Savcı kime denir?


karikatur22

Aslî görevi nedir!!

©Erol Erdoğmuş.

Savcı iddia, yargıç karar merciidir.

Savcı iddia edecek ve yargıç önünde iddiasını ispatlayacaktır.

Savcı yargıç kararı olmadan takipsizlik –beraat– kararı verirse; hem savcı ve hem de yargıç görevini üstlenmiş olmaz mı?

Savcı kamu –devlet– avukatıdır. Adalet terazisinin bir kefesinde özel avukat, öbüründe kamu avukatı oturmalı ve her ikisinin üzerinde yer alan yargıç, kefelerin denkliğinin sağlandığı bir usul hukuku içinde adalet dağıtmalıdır. Hukukun üstünlüğü ilkesi avukat-savcı eşitliğini öngörür.

Devletin kendi avukatını, avukat yetkisini aşan idari yetkilerle donatması adil olabilir mi? Mülkün temeli olan adalet, devletten üstündür. Adaletin özgürlüğünü engelleyen devletler, halka ve kendilerine zarar verirler.

Savcı; diğer avukatlar gibi iddia edecek, yargıç yargılayacak; iddianameyi kabul ya da reddecektir. Savcının hem savcı hem yargıç olduğu bu durumda takipsizlik kararının mahkemece reddi ya da kabulü sözkonusu olamamaktadır. Adalet dengesinin sağlanabilmesi için, Takipsizlik kararında yargıç onayı -imzası- bulunmalıdır.

Takipsizlik Kararı veren savcının, kararını Nöbetçi Mahkemeye göndermesi; Nöbetçi Mahkemenin de onaylaması halinde Takipsizlik Kararı kesinleşmelidir.

SAVCI YARGIÇ DEĞİLDİR

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: