7 Haziran 2015 : AKP karanlığına karşı/Gegen die AKP-Finsternis…


Türkiye AKP ile sağa kaydıkça, iç ve dış gelişmeler bir karabasana dönüşüyor, ülkenin geleceği kararıyor!

75a4a4e9cb2b656d_480x270

© photocredit

***

Emekçiler, gençler, kadınlar, öğrenciler, aydınlanmanın kazanımlarına ve insanlığın ilerici birikimine sahip çıkan tüm toplum kesimleri 2013 yılında Haziran/Gezi direnişinde AKP’nin zorbalığına ve ülkemizi sürüklemeye çalıştığı faşist, baskıcı ve dinci zorbalığa, piyasacı yağma düzenine, karşı kararlı bir direniş ortaya koymuşlardı.

21 Eylül 2014 tarihinde, Ankara’daki ODTÜ Vişnelik Tesisleri’nde bir araya gelen siyasi parti ve hareket temsilcileriyle aydınlar, ülkemizin AKP iktidarına karşı bu mücadeleyi, Gezi ve Haziran günlerinde kurulan eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin, bağımsızlığın ve laikliğin barikatını birlikte daha ileriye taşımak kararlılığını sürdüreceklerini ilan ettiler.

« Birleşik Haziran Hareketi » adı altında yola çıkan bu direniş hareketi;
q faşist baskı ve dinci zorbalığa karşı toplumcu bir demokrasi için
q gericiliğe karşı laiklik ve özgür bir yaşam için
q geleceksizlik ve güvencesiz çalışmaya karşı emeğin hakları ve insanca bir yaşam için
q doğanın ve kentlerimizin yağmalanmasına karşı ortak yaşam alanlarımıza, sahip çıkmak için
q özelleştirme ve talana karşı halkçı-kamucu bir ekonomiyi örgütlemek için
q emperyalist saldırganlık, tahakküm ve işbirlikçiliğe karşı bağımsızlık için
q Kürt sorununda kardeşlik ve birlikte yaşama iradesini güçlendirerek demokratik, adil, onurlu ve eşit yurttaşlığa dayanan bir çözüm için
« bütün eşitlikçi, özgürlükçü, ilerici halk güçlerini birlikte direnmeye ve emekten yana yeni bir toplumsal düzeni bugünden başlayarak kurmaya » çağırdı.

Almanya’da yaşamakta ve çalışmakta olan bizler de, AKP karanlığına karşı oluşan Birleşik Haziran Hareketi’nin çağrısına kulak vermeyi, onunla dayanışmayı yükseltmeyi görev biliyoruz. Bunun için 2015’de daha kapsamlı, güçlü ve coşkulu bir mücadele kararlılığındayız.

Bu nedenle Almanya’da yaşamakta olan ve aşağıdaki değerlerle sahip çıkan;
q her türden gericiliğin,
q insanların inançları, ulusal ve etnik kimlikleri, cinsiyetleri ve cinsel tercihleri nedeniyle ötekileştirilmesinin,
q faşizmin, emperyalizmin, piyasacı yağma düzeninin ve bunların tümünü temsil eden AKP rejiminin karşısında yer alan;
q eşitlikçi, özgürlükçü, demokrat, kamucu, dayanışmacı, laik,
q ülkesinin bağımsızlığından,
q toplumcu bir cumhuriyet ve ülkeden yana olan herkese sesleniyoruz!

Gericiliğe ve faşizme karşı Haziran çağırıyor!
« Birleşik Haziran Hareketi » ile dayanışmayı yükseltelim!
Bunun yanısıra, AKP faşizminin Avrupa’daki her türlü uzantısına karşı da birlikte mücadele edelim!

• Adil Sonkaya • Arif Uludağ • Ataman Aksöyek • Ayfer Başlık • Aysel Ocak • Bayram Filyos
• Bilge Başar • Burcu Ateş • Cafer Aksoy • Cemal Özden • Elif Ersöz • Fatih Yıldız
• Filiz Bıçakçıoğlu • Halil Alparslan • Hamdi Maskar • Hasan Başar • Haydar Aydın • Haydar Ersöz
• Hıdır Ateş • Hulusi Ceyran • Hüseyin Mat • Hüsnü Şahin • İsmet Çelik • Kemal Kıraç
• Kemal Yalçın • Mevlüt Asar • Neslihan Çelik • Özgür Öz • Rasim Yağlı • Sabahattin Yılmaz
• Şahin Vural • Selahattin Yıldırım • Sezen Vural • Şükrü Eren • Zafer Taştan • Zahide Genç
• Zerrin Sakalsız

İlişki adresleri:


Gencay Esgici eposta: TEL: 0163.364 85 56

Barış Erdem Gürkan eposta: TEL: 0157.34 20 01 17

Cemil Fuat Hendek eposta: TEL: 0170.408 79 35

*

Werktätige, Jugendliche, Frauen, Studenten, alle Teile der Gesellschaft, die für die Errungenschaften der Aufklärung und eine fortschrittliche Gesellschaft sind, haben im Juni 2013 mit dem GEZI/JUNI Aufstand einen entschlossenen Widerstand
geleistet, der sich gegen die herrische AKP und ihre Absichten, in dem Land ein faschistisches, tyrannisches, fundamentalistisches und plünderndes System zu gründen, richtete.

Am 21. September 2014 sind Vertreter von politischen Parteien und Bewegungen, Intellektuelle an der Universität ODTÜ zusammen gekommen und haben ihren gemeinsamen Kampf gegen das AKP-Regime deklariert und gleichzeitig erklärt, dass diesen Kampf vor dem Hintergrund von GEZI/JUNI und der dort erneut unterstrichenen Werte wie Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, Unabhängigkeit und Laizismus gemeinsam fortführen werden.

Die unter dem Namen entstandene « Vereinte-Juni-Bewegung » ruft alle Kräfte der Gesellschaft;
q die für Gleichheit,
q Freiheit und Fortschritt eintreten, zu einem gemeinsamen Widerstand und für eine neue Gesellschaft auf, und zwar
q Für eine demokratische Gesellschaft gegen die faschistische Unterdrückung und religiöse Brutalität;
q Für eine laizistische und freie Gesellschaft gegen eine fortschrittsfeindliche Gesinnung;
q Für eine sichere und gesicherte Zukunftsperspektive, Recht an der Arbeitskraft und für ein menschenwürdiges Leben;
q Für eine umweltbewusste und ökologische Gesellschaft und Wirtschaft gegen die Plünderung der Umwelt, der Städte, gegen die Privatisierung und Vernichtung;
q Für die Unabhängigkeit gegen die imperialistische Aggression, Despotismus und Bündnisse;
q In der Kurdenfrage für ein gemeinsames, würdiges und gleichberechtigtes Leben in einer gerechten und demokratischen Gesellschaft.

Wir, die in der BRD leben, sehen es als unsere Aufgaben an, dem Aufruf des « Vereinte-Juni-Bewegung » gegen das AKPRegime Folge zu leisten und uns mit ihm zu solidarisieren. Dafür sind wir gewillt, im Jahr 2015 den gemeinsamen Kampf noch stärker und entschlossen voranzutreiben.

Aus diesem Grund appellieren wir an alle diejenigen, die;
q gegen jede Art von Fortschrittsfeindlichkeit;
q gegen jede Art von Ausgrenzung wegen religiöser, ethnischer Zugehörigkeit oder wegen des Geschlechts oder sexueller Selbstbestimmung;
q gegen Faschismus, Imperialismus und Plünderung sind und
q sich gegen das AKP-Regime, das gerade dies alles repräsentiert, positionieren und
q gegen Faschismus, Imperialismus und Plünderung sind und
q sich gegen das AKP-Regime, das gerade dies alles repräsentiert, positionieren und
q für eine freiheitliche, demokratische, gemeinschaftliche, solidarische, laizistische Gesellschaft;
q für die Unabhängigkeit;
q für die sozialistische Republik eintreten wollen.

Der JUNI ruft gegen Faschismus und reaktionäre Einstellungen!
. Solidarität mit dem AKTIONSBÜNDNIS JUNI!
Der JUNI ruft gegen Faschismus und reaktionäre Einstellungen!
Solidarität mit dem AKTIONSBÜNDNIS JUNI!
Gleichzeitig rufen wir auf zum gemeinsamen Kampf gegen die Handlanger des AKP-Faschismus in Deutschland.
q Adil Sonkaya • Arif Uludağ • Ataman Aksöyek • Ayfer Başlık • Aysel Ocak Bayram Filyos
q Bilge Başar • Burcu Ateş • Cafer Aksoy • Cemal Özden • Elif Ersöz • Fatih Yıldız
q Filiz Bıçakçıoğlu • Halil Alparslan • Hamdi Maskar • Hasan Başar • Haydar Aydın • Haydar Ersöz
q Hıdır Ateş • Hulusi Ceyran • Hüseyin Mat • Hüsnü Şahin • İsmet Çelik • Kemal Kıraç
q Kemal Yalçın • Mevlüt Asar • Neslihan Çelik • Özgür Öz • Rasim Yağlı • Sabahattin Yılmaz
q Şahin Vural • Selahattin Yıldırım • Sezen Vural • Şükrü Eren • Zafer Taştan • Zahide Genç
q Zerrin Sakalsız

Kontaktadressen:

Gencay Esgici eposta: TEL: 0163.364 85 56

Barış Erdem Gürkan eposta: TEL: 0157.34 20 01 17

Cemil Fuat Hendek eposta: TEL: 0170.408 79 35

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: