Kürt Özgürlük Hareketinin 2012 muhasebesi.


Kürt halkı, yeni bir yıla şiddet, baskı, ayrımcı-ırkçı politikalar ortamında girmektedir.

kürtler

***

31.12.2012 – Yaşamın her anının mücadeleyle örüldüğü miladi olarak 2012 yılını geride bırakıp yeni bir yıla girerken; öncelikle, bize özgür yaşamın ışığını sunan Önder Apo’nun; yurtsever-fedakar Kürdistan halkının; tüm insanlığın; dağda, şehirde, zindanlarda ve mücadelenin her alanında direnen tüm yoldaşlarımızın yeni yılını en içten duygularımızla kutluyor, 2013 yılının bir başarı, mutluluk, özgürlük, demokrasi ve halkların kardeşlik yılı olmasını diliyoruz.

Mücadele tarihimizin en önemli yıllarından birisi olan 2012 yılı, özellikle halkımızın sömürgeci saldırılara karşı mücadelesinde büyük bir direniş yılı olmuştur. Başta Önder Apo’nun İmralı İşkence Ortamı’ndaki direnişi olmak üzere, zindanlarda devrimci militanların yükselttiği direniş, siyasal soykırıma karşı halkımızın ve Kürt siyasetinin yükselen direnişçi tutumuyla birlikte gerillanın 2012 yılında gerçekleştirdiği kapsamlı hamle önemli bir düzey kazanmış, araziye dayalı savaş taktiği temelinde tüm düşman saldırılarını boşa çıkararak güçlü kazanımlar elde edilmiştir.

Bu büyük mücadelenin kazanımlarını yaratmak uğruna yaşamını ortaya koyan ve gözünü kırpmadan kendini Kürt halkına adayan değerli şehitlerimizi, Mehmet Guyî ve Rojîn Gevda yoldaşların şahsında anıyor, onların bize bıraktıkları bayrağı, mücadelemizi zaferle taçlandırarak gerçekleştireceğimizin sözünü yineliyoruz.

Halkımız Batı Kürdistan’da 19 Temmuz’da gerçekleştirdiği devrimsel çıkış ile yeni bir tarihsel sayfa açmıştır. Bu parçada halkımızın gerçekleştirdiği devrimsel çıkışla önemli kazanımlar elde edilmiş ve anlamlı bir özgürleşme ve kendi sistemini kurma süreci başlatılmış bulunmaktadır. Kürdistan’ın diğer parçalarında ve yurtdışında da mevziilerini koruyan Kürdistan halkı, yurtdışında önemli açılımlar yapmıştır. Genel olarak 2012 yılı Kürdistan halkı açısından bir başarı ve kazanım yılı olarak tarihe geçerken, daha önemli bir yıl sürecine girildiğinin de işaretini vermiştir.

2012 yılında, hem Kürdistan’da hem de Ortadoğu bölgesinde yaşanan gelişmeler önemli olurken, esas netleşmeyi ise önümüzdeki sürece havale etmiştir. Bu açıdan 2013 yılının büyük bir mücadele ve netleşme yılı olacağı şimdiden bellidir. Kürdistan halkı 2012 yılının kazanımlarını arkasına alarak 2013 yılını büyük bir mücadele ve kazanma sürecine dönüştürmenin koşullarını yakalamıştır.

Türk sömürgeciliğinin Kürdistan halkı üzerinde sergilediği toplu katliamlar serisinin son halkası olan Roboskî Katliamı’nın hesabını sorma sürecinin, 2013 yılının da önemli bir gündemi olacağını iyi bilen AKP sömürgeciliği, Kürt toplumunu bastırmak ve gözünü korkutmak için uygulamalarını daha da pervasız hale getirmiş bulunmaktadır.

Amed’de kendilerine Kürtçe cevap verdikleri için bir ailenin tüm fertlerini kadın-çocuk demeden işkencelerden geçiren AKP polisinin sergilemiş olduğu ayrımcılık, AKP’nin Kürt diline karşı göstermiş olduğu tahammülsüzlüğün ve ırkçı zihniyetinin en çarpıcı yansımasıdır. Bu hakaret ve işkence sadece Kürdistanlı bir aileye değil tüm Kürt halkına yapılmış bir hakarettir. AKP, bir yandan sırf İsrail askerine karşı direndiği için Filistinli bir çocuğu göklere çıkarıp, Türkiye’ye davet etmekteyken, diğer yandan ise kendi polisi her gün Kürt çocuklarını yere sermekte, kolunu kırmakta, işkenceden geçirmekte, anadilini konuşmaktan başka bir suçu bulunmayan ailelerin tüm fertlerini alçakça işkencelere maruz bırakmaktadır. Bu, Türk sömürgeci-ırkçı-faşist sisteminin Kürt halkına karşı gerçekleştirdiği zulmün açık bir örneğidir.

Yine Afyon’un Sultandağı ilçesinde faşist odaklar tarafından sergilenen saldırılarda Kürt halkının evlerinin ve işyerlerinin basılıp tahrip edilmesi, bizzat Erdoğan’ın yürüttüğü tahrik üslubunun bir sonucudur. Aynı şekilde en son Şakran ve Tekirdağ Cezaevlerinde de görüldüğü gibi, zindanlarda da işkence ve zulüm devam etmektedir. Kısacası, zindanda, sokakta ve yaşamın her alanında Kürt halkını hedefleyen bir soykırım politikası AKP tarafından esas alınmaktadır.

Roboskî’de 34 insanı açıkça katleden ve pişkince bir yaklaşımla hiç oralı bile olmayan AKP devletine karşı Cizre halkının 3 günden beri sergilediği direnişçi tutumsa, Kürt halkının devlet tarafından maruz bırakıldığı bütün saldırılara karşı ortaya konulmuş örnek bir tutumdur. AKP polisinin geliştirdiği tüm saldırılara ve orada bir gencimizi ağır yaralamasına karşın, hiçbir zaman yurtsever Cizre halkını bastıramayacaktır.

Kürt halkı, yeni bir yıla şiddet, baskı, ayrımcı-ırkçı politikalar ortamında girmektedir. Bu zulme karşı direnen ve bugün belli bir düzey kazanan Kürdistan halkı, 2012 mücadele yılından çıkarılan doğru dersler temelinde, önümüzdeki yılın bir başarı yılı olması için gerekli olanaklara sahiptir. Kürt Özgürlük Hareketi ve yurtsever Kürt halkı için başarının ölçütü ise Kürdistan’ın ve Önder Apo’nun özgürlüğüdür. Tüm yurtsever Kürt halkının ve tüm yoldaşların gösterecekleri büyük emek ve çaba ile 2013 yılının tarihi bir başarı yılı olması kaçınılmaz bir olgu olarak karşımızda durmaktadır. Bu umut ve inançla tüm halkımızın ve yoldaşlarımızın yeni yılını bir kez daha kutluyor, 2013 mücadele yılında zulme ve zorbalığa karşı direnen tüm ezilenleri daha fazla dayanışmaya ve güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz.

KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı

Diğer:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: