İyi de « Millet » denilen unsur « iktidarsız » sa ?!


« Çözüm»ü mü ?

mutluluk

©photocredit

***

©Erol Erdoğmuş.

“Demokrasi” diyordu Abraham Lincoln; halkın -binlerce, milyonlarca kişinin-, halk tarafından -binlerce, milyonlarca kişi tarafından-, ve halk yararına -binlerce, milyonlarca kişi yararına- yönetilmesidir”.

Halk bu mucizeyi gerçekleştiremeyince; halkın vekilharçlarına -politikacılara- gün doğdu. Nasıl olsa halk kendini yönetemiyordu; “El kesesinden sultanım, develer olsun kurbanım” atasözümüz gereğince halkın kesesini el kesesi sayabilenlerin kurban ettikleri develerin haddi hesabı belirsiz.

Niçin böyle oluyor?

BİLİNÇ DİKKAT, DİKKAT BİLİNÇTİR

Dikkat dağılırsa bilinç yok olur. Uyku ve koma dikkatin dağılması, bilincin yok olmasıdır. Bilinç, parçalanarak, bölünerek, dağılarak ufalanır ve yok olur. İletişen kişilerin, irdelenen soruların sayısı çoğaldıkça dikkat dağılır, bölünür, zayıflar ve bilinç  yok olur.

1/1 = 1 DİKKAT

Sırf kendisiyle ilgilenen, kendisinin dışındaki kişileri, nesneleri, olayları, kavramları yok sayan kişinin bilincidir.

½ = 0.50 DİKKAT

Kendimizden başka bir kişi, nesne, olay veye kavramla ilgilendiğimizde; dikkatimiz 2’ye bölünür. Dikkatimizin bir bölümü gözlemleyici ve yorumlayıcı olarak bize, öbür bölümü ilgilendiğimiz kişiye,

 nesneye, olaya, kavrama yönelir.  Karşılıklı iletişen 2 kişinin herbirinin  1/1=1 olan dikkatinin 0.50’si kendine, öbür 0.50’si karşısındakine yönelir.

⅓ = 0.33 DİKKAT 3 kişi, ¼ = 0.25 Dikkat 4 kişi arasındaki iletişim için sözkonusu olduğuna göre, sözgelişi 43 milyon seçmenden herbirinin tek bilinç ortamında akıl yürüterek, ölçerek, biçerek, tartarak tek kişi gibi karar verebilmesi, 1/43.000.000 = 0.000.000.023.250 ölçeğinde bir ortak bilinç paydasını gerektirir ki, imkansızdır.

Bu ölçekte; ölçen, biçen, tartan, akıl yürüten bir bilinçten söz edilemez. Bilincin yerini refleks alır. Refleksin kaynağı akılsal değil, olum lu olumsuz duygusaldır.

ÇÖZÜM: “SOSYAL  KARE  TABANLI  DEMOKRASİ”  ÖNERİSİ

Sosyal kareler; 4 eşit kişi ile sınırlı, 4 kişiden az veya çok olamayan bağımsız gruplardır. Aralarında astlık, üstlük yoktur. Kararlar, oy birliğiyle alınır. Kararlar olumlu (+), Olumsuz (-) veya Çekinser (?) olabilir.

Dört kişi; okulda, kantinde, kafede vb yerlerde yüz yüze bir araya gelebilecekleri gibi; internet ortamında da iletişebilirler. Üstelik internet ortamında iletişim  daha da kolay olur. Sosyal Kareler 4 üye ile sınırlı oldukları için, tüzel kişilikleri yoktur, dernek değildirler. Formal değil, informal gruplardır.

SOSYAL KARELERİN  ÇALIŞMA  YÖNTEMİ

Karar verilecek konular 4 yönden irdelenir:  Apsiste  (+x) ve (-x) kesinlikler; ordinatta (+y) ve (-y) olasılıklar yer alır ve 4 üyenin her biri tarafından tarafsızca irdelenir.  Her üye elini vicdanına koyarak ve aklını başına toplayarak; eşit süreli zaman ayırarak 4 çünkü’ye odaklanır ve düşüncelerini yazarak veya söyleyerek kaydeder.

Yüz yüze iseler söyleyerek, internet ortamında yazarak veya söyleyerek, öbür 3 grupdaşna iletir.  Dört grupdaş, çünkülere odaklanırlar. Oybirliğiyle apsisten kesin olan birini, yada ordinattan olasıolan ikisini seçerler.

Apsis -kesinlik.          (+x)   “Başbakan bu konuda tamamen haklıdır”, çünkü…

                                  (-x)     “Başbakan bu konuda tamamen haksızdır”, çünkü…

Ordinat -olasılık-        (+y)   “Başbakan bu konuda tamamen değil, şu kadar haklıdır”, çünkü..

                                  (-y)     “Başbakan bu konuda tamamen değil, şu kadar haksızdır”, çünkü..

SOSYAL  KARELER  PORTALI

Her Sosyal Kare; 4 üyesinin  T.C. Kimlik Numarası, adı soyadı ile başvurarak, Sosyal Kareler Portalından sıra numarası ve şifre alır. Portala girerek,  oybirliğiyle aldığı kararları,  tüm karelerin oylamasına sunar.

Sosyal Kare’ler; Tavandan Tabana değil, aksine Tabandan Tavana yönelik demokrasi modelidir. Üyeleri %100 demokrasi duygusunun, düşüncesinin, davranışının ve değerlendirisinin içinde yoğrularak bilgi beceri kazanmış kişilerdir.  Genel Merkezlerin emir komutasında militan değildirler, özgür demokratlardır.

Sosyal Kare’ler; Genelden -siyasal parti genel merkezinden- özele -il başkanlıklarına, ilçe başkanlıklarına- değil; özelden, tabandan -sosyal karelerden- genele, tavana; parti genel merkezine, sendika genel merkezine ulaşmayı amaçlayan yapılardır.

Sosyal Kare’ler; park forumlarının etkin yapısını oluşturmalıdırlar. Pareto İlkesi (80/20) kuralı gereğince; 100 park üyesini yönlendirebilen etkin 20 üye, 5 sosyal kare olabilir.

SOSYAL  KARE  TABANLI  DEMOKRASİ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: