Milli Anayasa Forumu : Temsilciler Kurulu Bildirgesi.


maf

***

Demokratik, Laik Cumhuriyetimiz, kuruluşunun 90. yılında ciddi tehlikelerle karşı karşıyadır. Bağımsızlığımız, Özgürlüğümüz ve Aydınlanma Devrimlerimiz bir Karşı Devrim saldırısıyla yok edilmeye çalışılmaktadır.
Bu ortamda eğitim, adalet, güvenlik, haberleşme, basın yayın, çalışma yaşamı ve ekonomi alanlarında baskı, zulüm ve adaletsizlikler artmakta ve geniş halk kesimleri ezilmektedir.
Üstelik Anayasamız tümüyle değiştirilerek, karşı devrimin baskıcı ve tek adam yönetimine Anayasal güvenceler sağlanmaya çaba gösterilmekte, Ülkemiz bir faşist diktatörlüğe sürüklenerek
BÖLÜNMEYE çalışılmaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesini, Atatürk İlke ve Devrimlerini ortadan kaldırarak, Vatanın bütünlüğü ve Milletin birliğini yok etmeyi amaçlayan İç ve Dış Güçlerin çalışmalarına karşı Eski ve Yeni Milletvekilleri, TBMM dışındaki Siyasi Parti Temsilcileri, Akademisyenler, Uzmanlar, Meslek odaları, Sendikalar, Dernekler ve Vakıflar gibi Sivil Toplum Örgütleri ve Medya Kuruluşlarının Yetkilileri sorumluluk duygusu ve bilinci içinde işbirliği yaparak bir araya gelmiştir.
Millî Anayasa Forumu (
MAF) işte bu endişeler ve gereksinimlerle, tüm yurtseverlere açık bir platform olarak kuruldu. MAF Türkiye çapında düzenlediği etkinliklerle, Bölücü Anayasa girişimine karşı önemli başarı kazandı. Forum, daha sonra 28 Nisan 2012 günü Ankara’da “ATATÜRK’TE BİRLEŞTİK” sloganıyla gerçekleştirdiği kurultayda daha güçlenerek karşı devrimin bağımsızlığımıza, özgürlüğümüze ve birliğimize kast eden tüm girişimleriyle mücadele etmeyi kararlaştırdı. Bugüne kadar, Forumumuz 44 İl ve 72 İlçe Merkezi olarak Toplam 116 Merkezde gerçekleştirdiği Toplantılarda yaklaşık 60000 insanımızı aydınlattı.
Toplantılara katılan Yurtseverlerimizin de istekleri doğrultusunda
BÜTÜN HALK KESİMLERİNİ KAVRAYACAK, YENİ GELİŞMELERE KARŞI UYARACAK ve YÖNLENDİRECEK BİR MERKEZ’e yükselmeyi (Dönüşmeyi) ÖNERİYORUZ.

İLKELERİMİZ

Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Kurtuluş Savaşımızın ateşi içinde, birlikte yaşama iradesine dayanan Halkımız tarafından devrimle kurulmuş ve devrimci anlayışla pekiştirilmiştir.
Türk Devrimi; bağımsızlığımızın, Cumhuriyetimizin, demokrasimizin, halkçı yönetim anlayışımızın, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, refah, huzur ve barış özlemlerimizin temel dayanağıdır.
Cumhuriyeti kurma iradesine ve eylemine, eşit yurttaşlık bağına, ortak ulusal kültüre ve birlikte yaşama kararına dayanan ulusal birliğimizi pekiştirmek ve kaynaşma sürecini geliştirmek; özgürleşmenin de, her alanda ilerlemenin de, mutlu bir toplum olmanın da gereğidir.

PROGRAMIMIZ

1. Bağımsızlık ve Egemenlik vazgeçilmez ilkelerimizdendir.
2. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü temel ilkemizdir. Vatan bir bütündür bölünemez. Tekil Devlet esastır. Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasında “Kuvvetler Ayrımı” esastır. Kuvvetler Ayrımı, üstünlük sıralaması anlamına gelmez.
3. Vatandaşlık, din, mezhep ve etnik kökene dayalı olamaz. Atatürk tarafından “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Halk” olarak tanımlanan Türk Milleti kavramı temel yapı taşlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dili Türkçedir.
4. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin tek ve gerçek temsilcisidir ve millet adına egemenlik yetkisini kullanır. Milletin egemenliği paylaşılamaz ve bölünemez.
5. Laiklik ve demokrasi cumhuriyetimizin temeli olan vazgeçilmez ilkemizdir.
Din, bir vicdan sorunudur. Devlet hiçbir Dinin ve Mezhebin taraftarı olamaz. Ancak Devlet toplumun Dini gereksinimini karşılayacak düzenlemeleri yapar. Devrim Yasaları korunup geliştirilecektir.
6. Eğitim, demokratik, laik ve bilimseldir.
7. Adalete erişme hakkı ve hukukun üstünlüğüne dayanan bağımsız, tarafsız, adil Cumhuriyet Yargısı hızla oluşturulacaktır.
8. Yurtta Sulh, Cihanda Sulh temel ilkemiz ve hedefimizdir.
9. Halkın refahı için kamu öncülüğünde planlı, karma ekonomi, Toprak ve Tarım reformuyla köylüye özgürlük sağlanacaktır.
10. Siyasi Partiler yasası değiştirilecek, Genel başkan egemenliğine son verilecek, Siyasi partilerde ön seçim yapılacak, Seçim Yasası değiştirilecek ve seçim barajı kaldırılacaktır.
11. Düşüncenin açıklanması önündeki her türlü engel kaldırılacak, basın özgürleştirilecektir.
12. Özetle, Yürürlükteki Anayasada değişiklik yapılırken;
– BAŞLANGIÇ BÖLÜMÜ,
– İLK 4 MADDESİ, İLK 4 MADDESİ ile İLGİLİ MADDELERİ ve 174.MADDESİ
DEĞİŞTİRİLEMEZ.
– TÜRK DİLİ, TÜRK MİLLETİ VE LAİKLİK KAVRAMLARI TARTIŞILAMAZ.
– BAŞKANLIK SİSTEMİ ASLA KABUL EDİLEMEZ ve BU KONUDA İKTİDAR ve ÖCALAN ARASINDAKİ DAYANIŞMA HALKIMIZA ANLATILACAKTIR.

***

Milli Anayasa Forumu Temsilciler toplantısında Forumun Milli Merkeze dönüşmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. Milli Merkez programının 30 Mart’ta Ankara’da gerçekleştirilecek büyük kurultayda hazırlanacağı duyuruldu.
Milli Anayasa Forumu Temsilciler Kurulu toplantısı dün İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul Barosu Orhan Adli Apayadın salonunda düzenlenen toplantıya , pek çok siyasi parti, sivil toplum kuruluşu dernekten yüzlerce temsilci katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Hüsamettin Cindoruk anayasa tuzağına karşı mücadeleye devam edileceğini vurgulayarak “Bugünkü meclis milli aradeyi temsil etmiyor. 23 Nisan Meclisi’ni kurmak için mücadele etmeliyiz. Kimse Türkiye Cumhuriyeti’ni bölmeye kalkışmasın. Bu nafile bir uğraştır. Türkiye Cumhuriyeti onu kuran halkındır” dedi.

Milli güçleri kapsamalıyız

İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey, milli merkezin tüm milli güçleri kapsaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Bölücü anayasayı sandığa gömmeliyiz. Yerel seçimde yönetimleri gericilerden temizlememiz, Çankaya’yı tarikat müridinden kurtarmamız gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğuna yakışır bir cumhurbaşkanı adayı bulmalıyız. Milli merkez bütün milli güçleri kapsamalı.
İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferit İlsever Milli Anayasa Forumunun “Milli Merkeze” yükseltildiğini söyleyerek “Bu hedefe ulaşmak için beraber örgütlü bir merkez oluşturmamız gerekiyor, hepimize büyük görevler düyor” dedi.

İhale değil, dava adamlarını çağırıyoruz

TGB Genel Başkanı İlker Yücel, Milli Anayasa Forumunu TGB’ye çok benzettiğini dile getirerek “Dava adamlarını çağırıyoruz, ihale adamlarını değil. Bu cepheyi daha kuvvetlendirelim. Yönetimi geliştirelim” ifadelerini kullandı.
Şait Ataol Behramoğlu, Milli Anayasa Forumu’nda olmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak “Türkiye bir var olma yok olma çizgisinde. Milli Anayasa Forumu’nun siyaset akademisi ve akıl merkezi olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.
AKP’nin politikalarını eleştiren CHP Antalya Milletvekili Gurkut Acar, “Bu iktidar kitlelerin sokağa çıkmasından korkuyor” diye konuştu.
Mücadele etmek için iki buçuk yıl önce ordudan istifa ettiğini belirten Türker Ertürk, “halktan bir siyasi oluşum olup, iktidarı alın mesajları alıyorum” dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşti

İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Cengiz, Nusret Senem, Ferit İlsever, Eski TBMM Başkanı ve Milli Anayasa Forumu Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Eski Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu, CHP Milletvekilleri İsa Gök, Gurkut Acar, Ali Rıza Öztürk, USMER İstanbul Şubesi Başkanı Haluk Dural, USİAD Genel Başkanı Fevzi Durgun, TGB Genel Başkanı İlker Yücel, Almanya TGB Başkanı Beyhan Yıldırım, Eskji CHP Milletvekili Necla Arat, İlayihay Profesörü Zekeriya Beyaz, Vardiya Bizde Platformu Sözcüsü Nilgül Doğan, Aydınlık Gazetesi yazarı Şule Perinçek, Emekli General Tümamiral Türker Ertürk, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Alev Coşkun, Yeniçağ Gazetesi Yazarı Arslan Bulut, Tüö Öğretim Elemenalrı Derneği Yöneticisi Cüneyt Akalın, Sanatçılar Girişimi Sözcüsü Ataol Behramoğlu, Sinema Sanatçısı Tarık Akan, Eğitim-İş 1 No’lu Şube Başkanı Erkan Aksoy ile ADD Şube Başkanları.

Milli Anayasa Forumu

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: