Türkiye – İran Ortak Bildirisi.


Joint Declaration between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Islamic Republic of Iran

1

© photocredit

Let’s end extremism. We have no other option than moderation

Ruhani : Turning point in Iran- Turkey ties

Ruhani: Iran and Turkey strong will to remove all obstacles to expansion bilateral ties

Ruhani: Iran-Turkey economic convergence helps region’s economies

***

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında yayınlanan ortak bildiri

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Hasan Ruhani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün davetine icabetle 9-10 Haziran 2014 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Hasan Ruhani’yle, 28-29 Ocak 2014 tarihlerinde Tahran’ı ziyareti sırasında ihdas edilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Birinci Toplantısı kapsamında, 9 Haziran 2014 tarihinde Ankara’da bir araya gelmişlerdir. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) ile Liderlerin eşbaşkanlığında, Konseyin koordinatörleri olan iki ülke Dışişleri Bakanları ile Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Ekonomi Bakanı, İçişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı ve İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı ile İletişim ve Enformasyon Teknolojisi Bakanı, Ekonomi ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Petrol Bakanı, Kültür ve İslami İrşad Bakanı, Yol, İskân ve Şehircilik Bakanı ve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı-Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Teşkilatı Başkanı’nın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, ikili ilişkiler ile bölgelerindeki güncel gelişmeler dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunmuş ve aşağıdaki hususları kaydetmişlerdir:
Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti ilişkilerini uluslararası hukuk ve karşılıklı çıkarlara dayalı iyi komşuluk ilişkileri temelinde, ortak ilgi alanlarında güçlendirmeye hazırdır,

Taraflar, bölgelerindeki halkların refah düzeyini ileri taşıyacak ve bölgesel istikrarın geliştirilmesine katkıda bulunacak olan ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurguda bulunmuşlardır,

Ekonomik ve ticari işbirliğindeki kaydadeğer potansiyelin bilinciyle, taraflar; 2015 yılı itibarıyla 30 milyar ABD Doları ticaret hacmine sahip olma hedefine ulaşmak amacıyla, ikili ticaretlerine konu olan malların çeşitlendirilmesi dâhil, her türlü çabayı gösterme yönündeki kararlılıklarını vurgulamışlardır,

Taraflar, ülkelerindeki yatırımların karşılıklı olarak artırılması hususunda iş çevrelerinin teşvik edilmesi gerekliliğinin altını çizmiş, küçük ve orta ölçekli işletmelerin girişimleri ve faaliyetleri için kurumsal işbirliği ve bilgi paylaşım kanallarının geliştirilmesi hususundaki taahhütlerini teyid etmişlerdir,

Taraflar, bankacılık alanındaki ilişkilerini geliştirme imkanlarının araştırılmasında mutabık kalmışlardır,

Taraflar, enerji alanındaki işbirliklerinin derinleştirilmesine hazır olduklarını belirtmişler, bu alanda mevcut ilişkilerini geliştirme imkanlarının araştırılmasını kararlaştırmışlardır,

Turizm alanında işbirliğinin halklar arası ilişkilerin geliştirilmesinde Türkiye ve İran için taşıdığı önemi teyid eden taraflar, bu alanda yeni işbirliği yöntemleri bulunmasını kararlaştırmışlardır,

İki ülke, her iki tarafın faydasına olacak şekilde uçuş frekanslarının artırılması ve yeni uçuş noktalarının eklenmesi için işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, sivil havacılık makamlarını yıllık toplantılar düzenlemek hususunda teşvik etmekte mutabık kalmışlardır,

Taraflar, aralarındaki kültürel işbirliğini kültür merkezleri ile diğer ilgili kuruluşlar vasıtasıyla genişletmek dahil olmak üzere daha fazla geliştirmek ve bir başka önemli saha olan kültürel miras alanında daha fazla işbirliği imkanlarını araştırmayı kararlaştırmışlardır,

İki ülke, İran’ın nükleer programıyla ilgili gelişmeler, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve silahsızlanma konularında görüş alışverişinde bulunmuş; Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) taraf tüm ülkelerin, uluslararası yükümlülüklere uygun bir biçimde nükleer enerjinin barışçı kullanımına erişme hakkı olduğunu vurgulamışlardır. Türkiye bu çerçevede, İran’ın ekonomik yaptırımların kaldırılması çabalarına desteğini dile getirmiştir.

İki ülke ayrıca, nükleer silahlardan ve diğer kitle imha silahlarından arındırılmış bir Ortadoğu’ya desteklerini bildirmişlerdir,

Taraflar, terörizmin tüm şekil ve yöntemleriyle, sınıraşan örgütlü suçlarla, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla ve insan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğini güçlendirme taahhütlerini yinelemişlerdir,

Taraflar, şiddete varan aşırıcılığın tüm şekil ve yöntemleri ile bölgesel çatışmalarda mezhepçilik ve şiddetin her türlüsünün uluslararası barış ve güvenliğe en ciddi tehditlerden birini teşkil ettiğini not ederek, 18 Aralık 2013 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda uluslararası destekle ve A/RES/68/127 rumuzlu kararla kabul edilen İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları Hasan Ruhani’nin “Şiddete ve Aşırıcılığa Karşı Dünya” girişimi dâhil olmak üzere, Birleşmiş Milletler çerçevesinde yürütülen şiddete varan aşırıcılıkla mücadele konusundaki ilgili girişimleri destekleme hususunda mutabık kalmışlardır.

Taraflar, Suriye, Irak ve Afganistan dâhil olmak üzere bölgedeki ve uluslararası plandaki son gelişmelere ilişkin olarak, süregiden anlaşmazlıklara halkların meşru hakları doğrultusunda siyasi çözümler bulunması ve ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılması konusunda aralarındaki işbirliğinin sürdürülmesi hususlarındaki kararlılıklarını ifade etmişlerdir,

Taraflar Filistin halkının meşru haklarına ve yeni kurulan Filistin Milli Birlik Hükümeti’ne desteklerini vurgulamışlardır. Filistin halkıyla dayanışma içinde, uluslararası toplum ve İslam ülkelerine, Kudüs başkenti olacak şekilde Filistin Devleti’nin kurulması dâhil, Filistin davasına desteklerini artırma çağrısı yapmışlardır;

Taraflar Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) faaliyetlerini desteklemeyi sürdürmeyi ve Akil Adamlar Grubu’nun (AİG) kararlarının ve EİT Ticaret Anlaşması’nın (EİTTA) uygulanması yoluyla üye devletlerarasındaki işbirliğini derinleştirmeyi kararlaştırmışlardır,

İki ülke, BM başta gelmek üzere, uluslararası kuruluşlar çerçevesindeki istişare ve işbirliklerini daha da ilerletmeyi taahhüt etmişlerdir. Bu doğrultuda İran, Türkiye’nin 2015-2016 dönemi için BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği adaylığına tam desteğini beyan etmiştir.

Taraflar işbu Ortak Bildiri’nin İngilizce metni üzerinde mutabık kalmışlardır. Kaynak.

*

Joint Declaration.

H.E. Dr. Hassan Rouhani, President of the Islamic Republic of Iran paid a state visit to the Republic of Turkey upon the invitation of H.E. Mr. Abdullah Gül, President of the Republic of Turkey, on 9-10 June 2014.

On this occasion H.E. Mr. Recep Tayyip Erdoğan, Prime Minister of the Republic of Turkey and H.E. Dr. Hassan Rouhani, President of the Islamic Republic of Iran met in Ankara on 9 June 2014 within the framework of the First High Level Cooperation Council meeting between Turkey and Iran, established during the visit of H.E Mr. Recep Tayyip Erdoğan, Prime Minister of the Republic of Turkey to Tehran on 28-29 January 2014. Their Excellencies co-chaired First Meeting of the High Level Cooperation Council, with the participation of the Ministers of Foreign Affairs of both countries as coordinators and Turkish Minister of Development, Minister of Transport, Maritime and Communication, Minister of Customs and Trade, Minister of Economy, Minister of Interior, Minister of Energy and Natural Resources, Minister of Environment and Urban Affairs and Minister of Culture and Tourism with the Iranian Head of Presidential Office and respective Iranian counterparts, Minister of Information and Communications Technology, Minister of Economy and Financial Affairs, Minister of Interior, Minister of Oil, Minister of Culture and Islamic Guidance, Minister of Road and Urban Development and the Vice President of the Islamic Republic of Iran and Head of the Iranian Cultural Heritage, Handcrafts and Tourism Organization.

The Prime Minister of the Republic of Turkey and the President of the Islamic Republic of Iran, having had a comprehensive exchange of views on bilateral issues, regional and international developments, including on recent developments in their Region, have noted that:

The Republic of Turkey and the Islamic Republic of Iran are willing to further strengthen their relations on the basis of international law and good neighborly relations and in areas of mutual interest,

The two sides emphasized the importance of improving economic and commercial relations which will further the well-being of the peoples of their region and contribute to the improvement of regional stability,

Mindful of the considerable potential in economic and commercial cooperation, both sides underlined their will to exert every effort, including diversifying the commodities subject to their bilateral trade to achieve their goal to reach 30 billion USD trade volume in 2015,

Both sides underlined the necessity to encourage their business circles to increase investments in their respective countries, and affirmed their commitment to promote the establishment of institutional cooperation and information-sharing lines for small and medium enterprises’ initiatives and activities,

Both sides decided to explore the possibilities to enhance their relations in the area of banking,

Both sides expressed their willingness to deepen their cooperation in the field of energy and agreed to explore possibilities to enhance the existing relations in this field,

Acknowledging that cooperation in the field of tourism has an importance for both Turkey and Iran to intensify people to people relations, both sides agreed to explore new ways of collaboration in this domain,

The two countries decided to encourage annual meetings between their civil aviation authorities to enhance cooperation for increasing flight frequencies and adding new destination points to the route schedule to the benefit of both sides,

The two sides have agreed to further expand their cultural cooperation, including through cultural centers and other relevant institutions and explore ways to further cooperate in the field of cultural heritage as another area of mutual importance,

The two countries also exchanged views on non-proliferation and disarmament issues as well as the developments concerning Iranian nuclear program, stressing the right of all NPT States to have access to peaceful uses of nuclear energy in conformity with their international obligations. In this regard, Turkey expressed its support to efforts by Iran to lift economic sanctions.

Both countries also affirmed their support for a Middle East free of nuclear weapons and all other weapons of mass destruction,

Both sides reiterated their commitment to strengthen their cooperation in the fight against terrorism in all their forms and manifestations, transnational organized crime and narcotics and arms trafficking as well as human trafficking and migrant smuggling,

Both sides acknowledged that violent extremism in all its forms and manifestations and that all forms of sectarianism and violence in regional conflicts constitute one of the most serious threats to international peace and security and supported relevant initiatives on countering violent extremism undertaken within the framework of the United Nations, including the initiative of H.E Hassan Rouhani, President of the Islamic Republic of Iran, for “A World against Violence and Extremism (WAVE)”, internationally supported through adoption of resolution A/RES/68/127 at the United Nations General Assembly, on 18 December 2013,

Regarding the recent developments in the region including Syria, Iraq, Afghanistan and broader international arena, the two sides expressed their resolve in finding political solutions to the ongoing conflicts in accordance with the legitimate rights of the peoples and in continuing their cooperation in extending humanitarian assistance to people in need,

Both sides emphasized their support to the legitimate rights of the Palestinian people and the recently established Palestinian national unity government. In solidarity with Palestinian people, they called upon the international community and Islamic countries to increase their support to the cause of Palestine, including the establishment of the State of Palestine with Al-Quds Al-Sharif as its capital.

Both sides decided to continue to support the activities of the Economic Cooperation Organization (ECO) and to deepen the cooperation among the Member States through the implementation of the decisions of the Eminent Persons Group (EPG) and ECO Trade Agreement (ECOTA),

The two countries are committed to further enhancing their consultations and cooperation within international organizations, in particular the UN. In this regard, Iran expressed its full support to the candidacy of Turkey to the UN Security Council non- permanent membership for the term 2015-2016.

The Parties agreed on the English version of this Joint Declaration. Source.

basbakanlik_logo

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi, yeni bir sıçramanın yeni bir adımıdır.

Türkiye ve İran bölgenin en köklü iki devletidir ve dostluk ilişkileri birçok ülkenin tarihinden daha eskiye dayanır. Ortak kültürel değerlerimiz var. Halklarımızı birbirine yakınlaştıran zengin bir hazineye de sahibiz. Dolayısıyla ülkelerimiz arasında çok boyutlu ilişkilerin bugüne kadar var olması, bundan sonra bunların artarak devamı en büyük talebimizdir.

Görüşmelerimizde farklı alanlarda değişik konular gündeme geldi, bakanlar da kendi alanlarıyla ilgili görüşmeler yaptılar. Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular da ilave ettik ve Suriye, Irak ve Mısır’daki bütün gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanı Ruhani’nin seçilmesinden bu yana İran’la olan ilişkilerimiz daha da mesafe aldı, daha da yoğunluk kazandı. Bugün tabii bu toplantıda özellikle Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizmasının kurulması ve bunun yanında Tercihli Ticaret Anlaşmasıyla ilgili olarak da yarın yazılı olarak alınacak olan belgeyle birlikte, bunu da bizler Meclis kapanmadan, Meclis’ten geçirmek suretiyle Tercihli Ticaret Anlaşmasının içeriği noktasında bu süreci çok daha farklı bir şekilde hızlandırmak istiyoruz.

Dışişleri bakanlarımız biliyorsunuz bu konseyin sekretaryasını yürütüyorlar ve bu sekretaryanın yanında kalkınma, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, haberleşme sanayi, içişleri, kültür ve turizm alanlarında sorumlu olan bakanlarımız bu toplantıya katıldılar ve muhataplarıyla da görüşmeleri yaptılar.Türkiye ile İran arasındaki ticaret rakamları, iktidara geldiğimiz günden 2012 yılına kadar 10 kat arttı. 2012 yılına kadar böyle bir geliş, 2012 yılının sonunda küsuratı söylemiyorum, 22 milyar dolara ulaştı. Tabii bir hedef belirlemiştik İran seyahatinde. O da 2015 sonu itibarıyla 30 milyar dolara ulaşmak. Malum 2013 yılında 14,5 milyar dolara düştü. Bu da yaptırımlar nedeniyle. Şimdi bunun yeniden toparlanması için bir gayretin içerisine özellikle bu Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’le girmemiz, Tercihli Ticaret Anlaşmasıyla girmemizin gereğini aramızda paylaşmış bulunuyoruz ve bu olumsuz gidişatı durdurmak ve 30 milyar dolar hedefini yakalamak taraflarca zaten benimsenmiş bir siyasi iradedir.

Temenni ediyorum ki bu toplantı da yeni bir sıçramanın, yeni bir adımın ilk adımı olur. Bu konuda da işadamlarımızın burada çok daha duyarlı olacaklarına inanıyorum ve konuyla ilgili olarak gerek kültür ve turizm noktasında frekansların artırılması, noktaların çoğaltılması konusundaki görüşmelerimizi yaptık. Karayolu taşımacılığında görüşmeler olacak aynı şekilde yine doğalgazla ilgili olarak ilgili bakanlarımız görüşmelerini aralarında yapıp, bu konuda neler yapabileceğiz, ne gibi adımlar atacağız bunları da aramızda görüşme, konuşma fırsatını bulduk.

İran’ın tabii özellikle bunların hallolması noktasındaki iradesi gerçekten karşılıklı irade olarak çok çok önem kazanıyor ve burada karşılıklı bir dayanışmayla süreci hızlandırırsak inanıyorum ki 2014 ve 2015 çok daha farklı olacaktır. Aşılmaması için bu engellerin hiçbir sebep yok.

Mutabakatın sağlanması halinde, İran’dan ithal edilen doğalgaz miktarını artırma fırsatının yakalanmış olacağız. Çünkü halkımıza daha ucuz doğalgazı nasıl veririz? Bunun arayışı içerisindeyiz ve doğalgaz çevrim santrallerinden de ürettiğimiz enerjinin daha ucuza üretilmesinin böylece imkânını yakalamış oluruz. Bu konuda değerli kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı gerekli talimatı verdi. Ben de Bakanıma talimatı verdim. Bu gece çalışacaklar. Temenni ederim ki süratle burada bir neticeye varılır. Böylece bundan sonraki süreç, yeni formül üzerinde yeni tablo üzerinde de devam eder. Tam metin. Erdoğan – Ruhani Ortak Basın Toplantısı (Video)

*

tccb_logo

Türkiye ile İran Arasındaki Köklü Müktesebat, Bugünkü İlişkilerimiz İçin de Kıymetli Bir Hazinedir

2

© photocredit

Türkiye ile İran halkları, iki eski dost ve kardeştir. Ülkelerimiz, iki kadim komşudur. İlişkilerimiz gücünü, ortak tarihimiz boyunca birbirini zenginleştiren değerlerimizden ve halklarımız arasındaki derin beşeri ve kültürel bağlardan almaktadır. Bu çerçevede, 1639’dan bu yana değişmeyen Türkiye-İran sınırının mazisi ise, başka birçok ülkenin tarihlerinden eskidir. 400 yıla yakın geçmişi bulunan ortak sınırımız, bölgemizde dış müdahale olmadan belirlenmiş ender sınırlardandır. Bu köklü müktesebat, günümüzde de ilişkilerimizin ilerletilmesi için kıymetli bir hazine teşkil etmektedir.

Bu temelde son dönemde artan üst düzey temaslarla ilişkilerde güçlü bir ivme yakalandı. Ziyaretin, çok yönlü ilişkilerin, halklarımızın ortak çıkarları doğrultusunda geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. İki ülke arasında özellikle ekonomi, ticaret, ulaştırma, enerji, inşaat ve turizm gibi alanlarda iş birliği potansiyeli geniş. Karşılıklı ve ortak yatırımlar için fazlasıyla fırsatlar bulunuyor. Ticaretimizin, daha da çeşitlendirilmesi gerekir. Bu zengin ve çok boyutlu potansiyeli gerektiği gibi değerlendirmeleri için iş adamlarımızı ve müteşebbislerimizi teşvik etmeyi sürdürmeliyiz.

İki ülke halkları arasındaki beşerî bağları daha da pekiştirecek adımların atılması gerekiyor., Kültür merkezlerimizin dil, edebiyat, sinema ve mimari alanlarında faaliyetlerinin yoğunlaştırılması, ilişkilerin geleceğine yapacağı en önemli yatırım olacaktır. İsfahan, Konya ve benzeri şehirlerin simgelediği ortak kültür miraslarının daha iyi korunması için tecrübe değişimi, iki ülkeye de fayda sağlayacak.Nitekim, 2009 yılında Topkapı Sarayı Müzesi’nde, İran Millî Müzesi ile iş birliği halinde düzenlemiş olduğumuz ‘İran Uygarlığının On Bin Yılı/Ortak Mirasımızın İki Bin Yılı’ başlıklı olağanüstü önemdeki sergi, geçmişte yatan ilişkilerimizin bugün de bilincinde olduğumuzu sergiyi gezen yerli ve yabancı binlerce kişiye bir kez daha göstermiştir.

Türkiye-İran ilişkilerinin yakın bir diyalogla sağlıklı zeminde ilerlemesi, halklarımızın olduğu kadar bölgenin huzur, istikrar ve refahı bakımından da önem taşıyor. Bu doğrultuda müştereken atılacak yapıcı adımlar, etnik ve mezhep temelli ayrışma senaryolarına karşı verilecek en güçlü cevabı teşkil edecektir. “Zat-ı Devletleri’nin BM 68. Genel Kurulu’na sunduğu ‘Şiddete ve Aşırıcılığa Karşı Bir Dünya’ başlıklı karar tasarısı, bu cümleden çok önemli bir adımdır. Türkiye, bu tasarıya kuvvetli destek vermiştir” . İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve D-8 gibi İslam âleminin birlik ve beraberliğini pekiştiren önemli platformların yanı sıra, Türkiye ve İran’ın, Afganistan merkezli İstanbul Süreci gibi önemli çok taraflı girişimler temelinde de iş birliği yapıyorlar. Bu verimli iş birliğini sonuç odaklı bir yaklaşımla diğer bölgesel konulara da yoğun biçimde genişletmek gerekiyor.

Suriye’deki trajedinin bir an önce sona ermesi, Irak’ta istikrarın tesisi, terörizm tehdidinin ve mülteci sorunlarının bertaraf edilmesi, Filistin meselesinin Orta Doğu Barış Süreci çerçevesinde adil ve kalıcı çözüme kavuşturulması ancak hepimizin samimi, yapıcı ve ortak katkılarda bulunmasıyla mümkün olacaktır. Tüm bu sıkıntılar karşısında bölgemizde akan kanın durdurulması ile zengin tabii ve beşerî kaynaklarımızın ihtilaflar için değil, kalkınma ve refahımızın arttırılması için kullanılması vizyoner bir yaklaşım gerektirmektedir. Böyle bir vizyon, bölgemizde iyi komşuluk, içişlerine karışmama, sınırlara saygı temelinde bir iş birliği ve dayanışma ruhunun hakim olmasını ve bunun mekanizmalarının tesisini içermelidir.

Bu vizyonun ayrıca, halkların ekonomik ve siyasi reformlar yoluyla layık oldukları daha adil ve insan haklarına dayalı bir ortama taşınmasını öngörmesi gerekiyor. Köklü medeniyetlerin mirasçısı olan Türkiye ile İran, güçlü devlet gelenekleriyle, böyle bir bölgesel vizyonu ortaya koyacak basiret ve sağduyuya sahip bulunuyorlar.

Bu doğrultudaki gayretlerimizden verimli neticeler alınması, İran’ın nükleer programıyla ilgili sorunun nihai olarak çözülmesiyle çok daha kolay olacaktır. Bu konuda son dönemde başarıyla yürüttüğünüz diplomatik müzakereler, barışçıl bir çözüme ulaşılması için önemli bir fırsat penceresi sunmaktadır. Bu düşüncelerle, son yıllarda muazzam bir ivme kazandırılan dostane ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla gelişmeyi sürdüreceğine olan inancımı yineliyorum. Zat-ı Devletlerinin ‘Aşırılıkları sona erdirelim, ılımlılıktan başka çaremiz yoktur’ şeklindeki veciz çağrısını ortak kültür mirasımızın sembollerinden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin asırları aşan felsefesinin günümüzdeki bir yansıması olarak görüyorum. Bu duygularla, Zat-ı Devletleri’ne ve heyetinizin kıymetli üyelerine sağlık ve mutluluk, dost ve komşu İran halkına esenlik ve refah diliyorum. Tam metin ve video.

  Leave a Reply

  Please log in using one of these methods to post your comment:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  %d bloggers like this: