Gözü Bağlı Eli Kılıçlı Adalet…


Niçin, ‘Adaletin bu mu kavanoz dipli dünya?’ demek zorundayız!

adalet_hanım

© photocredit

©Erol Erdoğmuş.

Adaletle körebe oynayan bir genç kız.. Gözleri bağlı, iki kefeli terazi sol elinde, sağ elinde ise bir kılıç var.. Teraziyi ve kefelerini görmeden nasıl tartacak, haklıyı haksızı nasıl ayırt edecek, kılıcını kime karşı kullanacak, meçhul! Halbuki, zayıf daima adalet ve eşitlik ister, oysa, erk sahibinin umurunda bile değildir.. Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir, boşuna dememişler.. Adaleti acizlikten, kuvveti zalimlikten kurtarmak şart, diye de eklemişler! İşte bu yüzden, gücü bağımsız adalette toplayacak yöntemler bulmak zorunludur…

***

ÖZET:

Themis

Themis, Yunan mitolojisinde adalet ve düzen tanrısıdır. Gözleri bağlıdır, havaya kaldırdığı iki kefeli terazi sol elinde, sağ elinde yere indirdiği kılıç vardır.

Adaletle körebe oynayan bir genç kızdır Themis. Gözleri; eş, dost, akraba, yandaş etkisini sıfırlamak için bağlıdır…

Teraziyi ve kefelerini görmeden nasıl tartacak, haklıyı haksızı nasıl ayırt edecek, kılıcını kime karşı kullanacaktır?

AYRINTI:

Aristotle

Zayıf daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar güçlünün umurunda bile değildir” der ARİSTO. Adalet kimin umurunda değilmiş? Güçlünün!..

Blaise_pascal

PASCAL ekler: “Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir“.
Adaleti acizlikten, kuvveti zalimlikten niçin %100 kurtaramıyoruz?

Bilindiği gibi halk; tek insan bilinciyle, tek insanmış gibi; özneleri, nesneleri, olayları gözlemleyip karar vererek kendini yönetemediği için; krallar, padişahlar, hanedanlar veya liderler tarafından yönetilmeye muhtaçtır.

Kralın buyruklarını , parlamentonun yasalarını uygulayacak memura, bürokrasiye ihtiyaç doğar. Bürokrasi amir -erk- değil memurdur. Meydanı boş bulur ve yürütme erki olduğunu kabul ettirir!..

Böylece gücü – adaleti – denetimi altına alarak, nalıncı keseri misali kendine yontar; adaleti acizleştirir, kendini zalimleştirir.

Gücü bağımsız adalet te toplayacak yöntemler bulunmalıdır.
10.10.2014

*

tltv_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: