Cumhurbaşkanı ne zaman devreye girecek (girecek mi) ?


Görevi kötüye kullanma, rüşvet ve görevi ihmal suçlarından soruşturma açılarak cezalandırılmaları başvurusu !!

recep_seymen_tccb

***

T.C

CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA

rs

©Prof.Dr.Recep Seymen

Sayın Abdullah Gül,

Cumhurbaşkanı

 

Sayın Gül;

YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya ve YÖK Denetleme Kurulu Başkanı İlyas Doğan hakkındaki şikayetimi yüksek makamlarınıza belgeleriyle beraber arz etmek istiyorum. Belgeler, dosya halinde sunulmaktadır:

 

 YÖK Başkanı Prof.Dr.Gökhan Çetinsaya ve YÖK Denetleme Kurulu Başkanı İlyas Doğan; İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Yunus Söylet hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan  görevi kötüye kullanma, rüşvet, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve resmi evrakta sahtekarlık gibi suç duyurularına ilişkin olarak hiçbir işlem yapmamakta, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yunus Söylet’i korumaktadırlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İ.Ü Rektörü Yunus Söylet hakkında, soruşturma izni için göndermiş olduğu izin taleplerine aylar- yıllar geçmesine rağmen hiçbir cevap vermemekte, başvuruları sumen altı yapmaktadırlar. Halbuki, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un 53. maddesi ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 7.maddesi gereği, savcılığın taleplerine 1 ay içinde men-i muhakeme veya lüzumu muhakeme olarak karar verip ilgili savcılığa bildirmek zorundadırlar. Kendilerinin hukuka aykırı bu davranışlarını menfaat karşılığı yaptıklarına, özellikle İ.Ü’sine bağlı Dr.Ziya Gün Vakfının gayrimenkullerinin satılmasında ve kiraya verilmesinde alınan rüşvetlerden pay aldıklarına, yine aynı vakfın milyar dolar olarak ifade edilen ve altın saatlerden oluşan koleksiyonunun çalınmasına göz yumduklarına, İlyas Doğan’ın İstanbul’a periyodik olarak geliş gidişlerinde Yunus Söylet’den pay aldığına ilişkin ciddi söylentiler vardır. Yunus Söyleti ,bu derece korumaya çalışmalarını da başka türlü izah etmek mümkün değildir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma izni için YÖK’e yapmış olduğu ve süresi geçmiş olmasına rağmen cevaplandırılmayan başvurularının ve ilgili suçların bazıları aşağıdadır:

 

           İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 28.09.2012 tarih 2012/117433 soruşturma numarasıyla taciz ve darp suçları için Yunus Söylet hakkında soruşturma izni talebi (Ek-1),

          İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/99406 soruşturma numarasıyla konut dokunulmazlığını ihlal suçu için Yunus Söylet hakkında soruşturma izni talebi (Ek-2).

          İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi belge ve mahkeme kararlarıyla beraber, rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma suçlarından İ.Ü Rektörü Yunus Söylet hakkında 12.12.2012 tarih 2012/16504 Soruşturma numarasıyla soruşturma izni talebi (Ek-3),

          İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul 1.İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararını uygulamamaktan dolayı İ.Ü Rektörü Yunus Söylet hakkında 14.02.2012 tarih ve 2013/26824 soruşturma numarasıyla soruşturma izni talebi  (Ek-4),

          İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul 6.İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararını uygulamamaktan dolayı İ.Ü Rektörü Yunus Söylet hakkında 02.04.20113 tarih ve 2013/49598 soruşturma numarasıyla soruşturma izni talebi (Ek-5), 

          İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul 3.İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararını uygulamamaktan dolayı İ.Ü Rektörü Yunus Söylet hakkında 28.05.2013 tarih ve 2013/76907 soruşturma numarasıyla soruşturma izni talebi (Ek-6),

          İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul 1. Ve 6. İdare Mahkemelerinin iptal kararlarını uygulamamaktan dolayı İ.Ü Rektörü Yunus Söylet hakkında 2013/76907 soruşturma numarasıyla soruşturma izni talebi (Ek-7),

          İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın YÖK Denetçisi Özdal Özeren hakkında görevi kötüye kullanma, rüşvet suçlarından 15.02.2013 tarih 2013/25469 soruşturma numarasıyla soruşturma izni talebi (Ek-8),

          Cumhurbaşkanlığı’nın gerekli işlemlerin yapılması için göndermiş olduğu yazılar ve özellikle 12.12.2012 tarih 2012/16504 Soruşturma numarasıyla yapılan suç duyurusu hakkında basında çıkmış ve Yunus Söylet’in tekzip talepleri reddedilen manşet haberler ektedir (Ek-9). 

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması hakkındaki kanunun 7.maddesi gereği, kendilerinin bir ay içinde Yunus Söylet hakkında gerekli soruşturmayı yapıp, men-i muhakeme veya lüzum-u muhakeme kararı vermek zorundadırlar. Kanunun amir hükmüne rağmen, aylar-yıllar geçmekte kendileri herhangi bir karar vermemekte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının göndermiş olduğu soruşturma izni taleplerini sumen altı yapmaktadırlar. Men-i Muhakeme kararı verseler dahi, delillerin resmi belgelerden ve mahkeme kararlarından oluşması nedeniyle bu kararın Danıştay 1.Dairesi tarafından kaldırılacağının bilincindedirler.

 

Özellikle İ.Ü’sine bağlı Dr.Ziya Gün Vakfı’nın gayrimenkullerinin kiraya verilmesinde ve satılmasından alınan rüşvetlerde kendilerine de pay verildiği, aynı vakfın milyarlarca dolar olarak ifade edilen ve altın saatlerden oluşan koleksiyonun çalınmasında kendilerinin de bilgisi ve parmağı olduğu iddiaları mevcuttur.  Bu yönüyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 12.12.2012 tarih 2012/16504 Soruşturma numarasıyla yapılan talep daha fazla önem arz etmektedir.

 

İstanbul üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yunus Söylet hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla yapılan suç duyurularına yasal süresi içinde menfaat karşılığında hiçbir işlem yapmayan YÖK başkanı Gökhan Çetinsaya ve YÖK Denetleme Kurulu Başkanı İlyas Doğan hakkında görevi kötüye kullanma, rüşvet ve görevi ihmal suçlarından soruşturma açılarak cezalandırılmasını saygılarımla arz ederim. 24.07.2013

 

 

 

                                                                                                             Prof.Dr. Recep SEYMEN

                                                                                                                      Şikayetci

 

Ekler: Muhtevası metinde belirtilen Ek1-Ek9

Bunu biliyor muydunuz?

Başbakanlık Etik Kurulu Başkanı ve İ.Ü Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Sedat Murat, ilgili dönemde İ.Ü Rektörü olan Kemal Alemdaroğlu tarafından profesör yapılmıştır.

Numan Kurtulmuş’un eşi Sevgi Kurtulmuş hakkında başörtüsü soruşturması açılmış, tarafım ve bir çok kişi şahit olarak dinlenmiştir. Yazılı olarak verilen bu şahitliklerden çok şey çıkmıştır.Tarafıma Sapanca Balık Havuzunda sürgün çıkarken, bir çok kişiye de profesörlük kadrosu çıkmıştır.

Hangi AKP Milletvekillerine profesörlük çıktığını da siz araştırın.

EKLER:

EK-1:  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 28.09.2012 tarih 2012/117433 soruşturma numarasıyla taciz ve darp suçları için Yunus Söylet hakkında soruşturma izni talebi.

Ek-2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/99406 soruşturma numarasıyla konut dokunulmazlığını ihlal suçu için Yunus Söylet hakkında soruşturma izni talebi.

Ek-3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi belge ve mahkeme kararlarıyla beraber, rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma suçlarından İ.Ü Rektörü Yunus Söylet hakkında 12.12.2012 tarih 2012/16504 Soruşturma numarasıyla soruşturma izni talebi.

Ek-4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul 1.İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararını uygulamamaktan dolayı İ.Ü Rektörü Yunus Söylet hakkında 14.02.2012 tarih ve 2013/26824 soruşturma numarasıyla soruşturma izni talebi  .

Ek-5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul 6.İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararını uygulamamaktan dolayı İ.Ü Rektörü Yunus Söylet hakkında 02.04.20113 tarih ve 2013/49598 soruşturma numarasıyla soruşturma izni talebi.

EK-6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul 3.İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararını uygulamamaktan dolayı İ.Ü Rektörü Yunus Söylet hakkında 28.05.2013 tarih ve 2013/76907 soruşturma numarasıyla soruşturma izni talebi.

Ek-7: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul 1. Ve 6. İdare Mahkemelerinin iptal kararlarını uygulamamaktan dolayı İ.Ü Rektörü Yunus Söylet hakkında 2013/76907 soruşturma numarasıyla soruşturma izni talebi.

Ek-8: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın YÖK Denetçisi Özdal Özeren hakkında görevi kötüye kullanma, rüşvet suçlarından 15.02.2013 tarih 2013/25469 soruşturma numarasıyla soruşturma izni talebi.

Ek-9: Cumhurbaşkanlığı’nın gerekli işlemlerin yapılması için göndermiş olduğu yazılar ve özellikle 12.12.2012 tarih 2012/16504 Soruşturma numarasıyla yapılan suç duyurusu hakkında basında çıkmış ve Yunus Söylet’in tekzip talepleri reddedilen manşet haberler ektedir.

Okumak ve yüksek çözünürlük için lütfen sayfalarının üzerini tıklayınız!

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: