İnsani çizgide buluşamayanların…


1%20gezi

Demokrat ve özgürlükçü, darbe karşıtı söylemleri inandırıcı değildir !

Hükümetten, devletten isteklerde bulunmayı, protesto etmeyi, ekonomik demokratik talepleri içerecek sloganları atmayı anlamlı buluyorum. Bu türden protestolar olmalıdır ve de bu protestolarda bu türden içerikli sloganlarda olmalıdır. Bu son derece insani ve demokratik bir haktır.
Ancak siz
“Hükümet İstifa” dediğinizde peşinden bir alternatif de sunmanız gerekir diye düşünüyorum. Eğer siz alternatif sunmadan, sırf RTE’ye ve AKP’ye olan kızgınlığınızdan, tepkinizden dolayı “hükümet yıkılsın da ne olursa olsun” derseniz bu durum sadece kaos ortamı doğmasına, kaostan faydalanmak için pusuda bekleyenlere hizmet etmekten öteye bir adım olmayacaktır. “Hükümet İstifa”
demek ya meclisteki diğer alternatiflere (CHP’li ve MHP’li vs hükümet alternatiflerini) ya da meclis dışındaki militarist darbeci alternatiflere yol açmak demek olacağı eleştirisine bu kadar düşmanca davranmak gerçekten çok manidar.
Mısır’da yaşanan ve hep birlikte naklen izlediğimiz durum ne demek istediğime çok somut bir örnektir.
“Mursi İstifa”
diyenler nasıl bir askeri darbeye ve sonrasında da nasıl bir kaosa yol açtıklarını hep birlikte gördük, görüyoruz. Eğer Türkiye’de de Gezi’ye sonradan egemen olmaya başlayan ulusalcı ruh başarılı olabilseydi hep birlikte görecektik, mevcut hükümetten nasıl daha gerici bir hükümetin geldiğini ve nasıl bir kaos ortamına sürüklendiğimizi. Mısır’ı görünce nasıl bir tehlikenin eşiğinden döndüğümüzü daha iyi anlıyorum.
Gezi sürecinde düşmanca davranan arkadaşlarımızın, insani ilişkilerimizde yarattıkları gerginliği anlamak ise tamamen anlaşılmaz bir durum. Ya bu arkadaşlarımızın bizlerden sakladıkları (belki de söylemekten utandıkları) gizli bir yapıları ve bu yapılarının gizli alternatif bir hükümeti, anlaşmaları ve çabaları vs vardı. Ya da akıntıya kendilerini kaptırmış gidiyorlardı. Her iki durumda da sinirli olmaları ve düşmanca davranmaları anlaşılır bir şeydir tabi ki.

Ergün EŞSİZOĞLU

Makalenin tamamı: Gezi’de satır aralarında yaşananlar – 2

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: