Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans (kanun tasarısı metni)


”Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır toleransı hakikaten politikamızın ana ekseni olarak görüyoruz”

Tasarı ile şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

Turkey takes measures to prevent violence against women

***


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin  jandarmasıyla, İçişleri Bakanlığıyla ve Emniyet Genel Müdürlüğüyle ”bu bir sorundur, gereği yapılamalıdır’ anlayışı ile Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı’nın hazırlandığını belirterek, ”Öbür türlü zaten bunu başarmamız mümkün değildi. Çünkü yakın tarihimiz, devletin gücüyle toplumu dizayn etmenin yeterince bedelini ödediğini bize gösterdi, bireyin hak ve hukukunun artırıldığı, insan haklarının geliştirildiği bir Türkiye ve dünya hedefiyle yola çıktık. ” dedi.

Şahin, yasa tasarısına ilişkin şöyle konuştu:

”Yasanın içeriğine bakıldığında ‘Nasıl önleyeceksiniz, koruyacaksınız? Koruyamadığınız ve önleyemediğiniz zaman hangi mekanizmaları hayata geçireceksiniz? Bunu nasıl denetleyeceksiniz?’ dediğiniz zaman biz yalnızca koordinasyon ve organizasyonda öncesinde ve sonrasında sürecin içerisindeyiz. Ama işin ana motoru bugün bu salonda olan Sayın Bakanımız ve ekibinin güçlü iradesiyle oluştu. Jandarmasıyla İçişleri bakanlığıyla Emniyet Genel Müdürlüğüyle bu bir sorundur, gereği yapılmalıdır anlayışı ile bu yasa hazırlandı. Öbür türlü zaten bunu başarmamız mümkün değildi. Oysa onlarca yıl önce belki bugün kısmen yaşanabiliyor, ama şiddet gören bir kadının en yakın gideceği yer kırsalda jandarma, kentte karakolsa şiddete uğradığı zaman yanına gittiğinde oradaki kişinin nasıl davranacağını bilmiyorsa, onun insan ihlali olduğunu bilmeden, ‘Sen ne yaptın da bunu hak ettin’ anlayışıyla yeniden evine gönderiyorsa bunun sürdürülemez doğru olmayan bir yaklaşım olduğunu gördük. Yasal altyapının temelinde de bunlarla ilgili büyük bir mücadele alanı var. Adalet Bakanlığı, Aile Mahkemesi hakimleri ne yapacak- İçişleri Bakanlığı bünyesinde nasıl bir yapıya bürünecek? Bunları topyekun bir seferberlik bir mücadele alanı olarak görüyoruz. 74 milyonun sahiplenmediği, hiçbir mücadeleyi de kazanamayacağımızı biliyoruz. O yüzden bu yasal altyapıyla beraber uygulamaların takibi de yine iki bakanlığın güçlü takibi ile olacak. İdari amirlerin, kaymakamın, valinin sahiplenmediği değişimi, dönüşümü başarmamızın mümkün olmadığını biliyoruz.

Geldiğimiz nokta çok sevindirici. Şu anda 45 bin polise kadına yönelik şiddetle ilgili eğitmiş, 65 bin sağlık görevlisini eğitmiş, onlarca Diyanet’teki imamızı eğitmiş ve bunun toplumsal farkındalığa bilince yükseltildiği bir mekanizmayı götürürken bunun buradaki hukuki temeliyle beraber bakanlık olarak bunun takibini izlemesini, nerede takılıyorsa ne yapılması gerektiğinin de birebir mücadelesi içerisindeyiz.”

Kaynak. 

***

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı

 

Ailenin Korunmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

Teklif ile, Ailenin Korunmasına Dair Kanun’da değişiklik yapılarak nikahsız birlikteliklerde bireyler arasında yaşanan şiddetin de söz konusu Kanun’un kapsamına alınması ve şiddet gören kadının korunması amacıyla uzman bir adli birim oluşturulması amaçlanmaktadır.

Kanun Teklifinin Metni

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: