Kandil: ‘Silahlara elveda’, deriz ama…


kd

Netice verecek eşzamanlı adımlar atıldığı takdirde!!

İktidarın samimiyet sınavından geçer not alması için üç şart yerine getirilmelidir: İç Güvenlik Yasası’nın geri çekilmesi; müzakere heyetlerinin oluşturulup, masaya oturulması ve Abdullah Öcalan’ın Kandil’in tayin edeceği kişilerle görüştürülmesine olanak sağlanması… Zira, tarihî niyet beyanı Kürt sorununun ve Türkiye’nin temel sorunlarının çözümü için çok önemli bir zemin ve fırsat sunmakta. Hükümetin sorumluluklarını yerine getirmesi durumunda sorumluluklarımızı yerine getireceğimizi belirtiyor ve taahhüt ediyoruz. Tahkim edilmiş bir ateşkes bile başlı başına çözüm adımlarını atmak için önemli bir zemin ve fırsattır.

Turkey’s Kurdish rebels hail ‘historic’ disarmament call

KCK: ‘A great opportunity and a new chance’

***

Tarihî fırsat kaçırılmamalı

On madde temelinde asgari müştereklerde mutabakat sağlanması durumunda silahlı mücadelenin bırakılacağına dair yeni bir kongre gerçekleştirmemiz için yaptığı (Abdullah Öcalan) niyet beyanını kamuoyuna duyurması tarihi bir adım olmaktadır.

Kırk yıllık çatışmanın varlığı karşısında bu çağrının dikkate alınması ve gereklerinin yerine getirilmesi hükümete büyük sorumluluklar yüklemektedir. Böyle bir niyet beyanı ile devlet ve hükümete demokratikleşme, Kürt sorununun ve Türkiye’nin temel sorunlarının çözümü için çok önemli bir zemin ve fırsat sunulmaktadır.

Artık demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümünde adım atmama konusunda hiç bir gerekçe ve engel kalmamıştır. Halkımız ve duyarlı tüm kesimler bu irade beyanı ile birlikte hükümetin ve devletin adım atmasını beklemektedir. Eğer bu açıklama önemliyse -ki Hükümet haftalardır böyle bir açıklamanın beklentisi içinde olmuştur- o zaman hükümetin buna vereceği köklü somut adımlar ve ciddi bir siyasal karşılık olmalıdır.

2013 yılında gerillanın geri çekilmesi karşısında gösterilen sorumsuzluk ve duyarsızlık mevcut durumda bir daha kesinlikle yaşanmamalıdır. Önder Apo, halklarımıza karşı olan sorumluluğu gereği AKP devletine bir kez daha siyasi çözüm fırsatı sunmuştur.

Kürt Özgürlük Hareketi bugüne kadar atması gereken ne adım varsa atmıştır. Bundan sonra atacağı her adım AKP’nin yeni süreç karşısındaki tutumuna ve atacağı adımlara bağlı olacaktır.

Türkiye’nin tam demokratikleşmesi isteniyorsa..

Türkiye’nin demokratikleşmesinin siyasi zeminini güçlendiren bir açıklama yapılmıştır.
Ateşkes ve gerillanın Türkiye sınırları dışına çıkarılması iradesiyle onlarca yıldır yürüttüğü demokratik siyasal mücadele çabaları sonuca götürülmek istenmiştir. Türkiye halklarının büyük heyecan duyduğu bu tarihi çözüm hamlesine Hükümet gereken karşılığı vermemiş, bu tarihi fırsatı iktidarını pekiştirme ve seçim kazanma zemini olarak değerlendirmek istemiştir.

Hareketimiz ilgili örgütsel platformlarında Önder Apo’nun müzakere taslağını değerlendirmiş, tam destekleme ve bu yol haritasının gereklerini yerine getirme kararını almıştır. Bunu kamuoyuna da açıklamıştır. Ancak AKP Hükümeti yine oyalama taktiğine başvurmuş, yol haritasının gerektirdiği hiç bir adımı atmamış, müzakereye gelmemiş, takvimi aşındırmış ve süreci bir kez daha tıkatmıştır.

Önder Apo bu durum karşısında demokratik çözüm çabaları ve yapılan fedakarlıkların boşa gitmemesi ve tıkanıklığı aşmak için yeni bir girişimde bulunmuştur. HDP heyetinin AKP yetkilileriyle birlikte kamuoyuna yaptığı son açıklama, Önder Apo’nun halkımız, halklarımız ve hareketimiz adına Türk devletine ve AKP hükümetine sunduğu büyük bir fırsat ve yeni bir şans anlamına gelmektedir.

Karşılıklı sorumluluklar

Son açıklama AKP hükümetine ve hareketimize karşılıklı sorumluluklar yüklemektedir. Sürecin sağlıklı yürümesi açısından Hükümetin sorumlu davranıp yeni durum karşısında sorumluluklarının gereğini yerine getirmesi durumunda bugüne kadar sürdürdüğümüz ateşkesi tahkim edilmiş hale getirmek için biz de sorumluluklarımızı yerine getireceğimizi kamuoyuna açıkça deklere ediyoruz. Hükümetin sorumluluklarını yerine getirmesi durumunda bizlerin de sorumluluklarımızı yerine getireceğimizi belirtiyor ve taahhüt ediyoruz. Tahkim edilmiş bir ateşkes bile başlı başına çözüm adımlarını atmak için önemli bir zemin ve fırsattır.

Hükümetin buna vereceği köklü somut adımlar ve ciddi bir siyasal karşılık olmalıdır. 2013 yılında gerillanın geri çekilmesi karşısında gösterilen sorumsuzluk ve duyarsızlık mevcut durumda bir daha kesinlikle yaşanmamalıdır. Savaş ve çatışma seçeneğinin tümden ortadan kalkması için bu zorunludur.

Tarihsel önemde yapılan bu niyet beyanının hiçbir siyasi karşılığı olmadan yapıldığını düşünmek, Kürt sorununu anlamamak ve kalıcı barışın diyalektiğini ve gereklerini göz ardı etmek olur ki, bunu da taraflı tarafsız hiç kimsenin kabul etmesi mümkün değildir.
Bundan sonra atacağı (Hareketin) her adım AKP’nin yeni süreç karşısındaki tutumuna ve atacağı adımlara bağlı olacaktır. Dolaysıyla AKP bu açıklamanın kendisine yüklediği adımları atmanın bilincinde olarak sorumluluklarını yerine getirmelidir.

Samimiyet konusu.

Hükümet ve Cumhurbaşkanı samimiyet ve uygulamadan söz etmektedir. Hükümet böyle bir açıklamanın niyet beyanının yapılmasını ısrarla istemiştir. Tahkim edilmiş ateşkes ve yapılan açıklamadan sonra samimiyet ve uygulama sırası AKP’ye gelmiştir. Bu anlamda AKP’nin yeni durum karşısındaki yaklaşımlarını ve atacağı adımları büyük bir dikkatle izleyeceğimizi belirtmek isteriz. Aksi halde Önder Apo’nun yarattığı zemin ve fırsatın yine bir seçim malzemesi olarak kullanılması sorumsuzluğu ortaya çıkmış olacaktır.

Demokratik siyaset ancak temel demokratikleşme sorunlarında adım atma ve demokratikleşme ortamında var olacak bir durumdur. Daha çok otoriterleşmeye karşılık düşen İç Güvenlik Yasalarını çıkarmak demokratikleşme ve demokratik siyasete giden yolu tıkamaktan başka bir anlama gelmemektedir. Dolaysıyla ilk samimiyet ve uygulamanın göstergesi İç Güvenlik Paketinin geri çekilmesi olacaktır.

Kürt sorununun çözümü konusunda önemli bir aşamaya gelinmişse, müzakere heyetlerinin hemen oluşması, müzakereye başlanması ve izleme heyetinin de tüm bu süreçleri takip etmesi için çalışmalarına gecikmeden başlaması gerekmektedir.

Hükümet yapılan açıklamadan sonra bu adımları atmaz ve uygulamaya geçirmezse, Kürt Özgürlük Hareketinden tek taraflı uygulamalar beklenmesi ne siyasi, ne de ahlaki olarak hakkaniyetli olur. Tarihi açıklamanın esası ve içeriğini oluşturan müzakere başlıkları sadece Kürt sorununun çözümünü değil, başta Alevilerin sorunları olmak üzere dışlanmış ve ezilmişlerin tüm toplulukların sorunlarına çözüm bulmayı amaçlamaktadır. Bu açıklama yine demokrasi ve özgürlüklerin derinleşmesi, devletin demokrasiye duyarlı hale gelmesi ve tüm toplumun demokratik iradesinin ortaya çıkmasını ifade eder. Kadın sorunu ve ekolojik sorunlar da Türkiye’nin demokratikleşmesi için çözülmesi gereken öncelikli sorunlardır. Türkiye’deki gelir adaletsizliği ve sömürünün getirdiği sorunların çözümü de demokratikleşmenin temel başlıklarındandır. Dolaysıyla tüm bu etnik, inançsal ve toplumsal kesimlerin de sürece katılmasını sağlamak yapılan açıklamanın ruhunun gereklerinden olmaktadır. KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı – Açıklamanın tamaım.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: