Sistemin çöktüğü bir ülkede…


Kaosla yaşamak!!

Ülke yönetiminde siyasi kaosla başetmenin başat kuralının kuvvetler ayrılığı olduğunu, dünya çok acı tecrübelerden sonra öğrenmiştir. kaos İnsanların toplum halinde yaşayabilmesinde Adaletin sağlanması tek çözümdür. Bunun için insan ögesini esas alan hukuk sistemi oluşturulmak zorundadır. Devletin bekası, zorunlu toplumsal yaşamın bir düzen içinde devam etmesi içindir. Din, ölüm bilinci karşısında, insanın toplumsal yaşamında bencillik belasından kurtarılmasına imkan tanır, sosyal dayanışmayı erdemlilik sayar. Ekonomik faaliyetlerden sağlanan kazanç, hukuk sayesinde vergilendirilir ve toplumun hizmetine sarfedilir. Bunların dışına çıkıldığında hiç bir gerekçe, yönetimi/iktidarı mazur gösteremez.

© photocredit

***

münir_kebir

©Münir Kebir

Kaos, kelime anlamı itibariyle; anlayamadığımız bir düzensizlik halini ifade eder. Hukuk sistemimizde, “teşevvüş” kafa karışıklığı anlamında da kullanılır. Düzensizlik te, zaten kafa karışıklığından doğar.

Kafa karışıklığı, ardından düzensizlik nasıl ortaya çıkar? Bu sorunun yanıtı kültür, çevre, eğitim vs gibi diğer faktörleri, – bir an içinaskıda hükümlü gibi kabul edip, insanların dini kimliklerinin rolüne göre değerlendirme ihtiyacı duyuyorum.

Çünkü,yaşadığımız dünyada, sosyalleşmenin başlangıç safhasında din, lokomotif görevi görmüştür. Hiristiyanlıktaki kilisenin tanrısal yetkisi olmasaydı Laiklik olmazdı. Keza Avrupa’da doğan Katolik, Rusya’da doğan Ortodoks, Türkiye’de doğan Müslüman, İran’da doğan Şia, Hindistan’da doğan Budist olarak bu dünyada yaşamını, – dünya ne kadar bilimle keşifler icatlar yaparsa yapsın – dinsel kimliğin edinilmesinde bu gerçek değişmez. Bu yüzden küresel düzeyde sosyalleşme de, dinin etkisini yadsımak, görmemezlikten gelmek olası değildir….

Kimin hangi ülkede doğduğu ve hangi dinle yaşamını sürdürdüğüyle ilgilenmiyorum…. Beni ilgilendiren; hergün TV’larda izlediğim küresel kaoslardır. Birgün Tayland’da, birgün Venezuella’da, Suriye’de, Irak’ta, Libya’da, Türkiye’de, Afganistan’da, Ukrayna’da saymakla bitmiyor ki!….. Kaos.. kaos.. kaos.. düzensizlik ve insanın acımasız telef olması !….

Hiristiyanlık ve İslamiyet olarak iki büyük dini esas alırsak, içinde yaşadığımız yer kürenin batısında, hiristiyanlık orta çağı geride bıraktıktan sonra, “Tümevarım” mantık kuralını esas alarak, determinist anlayış içinde, parçadan bütüne gidilmesinin, düzensizliği ortadan kaldırmasa bile, onu minimize edeceğine kendini inandırmıştır.

Batı, Tümevarım yoluyla kaosla boğuşmada ilk olarak olayların başlangıç koşullarını ve sebeplerini, daha sonra, sebep-sonuç ilişkisi içinde parçadan bütüne gitmek yolunu ilke edindiği için, Amazon’da uçan bir kelebeğin kanat çırpmasından oluşacak havanın, Amerika’da fırtınaya sebep olabileceğini iddia edecek kadar, olayların maddi yönden analiz edilerek senteze varmayı kendine rehber etmiş.

Gerçekten de, I.Dünya harbinin çıkışına baktığımızda; Avusturya arşidükünün atının ayağından çıkan çamur, bir sırp askerinin üzerine sıçrayınca, o askerin, arşidükü bıçaklayarak öldürmesi, I.Dünya savaşının başlangıcı olmuş ve koca dünyayı kaosa sokmuştur.

Bu gerçekten yola çıkan batı dünyası, Hukukta, Siyasette, Ekonomide, Dış ilişkilerde, hülasa sosyal hayatın her safhasında, olacak bitecekleri harfi harfine bilmenin imkansızlığının farkına vararak, gelecekte muhtemel kaosa yol açacak her olayı, doğru tahmin edebilmek için, yaşanan olayların her cüzünü, dikkatle seçip, determinist anlayış içinde senteze gitmeyi, kaosa karşı panzehir olarak görmüş, bunun için muhtemel saydığı kaos açısından, “A” Planı, bunda muhtemel değişikliği varsaydığımızda, alternatif olarak “B” planı, “C” planı ve ila….yapmak gerekir demiştir…

Yer kürenin doğusunda ise Müslümanlar, “Tümdengelim” mantık kuralını esas almış….. Yaratıcının hiç bir şeyi sebepsiz vücuda getirmediği ve getirmeyeceği hükmü gayet bariz ortada durmasına karşın, maddi vak’aları determinizmle inceleyip, parçadan bütüne gitmek yerine, göz önünde duran maddi sebepleri tümdengelim potasında eriterek, Kaosu Allah’ın kendileri için bir imtihan vesilesi saymışlardır.

Basit bir misalle biraz açıklamak gerekirse; komşusunun oğlu intihar eden bir Müslüman, bu acı olayı komşusu için “kader” diyerek geçiştirir. Bununla, teselli sağlamanın ötesine geçmez. Geçerse, Tanrı buyruğunu by-pass yapma durumuna düşeceğine inanır.

Her olay, her farklılık Tanrısal iradenin bir cüzü olarak kabul edilir. Tümdengelim mantığıyla her olay, Tanrısal bir tasarruf olarak kabul gördüğü için, Tanrının zatına ait mutlak gücün, insan iradesini yok kabul ettiği yanlış inanç sayesinde, Türkiye’de her kaos, eskisinden farklı yeni bir düzen hayaliyle diğer kaosların kaynağı olmaya devam eder.

**************

Ülke yönetiminde siyasi kaosla başetmenin başat kuralının kuvvetler ayrılığı olduğunu, dünya çok acı tecrübelerden sonra öğrenmiştir. İnsanların toplum halinde yaşayabilmesinde Adaletin sağlanması tek çözümdür. Bunun için insan ögesini esas alan hukuk sistemi oluşturulmak zorundadır. Sınıf farkı, toplumsal düzenin yürümesinin koşuludur ve bu yüzden sosyal statü üretici olmakla değerlendirilir.. Devletin bekası, zorunlu toplumsal yaşamın bir düzen içinde devam etmesi içindir. Din, ölüm bilinci karşısında, insanın toplumsal yaşamında bencillik belasından kurtarılmasına imkan tanır, sosyal dayanışmayı erdemlilik sayar.

Ekonomik faaliyetlerden sağlanan kazanç, hukuk sayesinde vergilendirilir ve toplumun hizmetine sarfedilir.

Bunların dışına çıkıldığında hiç bir gerekçe, yönetimi/iktidarı mazur gösteremez.

Etiketlenmek, kategorize olmak, tribünlerden konuşan olmak istemiyorum. Bundan son derece kaçınıyorum. Ülkede sistem çökmüştür. Gerçi sistem zaten yoktu. Ama bir şeyler kendi kendine az çok yürüyordu yine…. Herkesin kafası karışık…. Bu yüzden buraya kadar ne anlatmak istediğimi sizin dirayetinize bırakıyorum.
Saygılarımla,

One Response

  1. […] Bu makale 21 Şubat 2014 tarihinde Yerelce’de yayımlanmıştır! […]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: