EU – China : Negotiate a meaningful treaty…


china

© photocredit

***

Continue reading

Faşizm « a la turca… »


yargı_adalet

…veya « adaletsizlik cenneti, » Türkiye!!

Bir devlet, hukuk ve hukukun ortaya çıkardığı adalet duygusu üzerinde, yaşar ve ayakta kalır. Hukuksuzluğun yarattığı anarşi yeni hukuksuzluklarla ortadan kaldırılamaz! Ülke, iktidar tarafından hukuk kullanılmak sureti ile Türkiye’ye has bir faşizme sürüklenmektedir. Huzur ve güvenin kilidi, herkes için eşit, şeffaf ve objektif kriterler çerçevesinde uygulanan hukuktur. Oysa Türkiye, tam bir hukuksuzluk cennetine dönüştürülmüştür…

***

Continue reading

Talat Paşa gerçeği…


…ve «Soykırım Mızıkacısı»Taner Akçam’ın yalanları!!

bremen_mizikcilari

© photocredit

Bu mahkemelerin adil yargılama yapmaları söz konusu değildir. Olağanüstü yetkileri vardır. Kararları da kesindir. İngilizlerin baskısıyla kurulan Osmanlı askeri mahkemeleridir. Geofrey Robinson ve Amal Clooney ile Taner Akçam, Talat Paşa’yı suçlarken işte bu Divan-ı Harb yargılamasına gönderme yapmaktadırlar. Talat Paşa’nın savunması alınmadan, avukatla temsil olanağı ve temyiz yolu da kapalı olarak gıyabında idama mahkûm edilmesi, Ermeni soykırımının kanıtı olarak pazarlanmaktadır. Hukuksuzlukları, kurduran İngilizleri de bezdirmiştir. İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe,duruşmaları “maskaralık” olarak tanımlamıştır.

***

Continue reading

Bir kız babasının bakışıyla…


Tartışmadıklarımız!!

dead-silence4

© photocredit

münir_kebir

©Münir Kebir

Sorunların çözümünü ortak aklın kabul ettiği yoldan çözümlemeye özen göstermek çoğu kez soruna çözüm getirir. Ama ne yazık ki, bizim insanımız tribünlerde yaşamayı hayat nizamı haline getirdiği için, olayları analiz yaparak, dikkatle senteze gitmeyi bilmez, bilmediği için de, akılcı çozüm önerileri, yerini klişe fikirlere bırakır ve her olay bir müddet sonra çözüme kavuşmadan unutulur gider. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ; “Bu millet 3 gün bağırır çağırır, 4.günü susar” dememiş miydi. Ama unutmamız bilinç altında bizi rahatsız ediyor bunun farkında değiliz.

***

Continue reading

Sonunda hakikat kazanır…


Ancak, kendimizin hakikati olması koşuluyla!!

hakikat

© photocredit

Biz kendi hakikatimizi, hakiki bir biçimde ve kendi hakikatlerimiz olarak hazırlayıp sunamazsak, başkalarının hakikatinin esaretine girer ve yeniliriz. Oysa aynı zamanda “Hakikat özgürleştirir”. Yenecek ve özgürleştirecek olan bizim kendimize ait hakikatlerimizdir. Başkasının hakikatleri ile yenilip, hürriyetimizi yitirmemek için, hakikatleri sadece sosyal bilimlerin çeldirici ve belirsiz çerçevesi ile değil; aynı zamanda hayat pratiklerinin yansıması olan araçlarla irdelemek gerekiyor…

***

Continue reading

MİT’in başına «şaibeli» tanıdık isim!!


8

© photocredit

MİT : İddialar tamamen asılsız!

***

Continue reading

Türkiye’yi de yakından ilgilendiren gelişmeler…


Türkiye hangi kanatta yer alacak?

chess

© photocredit

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ©Prof.Dr.Osman Metin Öztürk

Pakistan-Çin ve Suudi Arabistan-Çin ilişkilerinde gözlemlenen yakınlaşma; Afganistan’ın önümüzdeki dönemde Sünni-Şii çatışması ile öne çıkması ile hem “militan İslami aşırıcılığın” enerjisini Afganistan’da tüketmesine, hem de Batı karşısında İslam’ı zayıf düşüreceği; Batının İslam içi çatışmayı tahrik ve teşvik edebileceği görülebilecek bir durumdur. Çin ile yakınlaşan Pakistan’ın ve Suudi Arabistan’ın “Sünni İslam” kimlikleri de unutulmamalıdır. Unutulmaması gereken bir diğer husus da; Ukrayna Krizi yüzünden Rusya’nın da Batı karşısındaki Çin, Pakistan ve Suudi Arabistan’a katılabileceği varsayımıdır. Bu arada, Şii İran ile Sünni İslam Dünyası arasındaki rekabet nedeniyle, Çin’in Sünni İslam Dünyasına sahip ülkeler ile yakınlaşmasının, Çin’in İran ile olan ilişkilerini olumsuz etkilemesi söz konusu olabilecektir. Bunun ayrıca İran-ABD yakınlaşması bağlamında da değerlendirilmesi gerekiyor…

***

Continue reading

«İnsanlık» ki, dillerinden düşürmedikleri «şiar»dır sevgilim…


insanlık

© photocredit

Bunlar, insanlığın tüm ortak değerlerine düşman!!

Prof.Dr.Tayfun Özkaya

Wilhelm Reich; “sevgi, çalışma ve bilgi insan varlığının kaynaklarıdır. Yönetim de onlarda olmalıdır” demişti. Sevgiden korkan, emeğe ve bilgiye düşman, akıldışılığı öven her türden yobaz, bu tür sorunların temel kaynağı. Gençler biraz aydınlandıklarında üzerlerinde yürütülen baskıya karşı geliyorlar. Sevginin, emeğin ve bilginin düşmanları da en çok onlardan korkuyor.

***

Continue reading

Bruxelles – Brussel – Brussels : Ottomania, 27/2/2015.


Le monde ottoman – De Ottomaanse wereld – The Ottoman Orient!!

osmanlı

© photocredit

***

Continue reading

Bir “reklâm arası!”


Osmanlı Olmak…

osmanlı_arması

Eğitim konusunu çözemeyen her devlet batar. Osmanlı medreseleri ve mektepleri ile din ağırlıklı eğitim doğru olsaydı, Osmanlı batmazdı…Şimdi doğru düzgün adını yazamayanlar Osmanlıcı olmuş bu işi politik malzeme yapıyorlar. Ülkenin cahilleri de oltaya geliyor!

***

Continue reading

“Özgecan Olayı”nda…


Sınavda çakanlar, sınıfta kalanlar !

58

***

Continue reading

Savaş Yetkisi isteme…


ABD için yeni ve ciddi bir sürecin başlangıcı!

Obama_War_Authorization

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ©Prof.Dr.Osman Metin Öztürk

ABD Anayasasına göre, “savaş ilanı” Kongre’nin yetkisinde olup, Başkan’ın “savaş ilan etmeden” Silahlı Kuvvetleri kullanması mümkündür.. Obama’nın güç kullanımı için Kongre’ye gitmesi “şeklen” savaş yetkisi istendiği algısına yol açsa da bu görüşe katılmak güçtür. Çünkü “savaş yetkisi” isteme, oldukça farklı bir kavramdır. Üstelik bir an için istenen yetkinin “savaş yetkisi” olduğu ve IŞİD için istendiği düşünülürse, algı olarak, bu uygulamada IŞİD’ı “süper güç” konumuna yükseltme ya da ABD’yi IŞİD’ın konumuna indirgeme amacına hizmet eder ki, her ikisi de ABD’nin isteyebileceği şeyler değildir.

***

Continue reading

«Yeni» Türkiye Toplumunu tanımak ve anlamak!!


Bu kılavuz başka kılavuz; burnunuzun ucunu gösteriyor!!

kılavuz

Kültür fukarası bir ülkede kadın olmanın zorluğu.. Etrafından «Bihaber toplum» .. Endişeli, umutsuz ve tepkili modernler.. Türkiye toplumunun tarihsel gelişimini bilmeniz ve sonra da bugünün koşullarıyla kıyaslayabilmeniz koşuluyla; «Türkiye’nin Toplum Profili Kapısı»nı açabilmek için bir anahtar! Zamanla ne kaybetmişiz, ne kazanmışız görebilmek için.. İstatistikler ile yorumlar sayesinde, Türkiye Tablosu çizebilmenize yardımcı olacak bir kılavuz var karşınızda!

***

Continue reading

Hedef; Kadın !!


türk_kadını

© photocredit

Amaç ; köklü sosyolojik yapının dağıtılması…

Özgecan cinayeti ve cinayetin işleniş sürecinde yaşanan vahşet, son örnek olmayacaktır. Türkiye’de “korkunç bir insan” tipi türemiştir. İslam adı altında, İslamla uzaktan yakından ilgisi olmayan hurafeler ve inançlar, insan aklı ve ruhu üzerinde egemen hale gelmeye başlamıştır. Toplumda bireyin beslendiği, bütün temiz kaynaklar ya kurutulmuş ya da kirletilmiştir. Oysa…

***

Continue reading

Karı gibi gülme; Karı gibi kıvırma…


Çocukluktan itibaren zihinlere kazınan bu tür sözlerle büyütülen bir toplumdan ne bekliyorsunuz ki?!

buzdagi

© photocredit

arzu_bıyıklıoğlu

© Arzu Bıyıklıoğlu

Kanayan yara olarak adlandırdığımız bilinçaltı kirliliklerinin başında kadına şiddet geliyor. Fiziksel, psikolojik şiddet ve taciz… Çok acıdır ki kolayca kadın cinayetlerine kadar uzanabiliyor bu şiddet. Toplumumuzun pek çok yerinde, daha çok küçük yaşlarda erkek çocuklarının kadına karşı bakış açısı çok dar ve aşağılayıcı bir pencereden veriliyor. Sonuçlar ortada; her gün binlerce kadın tacize uğruyor, her gün bir kadın cinayeti işleniyor.

***

Continue reading

%d bloggers like this: