Hırs sahibinin gozleri kör, kulakları sağır olur!


Kur’an-ı Kerim AKP yöneticileri hakkında ne diyor?

ülç3

***

Bir gün önce söylediklerini, bir gün sonra yalanlıyorlar !

SOZCU 21 TEMMUZ 2012 K

Bir AKP’li yönetici görürseniz onun ilk sözüne değil, ondan sonra söyleyeceklerine, ya da nasıl kendi sözlerini çürüteceklerine bakın. «AKP’li siyasette» çark etmeye örnek mi arıyorsunuz ? Bunun yüzlerce örneğini AKP’li yoneticilerin tavırlarında, icraatlarında, sözlerinde kolaylıkla bulursunuz.

Önce hukuksuzluğuna bakmadan yaparlar, anayasaya aykırılığını düsünmeden söylerler, tepki geleceğini hesaba katmadan demeçler verirler sonra… sonra biz böyle söylemedik, öyle mantiksız işi yapar mıyız diye feryat ederler… Söylediğimizi ispat edemezseniz şöyle alçaksınız, böyle şerefsizsiniz diye basarlar kalayı…

Bu konuda söyledikleri bir değil, iki değil, üç değil, 14 değil, 24 değil, 30 kez söyledikleri televizyon ekranlarından, gazete sayfalarından kendi görüntüleriyle, sesleriye, tarihleriyle birer birer ortaya dökülür.

Söylediğimizi ispat edemezseniz şöyle alçaksınız, böyle şerefsizsiniz diye veryansın edenler bu tür foyaları açığa çıktıktan sonra erkekçe ortaya çıkıp biz bir hata yaptık, özür dileriz diyemezler.

¤ Âl-i İmran Sûresi, 135. Âyet : «Yine onlar ki kötülük yaptıklarında, ya da bizzat kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe – istiğfar ederler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler.»

Yandaşlaştırdıkları kurumlar eliyle, devlet gücünü, milletin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak kendilerini eleştirenleri, psikolojik kimliklerini, siyasî yetersizliklerini, dinî istismarcılıklarını, hukuk dışı tavırlarını ve suçlarını ortaya çikaranlara karşı ise yapılmadık kötülük bırakmazlar. İşte bundan sonra öfkelerinin davacısı veya silivri mahkemelerinin savcısı olduklarını ilân ederler !

Mâide Sûresi, 8. Âyet : «Ey iman edenler ! Allah için hakkı ayakta tutan, adâletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adâletli olun : bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir davranış)tır. Allah’a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir.»

Kur’an’a göre sergilediklerinin ve yaptıklarının hepsi dine aykırı… Ahlâk ve davranış bilimlerine göre ise insanî değil. Siyasî kurallara göre ise fiyaskolarla ve skandallarla dolu.

Bakın size bir kitabın sayfasını açacağım. Koskoca Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ’u ve onun gibi yüzlerce asil insanı terörist diye suçlayanlar, yarınlarda karşılarına nelerin çıkacağını hiç hesaplıyorlar mı ? Zannetmiyorum. Yaptıkları öz olarak ateşle oynamak… Bu ifade yeterli mi ? : Yeterli değil. Bir Orgenaral’in, bir amiral’in çocuklarına kadar yayılan, uzanan, çekirdekleşen stratejik üstünlükleri, askeri dehaları bir gün nasıl ve kimin şahsında karşılarına çıkacak? İşte ben bu noktada onlar adına oldukça endişeliyim (…..)

Mâide Sûresi, 10. Âyet : «Bunların arkasından gelenler şöyle derler : Rabbimiz ! Bizi ve iman ile daha önce bizim geçmiş din kardeşlerimizi bağışla ; kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma ! Rabbimiz ! Şüphesiz ki sen çok şevkatli, çok merhametlisin!»

Kitabın diğer sayfasını açarsanız, Kur’an’a göre kötülüğün karşılığı kötülüktür. İntikam duygusu taşıyan bütün yöneticilerin akıbeti dünya hayatında tarih boyunca iyiyle, güzelle sonuçlanmamıştır. Kendi milletine, komşu ülkelere, himayesindekilere iftiralarla, tertiplerle, düşmanlıklar yaparak hırslarını besleyenler iflâh olmazlar.

Adnan Menderes bir zamanlar Amerika’yı memnun etmek için Suriye sınırına asker yığdı. Sonuçta ne oldu. Hevesi kursağında kaldı. Büyüklerimizden sık sık duyduğumuz bir söz vardı : «Hırs sahibinin gozleri kör, kulakları sağır olur»

Emperyalistler ülkemizde kendilerine engel olacağı için ulusalcığın yani milliyeçiliğin zayıflatılması talimatını verdikleri için AKP’li yöneticiler, Türk Milliyetçiliğini ayakları altına aldıklarını söylemektedirler. Halbuki milliyetçilik vatan sevgisi, bayrak, ve millet sevdası, İslam’a bağlılık, dil birlikteliği demektir. Türk Milliyetçiliğini ayakları altına aldıklarını söyleyenler vatan sevgisini, Türk bayrağına ve Türk Milletine savdayı, İslam’a bağlılığı, dil birlikteliğini ayaklar altına almaktadirlar. Bütün dünyada Türk Milleti İslam’la birlikte anılmaktadır. Bu konuda yaşanılan gerçekler kitaplara geçmiştir.

Tevbe Sûresi, 15. Âyet : «Ve onların (mü’minlerin) kalplerinden öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Çünkü Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir.»

Bunlara bir başka pencereden bakarsanız o zaman karşınıza bağımsız olmadıklarına, kendi iradelerinin dışında hareket ettiklerine dair görüntüleri ortaya çıkar. “Kendi milletine ve İslâm âlemine yaptıkları kötülükleri bilinen“ ülkelerle ve teröristlerle kol kola giren siyasî kadroların, milletlerine sadakat ülküleri, hizmet amaçları ve aşkları, yönetim stratejileri, vatanseverlik duyarlılıkları, teşkilatçı politikaları olamaz!

Suriye, Irak, Libya, Afganistan gibi Müslüman ülkelerde din kardeşlerinin oldürülmelerine destek olanlar

Müslüman öldürmekten zevk alıyorum, diyen Amerikan askerlerine destek olan ve dua eden Recep Tayyip Erdoğan’a içinde bulunduğu vahameti kim anlatacak?

Mâide Sûresi, 62. Âyet : «Onlardan birçoğunun günah, düşmanlık ve haram yemede yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları ne kadar kötüdür»

Tevbe Sûresi, 9. Âyet : «Allah’ın âyetlerine karşılık az bir değeri (dünya malı ve nefsânî istekleri) satın aldılar da (insanları) O’nun yolundan alıkoydular. Gerçekten yapmakta oldukları şeyler ne kötüdür.»

Tevbe Sûresi, 10. Âyet : «(Onlar) bir mü’min hakkında ne ahid tanırlar ne de andlaşma. Çünkü onlar saldırganların kendileridir.»

Bir hatırlatmam da AKP yöneticilerine destek olan ve siyaseten kanatlanan, günah taciri, dindar görünen, fakat yoldan çıkmış kadrolara olacak.

Kendi milletine ve din kardeşlerine düşmanlık yaparak, şerre destek olarak, Müslüman kanı dökenlerin değirmenlerine su taşıyarak, Müslüman kalınmayacağını, ALLAH’a (C.C.) kulluk yapılmayacağını ne zaman öğrenecekler? Bu şekilde geleceklerine yatırım yaptıklarını düşünüyorlarsa yakında yanıldıklarını anlayacaklar. Dünyevî unsurlara sarılarak sergilenen saltanat düşkünlükleri insanı mutlaka tökezletir, ayak altlarına düşürür. Televizyon televizyon koşturarak hava atılarak, zulüm kadrolarına destek olunarak Müslüman kalınmaz! İnsanlara kötülük yaparak, iyilik yapmayı unutan; nefret saçarak sevmekten uzaklaşan inançlı olamaz! Dost olmayı öğrenin! Öfkeyi, kini, düşmanlığı bir kenara atın!

Recep Tayyip Erdoğan ele verdiği (İsviçre bankalarında bulunduğu söylenen 8 hesabı gibi) açıklar, Türk Milletine duyurulması halinde kendilerini sarsacak suçlar ve sırlar nedeniyle emperyalistlerin her dediklerini yapar hâle gelmiştir. Bu sebeplerle zikzaklar üzerinde vakit kazanmaya çalışıyorlar.

Fudayi İbnî İyaz : «Dünya hayatının mes’uliyetsiz, çirkef ve gayri ahlâki yaşayışına girmek kolaydır, fakat çıkmak zordur.» ( İmam-I Gazali, İlahî Nizam, Sayfa : 229)

ülç0

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: