu yönüyle ziyaretle eş anlamlı değildir.

kabe

Durum bu olduğu için, Kâbenin maketini yapıp meydanlara koyarak, müslümanlara burada hac tavafı yaptırma psikolojisi kazandırmak, kelimenin tam anlamıyla küfürdür. Evet küfürdür. Zira, Kâbe Nazargah-ı İlahidir.Yani Cenab-ı Hakkın emriyle özel bir statüye sahiptir. Böylesi bir statüye sahip olan bu mekanın çakması olamaz. Çünkü, oraya gidenlere, o çakma mekanı sanki aslıymış gibi görme psikolojisi doğurur. Halbuki Kâbe Hz.Adem’e seçtirilmiş ve daha sonra Hz.İbrahim’e imar ettirilmiş ve peygamberimize de bu yönüyle Hac farizası olarak kabul ettirilmiştir.

ihramlı

İstanbul’da Üsküdar Belediyesinin bu yöndeki tasarrufu tam bir cehalettir. Kuşkusuz Hac farizası, içinde bir çok ritüelleri zorunlu sayan mali nitelikli bir ibadet olması hesabıyla, hacı adaylarına bu farizanın ne şekilde yerine getirilmesi hususunda, bilgilendirmek fayda sağlar. Ama bu yöndeki – bir nevi eğitim olarak kabul etsek bile – böyle çakma Kâbe yapıp meydanlara koyarak yapılması nazargah-ı ilahi statüsünün ciddiyetini savsaklar. Öte yandan insanların orada duyacakları heyecan tamamen Allah’tan gelen bir huzurun heyecanıdır. Böylesi bir heyecanı bu çakma Kâbe’ye yönlendirmek demek tam bir cehalet ve o statüye karşı büyük bir saygısızlıktır. Kaldı ki her yıl Diyanet işleri Başkanlığı zaten onlarca, hatta belkide yüzlerce imamı rehberlik etmeleri için görevlendiriyor ve harcamaları da devlet tarafından karşılanıyor. Bu resmen dini hassasiyetlerden politik rant sağlama işidir. Üsküdar Belediyesine YAZIKLAR OLSUN diyorum!….

Hz.Ömer Peygamberimizin sırtını dayadığı ve altında oturduğu hurma ağacını ziyaret etmede yoğunluk yaşandığını görünce, ağacı kökünden kesmiştir. Sadece bu örnek bile bu saçmalığın ne denli uygunsuz olduğunu açıklamaya kâfidir.

Tabi işin daha farklı politik yanına değinmedim. Bu konuyu da basına bıraktım. Şu makale bunun bir örneğidir.

Saygılarımla,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: