Kişiliğinizi tanığınızdan emin misiniz ?


ercanakyol

© photocredit

İnsanların zihniyetini değiştirmek, atomu parçalamaktan daha zordur – Einstein!!

Kişilik; duygu, değer, düşünce, inanç, ilgi, yetenek, tutum ve davranışlardan oluşan bir düzendir. İç güdüsel olmayan, doğum andan itibaren sürekli değişen ve istenildiğinde yeni birikimlerle değiştirilebilen ve geliştirilebilen bir sistem bu… Fertleri birbirinden ayıran sadece dış görünüşleri değil, öz ve niteliklerini yansıtan mizaç ve karakterleridir, Kişilik, doğuştan sunulan bir paket program veya genetik değildir. “Değişim Kapısı” dışa doğru açılır. Kişiyi değiştirmek için kapıyı zorlamak sonuç vermez. O halde ne yapılmalı ? (Kaynak)

***

DEĞİŞEN KİŞİLİKLER

©Prof.Dr.Nurullah Aydın

Siyasetçiler, gazeteciler, sanatçılar, iş adamları, akademisyenler, halk nezdinde kimlikleri, kişilikleri ile değerlendirilir. Yine insanlar birbirlerine bakışlarını anlamlandırır.

İnsanlar arası değerlendirmelerde; olumlu tanımlama yanında, kaba söz, iftira, nefret, yalan ve toplum ahlakının hoş görmediği ifadeler de kullanılır.
Tutarsız davranışlar, aniden değişen duygular insanların birçoğunda hayal kırklıkları doğurur.

İnsanlar karşıdakini tanımlamada hayvanların özelliklerini düşünerek hareket ederler.
Birbirinin her halini bir hayvanla tarif ederler.
Asalak olana sırtlan,
Başarı gösterene ise aslan,
Boş boş bakana angut,
Çok çalışana Arı,
Çok yemek yiyene fil,
Ders çalışana, inek,
Erkeğin irisine ayı,
Erken yatana tavuk,
Geç anlayana öküz,
Geç yatana gece kuşu,
Güzel sesliye bülbül,
Hiçbir şeye itiraz etmeyene koyun,
İnatçı olana keçi,
İri yarı kadına at,
İşinin ustasına kurt,
Komik olana maymun,
Kötü sesliye karga,
Kurnaz olana tilki,
Sinsi olana böcek,
Uslu çocuğa kuzu,
Uysal kadına kedi,
Yaramaz çocuğa eşek sıpası, denilir.

Oysa insanı insan yapan özelliklerle insanı tanımlasak daha iyi olmaz mı?
Kötü insanın özellikleri;
Cehalet, Cimrilik, Dedikodu, Fitne fesat, Haset, Hırs, Kötü alışkanlıklar, İsyan, Kibir, Kin, Nefret, Küfür, Nankörlük, Öfke, Sabırsızlık, Vefasızlık, Yalancılık, Zan, Zulüm

İyi insanın özellikleri;
Adalet, Bilim, Birlik, Cömertlik, Dayanışma, Yardımlaşma, Doğruluk, Düşünmek, Edep, Faziletler, Gerçek, Hoşgörü, Kanaat, Paylaşım, Samimiyet, Sanat, Saygı, Sevgi, Şükür, Tevazu, Vefa.

Toplumun önünde olan kişiler; çocuklar ve gençler için rol modeldir.
İnsanları kin ve nefrete tahrik eden hakaretler ve ayrımcılık içeren ifadeler, öfkeli tavırlar, ani patlamalar, şiddetli çıkışlar ve en önemlisi kaba sözler, toplumda birliği altüst eder

Toplumun, çocukların ve gençliğin ruh sağlığı ve geleceği açısından tehlikeli bu tavırlardan kaçınılmalıdır.

Günün Sözü: İnsan düşünmek, sorgulamak, uygulamak ve yansıtmak için vardır.
11 Aralık 2014-ANKARA

*

na_kitaplar3

Prof.Dr.Nurullah Aydın’ın Kitaplarından bazıları…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: