Dilde, fikirde, amelde birlik…


tccb_türkmenistan

Avşaroğlu’dur dadalım. Türkmen soyuna gidelim. Hamurumuz hep bir yerden. Gel burayı yurt edelim. Sülalesi çoktur, hep büyük illi. Ordusu meşhurdur, âleme belli. Meydanda kılıçlı, divanda dilli. Çoğa denktir azı, Devlet-i Âli’nin.

We are Two States of the Same Nation

Other news in English, follow!

Türkmenistan Ziyareti Dosyası.

File : Visit to Turkmenistan

***

Ziyaretim, şimdiye kadar Türkmenistan’da hiç uygulanmamış bir protokolle, ‘Devlet Ziyareti’ statüsünde düzenlenmektedir. İkili ilişkilerimizin ulaştığı yüksek mertebenin ispatı olan bu nazik jestiniz için Zat-ı Devletleri’ne gönülden teşekkür ederim. Resmî ziyarette bulunduğum ilk Orta Asya başkenti olan Aşkabat’ın, aradan geçen yıllar boyunca çarpıcı bir değişim geçirerek daha da güzelleştiğini ve bölgesinin en güzide şehirlerinden biri haline geldiğini gördüm. Türkmenistan’ın geneline yansıyan bu değişim, siz Kadirli Doğanımın dirayetli liderliğinde hayata geçirilmekte olan örnek kalkınma vizyonunun şüphesiz en müşahhas göstergesini teşkil etmektedir.

Türkmenistan’ın siyasi ve ekonomik istikrarı ile kararlılıkla yürüttüğü “aktif tarafsızlık” politikası sayesinde bölgesel barış ve refaha yaptığı katkıları takdire şayan ve bu durum Türkiye için iftihar kaynağıdır.

2012 yılı Türkiye ve Türkmenistan ilişkilerinin “altın yılı” oldu. İlişkilerimiz aynı ivmeden devam edecek. Son yıllarda, bu yolda önemli mesafe kat ettiğimizi büyük memnuniyetle müşahede ediyorum. 2007’de 1 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, bugün 3,5 milyar dolara yükselmiştir. Turizmden tarıma, eğitimden sağlığa, enerjiden güvenliğe kadar pek çok alanda verimli bir iş birliği tesis edilmiştir. Türkmenistan, ayrıca, Türk özel sektörünün dünyada en fazla proje üstlendiği ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin gelişmesinde anahtar rol oynamış olan şirketlerimize duyduğunuz güvenden dolayı siz Kadirli Doğanıma müteşekkiriz.

Diğer taraftan, eğitim ve kültür alanındaki çalışmalarımız, kadim Türk-Türkmen kardeşliğinin günümüzde en güzel haliyle tezahür etmesine vesile olmaktadır. Bu kapsamda, Uluslararası Türkmen-Türk Üniversitesi’nin yeni kampüsünün temelini Zat-ı Devletleri ile birlikte atmaktan ve İktisat ve Kamu Yönetimi Devlet Enstitüsü’nden Fahri profesörlük unvanı almaktan onur duydum. Her iki ülkede tahsil gören toplam 8 bine yakın gencimiz, ortak istikbalimizin teminatı olarak, halklarımız arasında bir diğer müstesna bağ oluşturmaktadır. Geleneksel hale gelen Türkiye-Türkmenistan Kültür Günleri faaliyetine, önümüzdeki Temmuz ayında İstanbul’un yanı sıra 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir’de ev sahipliği yapacak olmamız da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır.

Ortak tarih ve kültürümüz, halklarımız arasındaki kadim bağların temelini oluşturmaktadır. Türkmenistan, ortak atalarımız Ertuğrul Gazi’nin, Tuğrul ve Çağrı Beylerin, Alparslan’ın ve Sultan Sencer’in bir zamanlar adeta şaha kaldırdığı topraklardır. Bu nedenle Türkmenistan bizim ata yurdumuzdur.

Bu hususta gösterdiği liderlikten dolayı, Kadirli Doğanım, Devlet Başkanı Berdimuhamedov’a şükran hislerimi bir kere daha ifade etmek isterim. Türkiye’nin Türkmenistan ile geliştirdiği iş birliğinde en büyük ve hiç değişmeyecek önceliği, bu iş birliğinin iki ülkenin ortak menfaatlerine hizmet etmesidir. Kardeşlik hukukunun gereği de budur. Zira bizler ‘bir millet, iki devletiz’. Kadirli Doğanımın ifadesiyle kemik kardeşiyiz.

Tarihî birliktelik sayesinde Türkiye, Türk dünyasının ve diğer kardeş toplulukların ortak yurdu haline geldi ve şanlı imparatorluklara ev sahipliği yaptı. Ne var ki Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ve atayurdumuzdaki kardeşlerimizin başka güçlerin etkisi altında kalmaları, Türk milletini büyük bir felaketin eşiğine getirmiştir. Bu nedenle geçen yüzyılın başında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını ve yüzyılın sonunda, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla kardeş ülkelerimizin özgürlük ve bağımsızlıklarına kavuşmalarını, Türk milleti bakımından gerçekleşen ‘stratejik mucizeler’ olarak adlandırdım.

Türkiye ve Türkmenistan ecdadın bıraktıkları mirasa yaraşır birer ülke haline geldiler. Tarih boyunca birlikte yaşadığımız, vatan bildiğimiz ülkelerimiz, daima birliğin, dirliğin ve kardeşliğin sembolü olmuştur.

Büyük Türk düşünürü İsmail Gaspıralı’nın ‘Dilde, fikirde, amelde birlik’ şiarında tecessüm etmiştir. Nitekim Hace-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi’nin Anadolu tasavvufunun piri Yunus Emre üzerindeki etkisi büyüktür. Yunus Emre ise Türkmenlerin akıldarı Mahtumkulu Firaki’nin eserlerine derinden tesir etmiştir. Nihayet Mahtumkulu’nun bugün yeniden Türkmenlerin ve bütün Türk dünyasının ortak değeri olarak yükselişi, bu manevi yakınlığın en güzel örneklerinden biridir.

Türk dili ve kültürü çok geniş bir coğrafyanın ortak paydasıdır. Biz de kadim bağlara sahip olduğumuz öz kardeşlerimizle yeniden kucaklaşarak, müşterek geçmişimiz temelinde çok güçlü ilişkiler inşa ettik. Bunların içinde en çok önem verdiklerimizden biri de şüphesiz Türkmenistan ile olan ilişkilerimizdir.

Asya’nın yükselen gücü Türkmenistan, uluslararası camiadaki muteber konumunu her geçen gün tahkim etmekte, bölgesinde barış, istikrar ve refahın timsali olarak görülmektedir. Kardeş Türkmenistan’ın elde ettiği bu başarılarla biz de iftihar ediyoruz. Kadirli Doğanımın dirayetli liderliği sayesinde, Türkmenistan’ın çok daha büyük başarılara imza atacağına olan inancımız tamdır” ifadesini kullandı. 

2013, Türkmenistan’ın bağımsızlığının ve Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin 22’nci yılıdır. Esasen milletlerin hayatında 22 yıl, daha dün gibi sayılacak kısa bir zaman dilimidir. Buna rağmen, geride kalan 22 yılda, Türkmenistan’ın gerçekleştirdiği dev atılım, ikili iş birliğimizde de büyük mesafeler alınmasına imkân vermiştir. Siyasi ilişkilerimiz, aramızdaki kardeşliğin üstün seviyesiyle mütenasip, mükemmel bir seyir izlemektedir. Ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerimiz her geçen gün daha da pekişmektedir. Türkmenistan’ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana iki ülke arasında 70’in üzerinde anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmalar, ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirdiği gibi, kardeşlik hukukumuzu da somut iş birliğine dönüştürmektedir. Türkmenistan’da faaliyet gösteren yaklaşık 600 Türk şirketi bulunmaktadır. Yıllık ticaret hacmimiz 3,5 milyar dolara ulaşmıştır. Türk şirketlerinin Türkmenistan’da üstlendiği taahhüt hizmetlerinin toplamı da 34 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu süreçte, başta Aşkabat olmak üzere, tüm Türkmenistan’ı yeniden inşa ve ihya etmenin şerefine bizi ortak ettiğiniz için Kadirli Doğanıma ve bütün Türkmen kardeşlerime teşekkür ederim.

Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinde ortak kültür mirası özel bir öneme sahiptir. Kültürel alandaki iş birliği Türk ve Türkmen halklarının kardeşliğini pekiştirmekte, ortak manevi değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasına hizmet etmektedir.

2011 yılında Türkmenistan’ın bağımsızlığının 20. yıl dönümü münasebetiyle iki ülkede kutlamalar düzenlendi. Geleneksel hale gelen Türkiye-Türkmenistan Kültür Günleri etkinliğine, temmuz ayında İstanbul’un yanı sıra 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir’in de ev sahipliği yapacak olması ayrı bir mutluluk kaynağımızdır.

Türkmenistan’da faaliyet gösteren Türk-Türkmen okulları ve özel Türk okulları, kardeşlik ilişkilerinin bugünlere gelmesindeki büyük payı oldu. Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile Uluslararası Türkmen-Türk Üniversitesi’nin yeni yerleşkesinin temelini de attık. Türkiye ve Türkmenistan’a hayırlı olsun. Gençler, Türk-Türkmen ilişkilerinin ve Türk dünyasının geleceğidir. Öğrencilerden bu bilinçle eğitimlerini tamamlayarak, kardeş halkların ortak menfaatleri için yapılan çalışmalara katılmalarını bekliyoruz. Türk ve Türkmen gençliğine duyduğumuz güven sayesinde, İki ülke arasındaki ilişkilerinin geleceği teminat altında. 

Aynı konuda/Related:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: