« Ermeni Meselesi » Tezi…


…ve yanıtsız bırakılan ‘Ermeniler niçin tarihi gerçekleri araştıracak ortak komisyon kurmaktan kaçıyorlar’, sorusu!

erm_mes2

© photocredit

Bugünün kafasıyla 1915’te en doruk noktasına ulaşan 1.Dünya Harbinin bölgesel çıkmazlarını anlamaya kalkışmak zır cahilliktir.. Olup bitenin Jenosit ve soykırımla ilgisi yoktur.. Savaş, insanların açgözlülüğü ve ikiyüzlülüğüdür, acımasızlık ve koşulsuzluktur, tarih boyunca kimse bunu değiştirememiştir ve değiştiremeyecektir.. Keşke hiç olmasaydı, ama bunun için de 1.Dünya Harbinin çıkmaması gerekiyordu..

***

osman_pamukoglu

© Osman Pamukoğlu.

1980 yılında hazırlayıp Harp Akademilerine gönderdiğim Kurmaylık Tezim ‘’Ermeni Meselesi’’dir..

Bugünün kafasıyla 1915’te en doruk noktasına ulaşan 1.Dünya Harbinin bölgesel çıkmazlarını anlamaya kalkışmak zır cahilliktir..

Doğu Anadolu’yu Rus ordularıyla birlikte işgale gelen Taşnak ve Hınçak Partilerinin kurduğu Ermeni alayları ile bölgedeki Ermeni çetelerinin, Müslüman Türklere gene bölgede yerleşimde olan Ermenilerin işbirliği ile yaptıkları mezalimleri öğrenmek için, Rus subaylarının ’’utanarak yazıyoruz’’ dedikleri anılarına bakmak bile yeter de artar..
Olup bitenin Jenosit ve soykırımla ilgisi yoktur..

24 nisan 1915’te, Hükümetin mecbur kalıp çıkardığı Tehcir Yasası (sevk ve iskan) başka bir çare kalmadığındandır..
Tehcirle ilgili Ermeni kayıpları abartılıdır.. Ama aynı dönemde bölgedeki Müslüman Türk kayıpları eksiksiz, noksansız 1,5 milyondur. Van gölünün kenarlarından hergün kıyıya vuran onlarca Müslüman Türk’ün cesetleri toplanmıştır. Bazı yabancı araştırmacılar ‘’Türkler utandıkları için bu kayıplarını pek dile getirmezler’’ demektedirler..

Savaş, insanların açgözlülüğü ve ikiyüzlülüğüdür, acımasızlık ve koşulsuzluktur, tarih boyunca kimse bunu değiştirememiştir ve değiştiremeyecektir..

Hiç kimse, 24 Nisan 1915‘i istismar etmeye kalkışamaz!
Keşke hiç olmasaydı, ama bunun için de 1.Dünya Harbinin çıkmaması gerekiyordu..

Not: 1980 yılında, Kurmay Yüzbaşı iken hazırladığım ‘’Ermeni Meselesi‘’ tezim için konu ile ilgili Türk ve yabancılara ait 28 kitaptan yararlanılmıştır. Ermeni Meselesi.

*

Hak ve Eşitlik Partisi karanlıkta bir ışıktır. Yurttaşlar! Karar verin ve HEPAR’da mücadeleye katılın…

hepar_seçim

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: