KKTC : Yeni Yıl Kutlama Mesajları…


Çözüme ve çözümle birlikte olanaklarımızı Kıbrıs’ın bütününün yararına seferber etmeye varız.

kktc

***

kktc1

Sevgili Kıbrıs Türk Halkı, değerli kardeşlerim, zaman geçiyor, yıllar birer birer, sevinçleri, hüzünleri, getirdikleri, götürdükleri ile geride kalıyor.

Yaşamak en başta sağlığa dayalıdır.

Umut, mutlu olabilmek, yaşama sevinci, birey- toplum kaynaşması, gelişim arzusu yaşamın en önemli dinamikleridir.

Umutlarımız, beklentilerimizle 2014’e girerken öncelikle, tüm insanlığa, ulusumuza, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimize ve siz değerli halkımıza felaketlerden, kazalardan, belalardan uzak sağlıklı günler diliyorum.

Birçok iç ve dış gelişme ile 2013 yılını geride bırakıyoruz.

Kıbrıs konusunda, Rum komşularımızın olumsuz tutumu dolayısıyla 2013 yılı içinde de, iyi niyetli ve yapıcı çabalarımıza rağmen bir antlaşma yönünde ilerleme sağlayamadık.

Şubat ayında Rum Yönetimi Başkanlığı’nda yaşanan değişim şu ana kadar görüşme masasına olumlu değil, tam tersine olumsuz olarak yansıdı.

Ortaya konulan Rum görüşleri Kıbrıs Türk Halkı’nın hak ve hukukunu ortadan kaldıracak niteliktedir.

Dileriz, Rum komşularımız tutumlarını gözden geçirirler ve 2104 yılı Ada’da var olan gerçeklere dayalı bir antlaşmayı da beraberinde getirir.

Pek çok kez ifade ettiğim üzere biz haklarımızı gözeten bir antlaşma için gereken iradeye sahibiz.

Rum komşularımız bilmeli ki Kıbrıs Türk Halkı asla 1974 öncesine dönüşü kabul etmez.
Kıbrıs Türkü 1963 koşullarında bile egemenliğinden, özgürlüğünden taviz vermedi, şimdi bir Devlet çatısı altında, Anavatan Türkiye’nin güvencesindeyken hiç vermez.

Kimse Kıbrıs Türk Halkı’nı tüm sorunların bir antlaşma ile ortadan kalkacağı, ya da tüm sorunların sebebinin Kıbrıs konusunun devamı olduğu noktasında aldatmaya çalışmasın.

Kıbrıs konusunun çözümünün iki halkın kalkınma çabalarına, Ada’nın refahına katkı sağlayacağına biz de inanıyoruz.

İnandığımız için de Rum tarafına birçok kez öneriler sunduk.

Biz, çözüme ve çözümle birlikte olanaklarımızı Kıbrıs’ın bütününün yararına seferber etmeye varız.

Ancak bu, “çözüm eşittir refah, çözümsüzlük eşittir kötü yönetim ve ekonomik sıkıntıların devamı” demek değildir.

Kıbrıs Türk Halkı tüm izolasyon ve ambargolara rağmen önemli mesafeler kat etti.

Kıbrıs Türk Halkı’nın iyi yönetim, sağlıklı vizyon ve çağdaş gelişmelerin doğru okunması halinde birçok başarı elde edeceği açıktır.

Üniversiteler olayında geldiğimiz nokta bunun en açık kanıtıdır.

Değerli kardeşlerim, hepimizin beklentisi biriken sorunların geride kalmaya başlayacağı, parlamento ve hükümet çalışmaları görmektir.

Bu güzel ülkede, kendi Devletimizin çatısı altında emin adımlarla geleceğe yürümek hedefimizdir.

Trafik kazalarının önlenmesi için en etkin önlemlerin alındığı, çevreye karşı duyarlılığın çağdaş boyutlara vardığı bir ülke istiyoruz.

Sosyal sorumluluk projelerinin arttığı, kadına şiddet, çocuk istismarı gibi sorunların geride kaldığı bir Devlet’te yaşamak hepimizin hakkıdır.

Ancak bunların olabilmesi için hükümetin, parlamentonun çalışmalarına katkı sağlamamız lazım. Bu katkı, hepimizin başlıca sorumluluklarındandır.

Sivil toplum örgütlerine, kurum-kuruluşlara bu yönde büyük görev düşmektedir.

Dileriz 2014, hepimizin arzusu olan daha adil, yoksulluğun, yokluğun olmadığı bir Dünya için adımlar atılan bir yıl olsun.

Dileriz, 2014 savaşların değil, insanoğlunun daha iyi, daha sağlıklı yaşamasını sağlayan buluşların, gelişmelerin konuşulduğu bir Dünya adına olumlu geçsin.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımıza, ulusumuza, insanlığa, barış, dostluk kardeşlik ve sevginin bizleri yücelttiği, mutlu, umutlu, sağlıklı nice yeni yıllar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’

***

2014, 2013’TEN BİRAZ DAHA ZOR GEÇEBİLİR

kktc2

Ülkemizde acısıyla tatlısıyla olayların yaşandığı 2013 yılını hep birlikte geride bırakıyoruz. Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizler ve bölgesel savaşlar sonucunda dünya insanlarının yaşam koşullarının zorlaştığına tanıklık ediyoruz.

Doğaldır ki küçülen dünyamızdaki gelişmelerden ülkemiz ve bizler de etkilenmekteyiz. Yeni yıla girerken ülkemizde ve dünyada yaşam koşullarının iyleştirilmesi, demokratik anlayışın yaygınlaşması, dünyada silahların susması ve ülkemizde çok uzun yıllardan beridir yürütülen görüşmelerin bir anlaşma ile sonuçlanması için çabayı hep birlikte sürdürmeliyiz.

2014 yılına girereken, görevlerimizin bilinciyle ülkemizin ve halkımızın yararına olacak her konuda ve her koşulda çare üretmeyi kendimizde bir görev olarak görmekteyiz ve bunun için bütün gücümüzle çalışmaktayız. İnanıyorum ki alacağımız destekle, atacağımız adımların sonucunda yarınlara daha güvenle bakacağız. Çünkü halkımızın hayatın her alanındaki yaşam koşullarının daha iyi olmasını hak ettiğine yürekten inanıyoruz.

Bu inanç ve duygularla hem halkımızın hem de tüm insanların yeni yılını kutlarken 2014 yılının sevginin, barışın ve hoşgörünün hakim olduğu ve savaşların olmadığı bir yıl olarak yaşanmasını dilerim.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: