Kırım “elden gidiyor” mu?!


Escalation in Crimea must be avoided!!

crimea1

© photocredit

Kırım maalesef tehlikeli gerginliklere sahne olmakta ve bir Rus işgali tehdidi altında. Ancak AKP iktidarının Türk Dünyasının hayati meselelerine duyarsızlığı, bazı durumlarda birkaç hamasi sözle yetinmesi Kırım konusunda daha da tedirgin etmekte. Türkiye, Kırım’ın statüsünü değiştirecek ve bölgedeki soydaşlarımızın güvenliğini ve geleceğini olumsuz yönde etkileyecek hiçbir gelişmeye izin vermemelidir

All parties in the Autonomous Republic of Crimea to act in restraint and with common sense.

***

Ukrayna’da 2013 Kasım ayından itibaren Cumhurbaşkanı V. Yanukoviç’in Avrupa Birliği(AB)’yle imzalanması planlanan işbirliği anlaşmasını askıya almasından sonra başlayan protestolar, zamanla hükümet karşıtı gösterilere dönüşmüş ve ekonomik sorunların da etkisiyle Ukrayna halkı Doğu-Batı ekseninde, Rusya ve AB yanlıları olarak ikiye bölünmüştür.

Özellikle Kiev meydanlarında artan muhalif eylemler ve eylemleri bastırmak için uygulanan şiddet Cumhurbaşkanı Yanukoviç’in Ukrayna Parlamentosu tarafından azledilip ülkesini terk etmesiyle neticelenmiştir.

Ukrayna’da yaşanan bu kaos, uluslararası toplumun bir parçası olmamız sebebiyle şüphesiz ki Türkiye’yi de ilgilendirmektedir.

Ancak Ukrayna olaylarının bizim için en önemli kısmı, Kırım Özerk Cumhuriyeti’ne olan etkisidir. Tarihi bir Türk yurdu ve halen önemli oranda Türk nüfusuna sahip olan Kırım maalesef tehlikeli gerginliklere sahne olmakta ve bir Rus işgali tehdidi altında bulunmaktadır.

Rusya ve Ukrayna’daki Rusya yanlıları, Kiev’deki gelişmelerden sonra gözlerini Kırım’a çevirmiş ve Kırım’ın Ukrayna’dan ayrılması senaryoları konuşulmaya başlanmıştır. Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamento Başkanının, “Kırım’ın Ukrayna’dan ayrılmasının gündeme gelebileceği” açıklamasının ardından Rusya’ya ilhakı destekleyen Ruslar ile Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana tavır koyan Kırım Tatarları arasında gerginlik artmıştır.

Kırım’da gerginlik o denli tırmandı ki üniformalı ve silahlı kişilerce dün parlamento ve başbakanlık binası bugün de havaalanı işgal edildi. Başkent Simferopol / Akmescit’teki bu eylemcilerin baskısıyla işgal altında toplanan Kırım Parlamentosu 25 Mayıs’ta Kırım’ın statüsüyle ilgili referandum yapılması kararı aldı

Tüm bu gelişmeler, önümüzdeki sürecin çok kritik olaylara gebe olduğunu göstermekte ve Türkiye’nin bu süreci çok iyi değerlendirip Kırım Tatar soydaşlarımızın haklarını korumak için kararlı tutum almasını gerektirmektedir.

Rusya’nın Kırım’daki Rus kökenlilere Rusya pasaportu dağıtıyor olduğu haberlerinin yaygınlaşması ile Rus kanunlarının Rusya’ya ülke dışındaki vatandaşlarını korumak için askeri operasyon yetkisi verdiği gerçeğini ortak değerlendirdiğimizde bu adımların ardından ne gibi olayların gerçekleşe bileceğini öngörmek gerekmektedir.

Referandumun ortaya çıkaracağı olası siyasi tablo, Kırım Tatar soydaşlarımızın kazanılmış haklarını tehlikeye sokmasının yanında, Rusya’nın ilhak çabalarıyla birleşirse, Kırımlı soydaşlarımızın Sovyetler Birliği döneminde yaşadıklarına benzer bir faciayla karşı karşıya kalmaları ihtimalini artırmaktadır.

Tarihi bağlarımızın yanı sıra, sürgünlerden ve türlü kıyımlardan kaçarak Türkiye’ye gelen ve ortak vatanımızda yaşayan Kırım Tatar Türklerinin Kırım’la devam eden kan ve gönül bağları, Türkiye’yi bu noktada Kırım’a karşı daha sorumlu kılmaktadır.

Ancak AKP iktidarının Türk Dünyasının hayati meselelerine duyarsızlığı, bazı durumlarda birkaç hamasi sözle yetinmesi bizi Kırım konusunda daha da tedirgin etmektedir. Dışişleri Bakanlığımız böyle hassas bir süreçte, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini ifade etmekten ve Kırım Türklerine itidal çağrısında bulunmaktan daha fazlasını yapmalıdır. Türkiye, Kırım’ın statüsünü değiştirecek ve bölgedeki soydaşlarımızın güvenliğini ve geleceğini olumsuz yönde etkileyecek hiçbir gelişmeye müsaade etmemeli, bu uğurda tüm dış politika enstrümanlarını kullanarak somut adımlar atmalıdır.

Kendilerini “yeni-Osmanlıcı” olarak tanıtan, ancak Osmanlı coğrafyasını sadece Arap dünyasından ibaret gören, iktidar mensuplarına Kırım’ın tarihsel ve siyasal önemini vurgulamak adına, bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Osmanlı töresine göre, hanedanda sultan olacak erkek birey bulunmaması durumunda Osmanlı tahtına geçecek kişi Kırım Hanı idi. Çünkü hanedanlar değişse de değişmeyen Türk devlet geleneğinde, tahta ancak “kut” almış bir Türk soylusu geçebilirdi.

Dileğimiz, Kırım’daki gerginliğin bir an önce sona ermesi, Kırım Türklerinin hakları ile geleceklerinin teminat altına alınmasıdır. Biz Kırım’da Rusların sloganlarına karşılık “Allah-u Ekber” nidalarıyla varlıklarını korumaya çalışan Kırım Tatar soydaşlarımızın seslerini, hem hükümet yetkililerine hem tüm Türk milletine hem de dünya kamuoyuna duyurmak için elimizden geleni yapacağız.

Milliyetçi Hareket Partisi Kırım Tatar Türklerinin onurunun korunması, güvenliklerinin sağlanması ve bölge barışının temini konusunda Ukrayna’da yaşanan gelişmelerin sürekli takipçisi olacaktır. Herkes bilmelidir ki Kırım Türkleri yalnız değildir, kan ve gözyaşıyla yoğrulacak bir kadere terk edilmeyeceklerdir.

Dr. Ruhsar DEMİREL
MHP Genel Başkan Yardımcısı
28 Şubat 2014

*

PACE Monitoring Committee supports the national unity of Ukraine, a member State of the Council of Europe

Strasbourg, 28.02.2014 – The Monitoring Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), meeting in Malta on 27 and 28 February 2014, expresses its strong support for the territorial integrity and national unity of Ukraine following the recent change of power in the country. It therefore calls upon all political forces in the country, and in particular those represented in the parliament, to refrain from any action or rhetoric that could undermine national unity or give rise to separatist sentiments. In this respect, it calls on all member States of the Council of Europe to strictly respect the principles of territorial integrity and national sovereignty and not to incite or give support to any separatist or secessionist actions or movements. Any calls for or threats of military intervention run counter to international law and are therefore completely unacceptable.

The re-enactment of the 2004 Constitution, on the basis of the agreement signed by all political forces, has resulted in a welcome redistribution of powers between the President and parliament. However, the committee recalls that on several occasions the Assembly has expressed concern about some provisions in the 2004 Constitution, especially the provisions that undermined the independence of the judiciary. The committee therefore considers that the Verkhovna Rada, as a matter of priority and urgency, should adopt a revised constitution that is fully in line with European standards. The assessments in recent years by the Venice Commission of the different draft amendments to the Constitution could provide an appropriate basis for such constitutional amendments.

The committee notes that the Verkhovna Rada, as the main legitimate democratic power in Ukraine, has strived to ensure that its decisions, and especially the establishment of a new government, have taken place within the legal boundaries established by the 2004 Constitution. At the same time the committee regrets that some of the decisions of the Verkhovna Rada, such as repealing the law on languages, have been contentious and undermined the unity of the country. It calls upon the Rada and the newly-appointed government to refrain from any decisions that could divide Ukrainian society and to make it clear in all of its action and rhetoric that the rights of all groups in Ukraine will be fully respected and ensured. In this respect, it calls upon the Rada to adopt a new law on languages that is fully in line with the Venice Commission recommendations and the requirements of the Framework Convention and Charter on Minority Languages.

It is crucial to ensure and strengthen the democratic legitimacy of the governing structures in Ukraine. The committee therefore supports the early presidential elections, called for May 2014. The presidential elections should be followed by early parliamentary elections to ensure that the Rada has full legitimacy as the representative of all the citizens of Ukraine. The legislative elections should take place as soon as a new election code has been agreed upon. The committee recommends that the Verkhovna Rada consider adopting the draft unified election code of the Kliuchkovsky working group, which was drafted with the participation of all political forces and in close co-operation with the Venice Commission. Doing this could ensure legislative elections in the shortest possible time.

A full investigation into all human rights violations in the context of the Euromaidan protests, irrespective of who committed them, is needed more than ever. The advisory panel proposed by the Council of Europe could help ensure that these investigations take place impartially and transparently. Care should be taken that such investigations do not result in politically-motivated prosecutions and retribution. The extraordinary events of the last month have led to an increase of armed groups in Ukrainian society. Their continued existence could in the long run undermine the democratic functioning of the State and lead to an increase in tension. A comprehensive strategy for the decommissioning of all armed civil groups in Ukraine should therefore be developed by the Ukrainian authorities.

The committee is convinced of the crucial role that the Council of Europe and its Assembly can play in developments in Ukraine, especially with regard to the adoption of a new constitutional framework and a new unified election code. Given the central role played by the Verkhovna Rada, which is the statutory counterpart of the Assembly, the committee requests that its co-rapporteurs on Ukraine visit the country as soon possible and as often as necessary to ensure a continuation of the constructive dialogue with the authorities and all political forces in Ukraine. In addition the committee has decided to request an urgent debate on the recent developments in Ukraine at the April part-session of the Assembly.

*

Escalation in Crimea must be avoided.

The European Parliament has today warned against an escalation of violence in Ukraine. European leaders must immediately try everything to stop the escalation in the Crimea. The contract of the Russian fleet with Ukraine remains valid but Ukraine must also decide on the political future of the Crimea itself. Ukraine’s future should not be jeopardised by new deaths. Europe needs peaceful solutions and its leaders like Merkel, Hollande and Tusk have to convince Russian president Putin of this. The EU, Russia and Ukraine must immediately come together to work towards a de-escalation of the situation. Those European countries on the UN Security Council must use this avenue to do so. There is also a need to swiftly start negotiations on an Association Agreement with the EU.

Das Europäische Parlament hat heute sehr eindringlich vor einer erneuten Eskalation der Gewalt in der Ukraine gewarnt. Staats- und Regierungschefs müssen sofort alles versuchen, um die Eskalation auf der Krim zu stoppen. Der Vertrag der russischen Flotte mit der Ukraine hat weiterhin Bestand, aber die Ukraine muss über die politische Zukunft auch auf der Krim selbst entscheiden. Die Zukunft der Ukraine darf nicht durch neue Tote gefährdet werden. Europa braucht friedliche Lösungen und davon müssen Merkel, Hollande und Tusk den russischen Präsidenten Putin überzeugen. Ich fordere die EU, Russland und die Ukraine auf, sofort gemeinsam zu Sicherheitsberatungen zusammen zu kommen und so zu einer Deeskalation der Situation beizutragen. Die europäischen Länder im UN Sicherheitsrat müssen Schritte zur Deeskalation in die Wege leiten. Dabei müssen alle Verhandlungen im Sinne des Assoziierungsabkommen mit der EU stattfinden.
Greens/EFA co-president Rebecca Harms

*

OSCE Statement.

OSCE Chair in Office and Swiss Foreign Minister Didier Burkhalter has expressed his serious concern at on-going developments in Crimea and announced a visit by his Personal Envoy Tim Guldimann and OSCE High Commissioner on National Minorities Astrid Thors within the coming days.

“I urge everyone concerned to exercise responsibility and caution in this precarious situation, and call on all sides to take all necessary measures to avoid further escalation and refrain from violence, “ Burkhalter said.

The Personal Envoy received strong support for an OSCE role in overcoming the crisis by the various parties he met during the last three days. The Envoy and the OSCE High Commissioner on National Minorities Astrid Thors will travel to Crimea in the next few days to bring their skills and expertise to bear on the situation. Successive High Commissioners have been engaged in Ukraine since the early 1990s.

*

Statement by NATO Defence Ministers on Ukraine

We continue to follow developments in Ukraine very closely. We deplore the tragic loss of life. We welcome the fact that violence has been stopped through negotiations that paved the way for a peaceful outcome. We emphasise the importance of an inclusive political process based on democratic values, respect for human rights, minorities and the rule of law, which fulfils the democratic aspirations of the entire Ukrainian people.

NATO and Ukraine have a distinctive partnership, embodied in the NATO-Ukraine Commission. Through that partnership framework, NATO stands ready to continue to engage with Ukraine and assist with the implementation of reforms. Defence reform and military cooperation remain key priorities. We commend the Ukrainian armed forces for not intervening in the political crisis. In a democracy, it is imperative that the armed forces do not intervene in the political process. We underscore the need to strengthen democratic control over the defence and security sector, with effective parliamentary oversight and the robust involvement of civil society. In the context of recent tragic events, transparent democratic and accountable institutions are essential to the future of Ukraine.

A sovereign, independent and stable Ukraine, firmly committed to democracy and the rule of law, is key to Euro-Atlantic security. Consistent with the Charter on a Distinctive Partnership between NATO and Ukraine, NATO Allies will continue to support Ukrainian sovereignty and independence, territorial integrity, democratic development, and the principle of inviolability of frontiers, as key factors of stability and security in Central and Eastern Europe and on the continent as a whole.

*

NATO-Ukraine Commission stresses continued engagement

A meeting of the NATO-Ukraine Commission (NUC) on Thursday (27 February 2014) stressed the commitment of its members to the values of democracy and the rule of law. The meeting was a timely opportunity for Allies to discuss the momentous events in Ukraine.

“NATO has a long-standing partnership with Ukraine. Today we made clear that NATO stands ready to support democratic development, defence reforms, military cooperation and democratic control over the security sector,” said NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen. (Opening remarks by NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen).
He stressed that “we wish to continue our engagement and confirm our support to Ukraine on the path of democratic and inclusive reforms”. The Secretary General highlighted defence reform and military cooperation as key priorities, offering NATO’s continued support to Ukraine as it strengthens democratic control over the defence sector. The Secretary General expressed concern over recent developments in Ukraine’s Crimea region.
“This morning’s action by an armed group is dangerous and irresponsible. I urge Russia not to take any action that could escalate tension or create misunderstanding. I urge the new Ukrainian leadership to continue its efforts to establish an inclusive political process that reflects the democratic aspirations of the entire Ukrainian people. And I urge all parties to step back from confrontation, refrain from provocative actions and return to the path of dialogue. There is a need for all concerned to take a responsible stance and to work for stability,“ he said.
The Ukrainian delegation to the NUC meeting was led by First Deputy Minister of Defence Oleksandr Oliynyk. The NATO-Ukraine Commission (NUC) was established in 1997 and provides a forum for consultation between the Allies and Ukraine on security issues of common concern.

*

Russia’s Crimean Shore?

by Nina L. Khrushcheva – In his 1979 novel The Island of Crimea, Vasily Aksyonov imagined the region’s flourishing independence from the Soviet Union. Aksyonov, a dissident writer who emigrated to America shortly after the book’s samizdat (underground) publication, is now lauded as a prophet. But his prophecy has been turned on its head: Today’s Crimea does not want independence from Ukraine; it wants continued dependence on Russia.
Traditionally the gem in the imperial crown, a lavish playground of czars and Soviet commissars – and, more important, the home of the Russian Navy’s Black Sea Fleet – Crimea became part of Ukraine under Nikita Khrushchev in 1954. After the Soviet Union collapsed in 1991, Russian President Boris Yeltsin apparently forgot to claim it back, so Ukraine kept a territory in which nearly 60% of the two million inhabitants identify as Russians.
In defense of Khrushchev (my great-grandfather), whether Crimea was part of Russia or Ukraine hardly mattered. After all, they were all part of the Soviet empire. But in the last 20 years, Russia has sought to retake the peninsula. The Kremlin has been rumored to expedite passport applications for Crimean residents, and its allies – for example, Aleksei Chalyi, Sevastopol’s new mayor – populate its political offices.
And now Ukraine’s fugitive ex-president, Viktor Yanukovich, is reported to have taken refuge there as well. Busy with the Sochi Olympics and wary of an international debacle, Russian President Vladimir Putin maintained almost complete public silence as Ukraine’s crisis reached its bloody crescendo. In fact, Putin’s manipulation of Yanukovich – forcing him to renege in November on Ukraine’s plan to sign an Association Agreement with the European Union, and to enact a harsh anti-protest law the following month – ended in disgrace for the Kremlin: Kyiv is now firmly in the hands of pro-Western forces.
But the seemingly spontaneous resolve of some Crimean Russians to rejoin Mother Russia is allowing Putin to wipe some of the egg off his face. After all, pleas from Crimea for fraternal Russian support appear to justify

Full analysis.

*

Related:

  Leave a Reply

  Please log in using one of these methods to post your comment:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google photo

  You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  Connecting to %s

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  %d bloggers like this: