Seven Challenges to Globalization…


Rise of geo-economics threatens world economy!

global_headache

***

Continue reading

National minimum wages in the EU…


€3.8 billion to help the most vulnerable in Europe

poverty

Salaires minimums nationaux dans l’UE

3,8 milliards d’euros pour aider les citoyens européens les plus vulnérables

Nationale Mindestlöhne in der EU

3,8 Mrd. EUR bereit, um die Armut zu bekämpfen und den Bedürftigsten in Europa zu helfen

***

Continue reading

Anılar.. anılar…


Şimdi gözümde canlandılar…

liege_escaliers

Anılar düştü peşime uyumaz oldum. Düşlerim vardı yamacına varamaz oldum. Rüzgarla yarışırken koşamaz oldum. Düze çıkmaz yollarım inemez oldım. Geçmiş günler düğüm düğüm, çözemez oldum, sevda yüklü bulutlardan geçemez oldum – Kazım Koyuncu.

***

Continue reading

Hazırla ve sun projeni, al paranı!


© photocredit

eu_tr

Ama önce Belçika’ dan veya bir başka ülkeden ortak bul…

AB sivil toplumları arasındaki diyalogun güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen “AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV Projesi” çerçevesinde “Çevre”, “Enerji” ve “Tüketicinin ve Sağlığın Korunması” Hibe Programlarından kabul edilecek projelere, asgari 50 bin, azami 150 bin Euro hibe (bağış) yardım yapılacak. Hazırlanacak projeler için son başvuru tarihi 25 Mayıs 2015!! Sırada; Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Eğitim, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, İşletme ve Sanayi Politikası, Tarım ve Balıkçılık Hibe Programları var…

***

Continue reading

Operasyonu bırak, geleceğe bak!


Ama önce…

ypg

© photocredit

Yabancı bir devletin sınırlarla belirlenmiş topraklarına elini kolunu sallayarak, hele hele tanklı tüfekli, tam techizatlı özel kuvvetler ile girmek uluslar arası hukuka kesinlikle aykırıdır ve ihlâl gerekçesidir.. Hz.Mevlâna ne diyor; Gönül öyle yol geçen hanı değil, dergâhtır. Paldır küldür girilip çıkılmaz, günâhtır! Operasyona uyarlarsak; Suriye toprakları öyle yol geçen hanı değil, Şam Yönetimi’nin kutsalıdır. Paldır küldür girilip, çıkılmaz, uluslar arası vahim bir ihlâldir!

***

Continue reading

ABD – Çin – Sünni/Şii İslam Dünyası kıskacındaki Türkiye…


new_order

Ve «panikleme»ye başladığı izlenimi yaratan İsrail!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ©Prof.Dr.Osman Metin Öztürk

Son gelişmeler Orta Doğu ve İslam Dünyası bağlamında, ciddi denge değişimine işaret etmektedir. Düne kadar Çin’in Şii İslam Dünyası (İran) ve ABD’nin de Sünni İslam Dünyası (Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye) ile kol kola olduğu görülürken, bugün Çin’in ve ABD’nin kollarına girdiği bölgesel aktörleri değiştirdikleri algısı edinilmektedir. Orta Doğu’nun geleceğinde Çin’in daha çok yer alacağı varsayımından hareketle, Çin için, iyi mi, kötü mü olacağı konusunda bir şey söylemek zor. İsrail açısından ise değişimin, büyük ölçüde, ABD’nin İsrail için üstlendiği işlevi Çin’in yerine getirip getiremeyeceğine bağlı olduğu tahmin edilmektedir…

***

Continue reading

U.S. Bilateral Relations Fact Sheet: Turkey


usa_turkey

***

Continue reading

%d bloggers like this: