Güvenlik-Özgürlük dengesi sürekli gözetilmelidir !


Terör makro bir sorundu, şimdi mikro düzeyde ayrıntıları ile çözüyoruz…

tccb

2012 Culture and Arts Grand Awards

Proclaiming the raison d’etre of the state to provide security and peace for its citizens

People approach peace talks with PKK positively

We will take out one by one every problem terrorism abuses for an excuse

***

tccb2

Görev yerlerinizde emniyet ve asayişin, huzur ve güvenliğin en iyi şekilde sağlanması her zaman önceliğiniz olmalıdır. Devletin yöneticileri olarak, güvenlik tedbirlerini alırken elbette vatandaşların hak ve özgürlüklerini de dikkate alacaksınız. Bu anlamda, güvenlik tedbirlerinin bireysel hak ve özgürlükleri kısıtlamaması, bireysel hak ve özgürlüklerin ise güvenlik alanında zaaflara yol açmaması temel ölçümüz olmalıdır. Hep üzerinde durduğumuz güvenlik-özgürlük dengesini sürekli gözetmek; özgürlük ve güvenliği birbirine feda etmemek için hepimize düşen görevler vardır. Güvenliği sağlarken hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engelleyici tavır içinde olmamalıyız. Unutmayınız ki; sizlerin başarısı, aynı zamanda devletin de başarısı olacaktır. Vefakâr milletimiz, kendisine hizmet edenleri asla unutmaz.

Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz hepimize bırakılmış birer emanettir. Onlara sahip çıkmak, her türlü ihtiyacını hiç kimseye fırsat vermeden, bunu da altını özellikle çizmek istiyorum. Hemen onların ihtiyaçlarını yerine getirmek, bunu titizlikle takip etmek sizin en öncelikli konularınızdan birisi olsun. Aslında siz gereğini yapıyorsunuz biliyorum. Ama bazı noksanlıkları görüyorum ve bunlar bazı şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitiyor. Bunları valiler olarak söylemiyorum. Ama diğer bazı yerlerde bunlar oluyor. O bakımdan bu konuya özellikle hassasiyet göstermenizi istiyorum.

Valilerimizin öncülüğü ve yönlendirmesi ile sağlanacak böyle bir iş birliği ve dayanışma (kamu-özel sektör kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri), bir yandan ilde bir sinerji oluşturarak başarıyı artıracak, öte yandan kurumların ve yöneticilerin enerjilerini boşa harcamalarına da mani olacaktır.

Değişimin, gelişimin ve rekabetin her geçen gün arttığı küreselleşen dünyada, bütün alanlarda olduğu gibi kamu yönetimi alanında da önemli değişimler yaşanıyor ve reformlar yapılıyor. Yeni kamu yönetimi anlayışı olarak özetlenen bu süreçte, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli olarak sunulması için bir dizi kurumsal ve yapısal reformların yanında, zihinsel değişim de gereklidir.

Bir ilde başarı sağlamanın en önemli şartlarından biri de, o ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının, yöneticilerin, müteşebbislerin ve halkın iş birliği, uyum ve dayanışma içinde çalışmasıdır. Hangi ilde vali bu dayanışmayı sağlamışsa, o ilde önemli işlerin yapıldığına, o ilin büyük bir atılım gerçekleştirdiğine şahit oluyoruz. Aslında sizin çok yakın iş birliği içinde olacağınız kişi sayısı da çok fazla değil. İlinizdeki belediye başkanları, müdürleriniz, askeri erkan, ticaret ve sanayi odalarının temsilcileri, rektörler, hâkim ve savcılar. Bütün bunlar arasındaki iyi bir uyum, o ili harekete geçirecektir. Her toplantıda bunun altını özellikle çiziyorum. Eğer bir ilde böyle bir uyum sağlanamazsa o zaman o il kısır döngü içerisine girer. Bunun lideri ve koordinatörü sizlersiniz.

Abdullah Gül

Cumhurbaşkanı.

Tam metin, resimler ve video.

tccb_fors1

Orhan Pamuk’a övgü

Eskiden daha anormal iç ve dış şoklarla karşı karşıya olurken şimdi her ülkenin karşılaştığı sorunlarla uğraşan bir ülkeyiz. Böyle bir ülkede şüphesiz ki kültür ve sanat hayatının canlanması ve insanlığa çok güzel hediyeler verilmesi de kaçınılmazdır. Memnuniyetle görüyorum ki sanatın her dalında, tüm alanlarında çok değerli sanatçılarımız ortaya çıkıyor. Sinema, resim ve heykelde, edebiyatın bütün dallarında, romanda… İlk defa Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan yazar bu dönemde çıkmış, ilk defa Türkiye’nin bu sahadaki başarısına şahit olduk. Uluslararası ödüller kazanan çok değerli Türk sanatçıları ortaya çıkıyor.Evimizin içini adeta yeniden düzene koymuş bir şekilde, ekonomisi güçlü, geleceği tahmin edilebilen, herkesin artık normal kaygılarla uğraştığı bir ülke haline geldik.

Devletlerin kendi düzenlerini ve ordularını kurup, ekonomilerini sağlamlaştırmalarından sonra o toplumlarda sanat ve kültür faaliyetleri ortaya çıktı ve büyük başarılar yazıldığı görüldü.

Geçmişe baktığımızda da birçok devletin, birçok milletin tarih sahnesinde çok önemli rollerinin nispeten azaldığını, hatta bazılarının kaybolduğunu, fakat insanlık tarihine emanet ettikleri sanat ve kültür eserlerinin ise insanlık envanterine girdiğini ve devam ettiğini görüyoruz.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde de bu süreç aynı şekilde gerçekleşti. Önce devlet kuruldu, kendisini sağlamlaştırdı, sonra her alanda büyük sanat olayları ortaya çıktı. Her alanda bugün büyük bir hayranlıkla seyredilen, okunan çok değerli eserler bırakıldı. Hatta devletler zayıflarken bile sanat ve kültür faaliyetleri ömürlerini devam ettirirler, onların zayıflaması devletlerin zayıflamasından daha sonra gelir.

Geleneksel sanatlar da dikkat çeker hale geldi. Maalesef geçmişe baktığımızda, yakın geçmişimize, geleneksel sanatlarımızı çok ihmal ettiğimiz, görmezlikten geldiğimiz hatta onu ademe mahkum ettiğimiz dönemler olmuştur. Ama bugün geleneksel sanatların da çok büyük bir geri dönüş içinde olduğunu görüyoruz. Bunda şüphesiz ki bütün kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının destekleri bütün bunlar çok önemli katkı sağlamaktadır. Özellikle belediyelerin bu konudaki faaliyetlerini büyük bir takdirle izliyorum.

Ödüllerin sahipleri

İslam Seçen, Prof. Dr. Fatma Çiçek Derman, Salih Balakbabalar, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Öksüz, Alparslan Babaoğlu ve Cahide Keskiner

Tam metin, resimler ve videolar.

tccb_fors1

tcb

Büyük sorunları, makro sorunları çözerken küçük sorunları, mikro sorunları ihmal etmek, biliyoruz ki bir büyük ülkeyi veya bir ülkeyi büyük bir devlet, iddialı bir devlet yapmıyor” diyen Erdoğan, ”Büyük ülke, ayrıntılarla ilgilenen, ayrıntı gibi görünen meselelerin de üzerine sabırla kararlılıkla giden ve onu da çözen ülkedir. İşte biz bugün, artık ayrıntılarla ilgilenmek durumunda olan, ayrıntıların üzerine gitmek durumunda olan bir ülkeyiz.

Geçmişte o kadar devasa sorunlarla baş başaydık ki detay sorunlara, ayrıntı sorunlara ve belki bütün bunlarla birlikte incelikle, hassasiyetle eğilemiyorduk ama bugün devasa sorunlarla mücadelemizi sürdürürken artık detaylara, nüanslara takılmamız, oralara kafa yormamız, oralarda başarısağlamamız gerekiyor. 10 yıl önce ‘Nasıl yaparız da yurt dışına beyin göçünü engelleriz’ diye bir meselemiz vardı. Öyle mi? Bunu düşünüyorduk, bunu soruyorduk kendimize. Ama şimdi durum değişti. Şimdi ‘Nasıl yaparız da dünyadan Türkiye’ye beyin göçünü daha artırabiliriz diye bir meselemiz var. 81 vilayetteki her üniversitenin, her rektörün böyle bir vizyonunun olması, her valimizin de böyle bir vizyonu taşıması gerekiyor. Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını ve artık olmayacağını vatandaşımıza hissettirmek durumundayız. Bulunduğu ilde devletin yumruğunu temsil eden vali profili artık geride kalmıştır. Bunu sizler hissettiriyorsunuz ve hissettireceksiniz.

Terör makro bir sorun olarak Türkiye’ye bedel ödettiği kadar, mikro sorunların çözümü önünde bir engel, set oldu. Terör yoksulluğun da göçün de altyapı eksikliğinin de önemli bir gerekçesi oldu. Yatırım, üretim, ihracat, istihdam noktasında terör özellikle etki gösterdiği illerde ilerlemenin, kalkınmanın önündeki yegâne engel oldu. 10 yıl boyunca teröre karşı çok yoğun bir mücadelenin içinde olduk. Hiçbir zaman tek boyutlu düşünmedik, teröre sadece asayiş, güvenlik boyutuyla bakmadık. 10 yıllık süreçte terörle mücadele tarzımız, yöntemlerimiz zaman zaman eleştirildi, etkisiz gösterilmeye çalışıldı, engellenmeye çalışıldı. Birçok kesim bunun önüne geçmeye çalıştı, ne olursa olsun biz hiç yılgınlık göstermedik, asla umutsuzluğa kapılmadık, onlar tehdit ettiler, biz tek bir geri adım atmadık, onlar yaktılar biz inatla daha iyisini yaptık, onlar yıktılar biz kararlılıkla daha güzelini, sağlamını inşa ettik, onlar öldürmenin mücadelesini verdiler, biz sabırla yaşatmanın mücadelesini verdik.

Gerek dünya nezdinde, gerek milletimiz nezdinde, gerekse terörün etkisi altında kalmış halkımız nezdinde biz şu anda hem güçlü hem kararlı hem de her boyutuyla haklı bir konumdayız. Şu anda terör bizim yoksulluğa karşıverdiğimiz samimi mücadele karşısında artık yoksulluğu bir bahane olarak kullanamaz ve kullanamıyor. Şu anda terör samimi mücadelemiz karşısında ret, inkâr ve asimilasyonu hiçbir zaman bahane olarak kullanamaz hale gelmiştir. Çünkü ret, inkâr ve asimilasyon politikaları iktidarımızla ayaklarımız altında çiğnenir duruma gelmiştir ve çiğnenmiştir. Şu anda terör başta dil olmak üzere kültürel hakların yoksunluğunu istismar edemiyor, bununla propaganda yapamıyor, biz olması gerekeni yaptıkça, Türkiye normalleştirdikçe terörün elindeki bahanelerde tek tek ortadan kalktı.

Terör istismar alanını,beslendiği bataklıkları kaybettikçe sorun çok hızlı bir şekilde çözülecek ve inşallah gündemimizden hiç endişe etmeyin çıkacaktır. Biz, terörle mücadelede en ufak bir taviz vermeyeceğiz. Asayiş, güvenlik noktasında hassasiyeti teyakkuzu asla elden bırakmayacağız ama aynı derecede demokratikleşmeden, yatırımlardan hukuktan da taviz vermeyecek, milletimizle birlikte yürümeye, bu meseleyi milletimizle birlikte çözmeye devam edeceğiz.

Bizim milli birliğimizden daha öte ne olabilir? Grup konuşmamda üzerinde ısrarla durdum, çünkü millet kavramının içerisinde nelerin olduğunu ifade ettim. Millet kavramının içerisinde tüm etnik unsurlar var, onun için de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bilincini hepimizin kavraması, bu millet kavramı içerisinde hepimizin ısrarla yer almamız gerektiğini anlamamız lazım. Bunu başarmak zorundayız. Kardeşlik aynı ailenin fertleri olmak, kardeşlik bu.

Recep Tayyip Erdoğan

Başbakan.

Tam metin ve resimler.

İçişleri Bakanlığı Valiler Toplantısı konuşması(video)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: