TÜSİAD’dan ‘Partiler üstü anlayış’ çağrısı!


Çünkü Türkiye Hepimizin…

Turkish_map-flag

© photocredit

***

2014 Yerel Seçimlerinin yüksek bir katılımla ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından memnuniyet duymaktayız. Tüm siyasi partileri ve adayları, demokrasinin bu en temel gereğinin yerine getirilmesine yaptıkları katkılardan dolayı kutluyor ve seçilen tüm yerel yöneticilere başarılar diliyoruz.

Yerel seçimler geride kalırken, son dönemlerde kaygı verici düzeye yükselmiş bulunan, kutuplaşmayı ortadan kaldıracak bir siyasi tutumun ve söylemin oluşmasına siyasetin tüm taraflarının katkı vermesini umut ediyoruz. Hızla ve partiler üstü bir anlayışla demokrasimizi, ekonomimizi ve sosyal yapımızı güçlendirecek reformlara yönelmeli, çözüm süreci ve Avrupa Birliği uyumuna hız kazandırmalıyız. Kaynak.

*

Ortak Deklarasyon.

·

Toplumun farklı kesimlerini temsil eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) olarak buradayız.
· Türkiye için üreten, çalışan bizler, içinden geçmekte olduğumuz süreci değerlendirmek için bir araya geldik.
· Çünkü,
o Etrafı saran yolsuzluk iddiaları ve paralel devlet iddiaları, toplumsal barışı ve istikrarı tehdit etmekte, demokrasiye ve iç barışımıza açık şekilde tehlike oluşturmaktadır.
o Küresel ekonomide yeni dengelerin oluştuğu bu dönemde, bu tartışmalara saplanıp kalmamız, dünya yeniden kurulurken hızımızı kesme riski doğurmaktadır.
o Birlik ve beraberlik yerine ayrışmaları ve kamplaşmaları derinleştiren, kurumlara ve kurallara duyulan güveni ve ülke istikrarını tehdit eden gelişmeler, enerjimizi kalkınmaya, daha fazla refah ve demokrasiye odaklamamızı zorlaştırmaktadır.


· İçinde bulunduğumuz olumsuz süreçten bir an evvel çıkabilmemiz için bizler,
o Demokrasiyi, ekonomiyi ve iş dünyasını tehdit eden bu yolsuzluk ve paralel devlet iddialarının üzerine kararlılıkla gidilmesini istiyoruz.
o Demokrasinin temel ilkelerinden kuvvetler ayrılığını kuvvetler çatışmasına dönüştürecek tartışmalardan ve ayrışmalardan kaçınılmasını istiyoruz.
o Türkiye’nin güçlenmesinden huzursuz olanlara fırsat verilmemesini istiyoruz.
o Küresel krize rağmen sürdürdüğümüz ekonomik başarımızın sekteye uğramasına izin verilmemesini istiyoruz.
o Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinin zayıflatılmamasını, aksine sürecin hızlandırılmasını istiyoruz.
o Türkiye’nin uluslararası imajını sarsacak girişimlerden hassasiyetle uzak durulmasını istiyoruz.
o Türkiye için üretenlerin, istihdam sağlayan kurum, kuruluş ve şirketlerimizin, itibarlarının zedelenmemesini, kamplaşmalara kurban edilmemesini istiyoruz.
o İfade, düşünce, inanç ve teşebbüs hürriyetini güçlendirecek, özel hayata saygıyı pekiştirecek bir anayasa istiyoruz.


· Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, yeni bir toplumsal mutabakat zeminine her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz.
· Türkiye bugün hala yeni anayasasını beklemektedir.
o Evrensel hukuk ilkelerine uygun, AB normlarının hayata geçirilmesini kolaylaştıracak, demokratik bir anayasanın gerekliliği toplumun tüm kesimlerince kabul edilmektedir.
o Yasama, yürütme ve yargı erklerinin tekrar bir çatışma yaşamaması ancak yeni bir Anayasa ile sağlanabilir.
o Cumhuriyetimizin 100’ncü yılı hedeflerine odaklanan Türkiyemizde Meclisimize, siyasi partilerimize, bütün kurumlarımıza ve sivil topluma büyük bir görev düşmektedir. Bu görev, Cumhuriyetimizi güçlendirmek ve demokratik, laik, sosyal hukuk devletini kurumsallaştırmak, gelecek nesillere örnek bir Türkiye bırakmaktır.


· Unutulmamalıdır ki, yapmak zor yıkmak kolaydır. Bu ülkeyi yıpratacak, ortak kazanımlarımızı heba edecek tutumlar, hepimize kaybettirir.
· Ülke istikrarsızlığa sürüklenmemelidir.
· Ülkemiz güçlü devlet geleneğiyle bu zorlukları da aşacak kudrete sahiptir.
· Hepimiz bu ülke için çalışıyoruz, bu ülke için üretiyoruz.
· Gün ayrışma değil, bütünleşme günüdür.
· Gün, günlük çekişmelerden sıyrılıp, ortak geleceğimiz için birlikte hareket etme günüdür.

ÇÜNKÜ TÜRKİYE HEPİMİZİN.

Kaynak

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: