CHP’nin altıok aymazlığı !


KEMALİST HALK PARTİSİ KURULMALIDIR

Kurulacak Kemalist Halk Partisi’nin, Atatürkçüleri “Altıok Ortak Paydası” altında toplama etkinliği; altıoku CHP hacrinden kurtararak birleşmeye ya da ayrışmaya neden olacaksa da; demokratik bir eğilim olarak rasyonel demokrasinin inşasına katkıda bulunacaktır.

***

CHP’DE KÖSEMEN

 


Kösemen
; önden gidip sürüye kılavuzluk eden koç veya teke ve dövüş için yetiştirilmiş koç veya teke… Kalabalık grupların davranışlarını anlayabilmek için bazı testler yapan, İngiltere’deki Leeds Üniversitesi’nden bilim insanları, kalabalık bir grup halinde olması durumunda; insanların koyun ya da göçmen kuş sürüleriyle arasında pek fark olmadığı sonucuna vardı. %5’lik bir azınlık, grubu etkileyebilir; %95 çoğunluk farkına varmadan bu azınlığı izler.

Yürürken, içinde bulunduğumuz kalabalık; adımlarımızı kendine uyumlu hale getiriverir. Kalabalık arttıkça, kalabalık içindeki kişiler birbirlerine daha bağımlı olurlar. Koyunlarda ve kuşlarda sürüleşme, insanlarda kullaşma başlar.

Siyaset mühendisleri bu gerçeği bilir, önce kösemen olabilecek ve buyruklarından çıkmayacak kösemenleri seçerler ve yetiştirirler. Köyün ağasının muhtar seçilmek değil, sözünden çıkmayacak kişiyi muhtar seçtirmek işine gelir.

Siyaset mühendislerince kösemen, kalabalığın önüne yerleştirilince onu önce en yakınındakiler, en yakınındakilerin yakınındakileri art arda izlemeye başlarlar. Böylece %5 azınlık örgütlenir ve partileşir.

Kurultayı açan kösemen; öndaş -siyaset mühendisleri-, yandaş -yakın çevre- ve taraftarlarca şakşaklanarak ortam oluşturur. Kurultay delegeleri farklı düşüncelerde olsalar da; içinde bulundukları kalabalıkla uyumlu hale gelebilir, kösemenin yörüngesinden çıkamayabilirler. Kösemen’den ayrılmak isteyenler, yaka paça itilip kakılarak kurtların önüne atılır.

Kemalist Düşünce Forumu ’nda 02.07.2008  tarihinde yayınlanan “Kemalist Halk Partisi Kurulmalıdır” başlıklı yazımı değerlendirilerinize sunacağım

©Erol Erdoğmuş

28 Şubat 2012

“KEMALİST HALK PARTİSİ” KURULMALIDIR

Atatürkçü olmak; “Atatürk uludur, yücedir, büyüktür” deyip etliye sütlüye dokunmamak oldu artık. CHP “Atatürkçüyüm” diyor, altıok’a sahip çıkmıyor. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesini; ne idüğü ve ne olabileceği belirsiz AB’ye peşkeş çekmek altıok’la bağdaşır mı? Altıoku üzerine oturarak bloke eden, altıokçuları ertkisizleştiren CHP’den, altıokçular geri alınmalıdır. CHP böyle de, Atatürkçüyüm diyen DSP’si, SHP’si CHP’den hiç de farklı değil.

“Kemalist Halk Partisi” kurulmalıdır. Bu parti öncelikle CHP’yi altıok aymazlığı konusunda eleştirmeli, altıok’a aykırı söylem ve eylemleri, Atatürkçü kamuoyu önünde sergilenmelidir. “Hayatta en hakiki mürşit; ilimdir, fendir” diyenin ve diyenlerin hiç bir (…izm) takıntısı olamaz… Altıok önyargısız ve bilimsel olarak irdelenmeli, eleştirilmelidir.

Atatürk okçu, 6 ok millete saplanan ok değildir. Altıok yüzeysel -iki boyutlu- değil, uzaysal -üç boyutlu- yöneltmedir.

Altıok 3 eksenlidir:

1)Laiklik – Devrimcilik

2)Halkçılık – Cumhuriyetçilik

3)Milliyetçilik – Devletçilik

Laiklik – Devrimcilik ekseni; devletin ayaklarının yere bastığı, başının göğe erdiği dikey eksenidir. Dinleri belirleyen, insan – ahıret ilişkisidir. Devleti belirleyense, insan – çevre ilişkisidir. Bu nedenle devlet, çevreye yönelik ve laik olmalıdır. Laikliğin ufku; devrimciliktir, gelişimdir. Devrimci ufuktan yoksun laiklik, zamanla miyoplaşarak laiklik karşıtı olur. bu nedenle devrimci ufuk karartılmamalıdır.

Halkçılık – Cumhuriyetçilik ekseninde halkçılık; halk’a balık verilmesi değil, Halkevleri’ndeki uygulamalı çalışmalarıyla balık tutmasını; uygar ve demokrat birey olarak duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını çağdaşlaştırmasını bizzat kendisine sağlatmaktır ki; halkçılığın cumhuriyet olan ufkuna yönelebilsin, cumhuriyeti sahiplenebilsin.

Milliyetçilik – Devletçilik ekseni; milletin varlığını sürdürebilmesi için ulusal bilinci olan milliyetçiliğe ve varlığını sağlayan devletine sahip olmasını amaçlar.

Gereksinimlere göre eksenlerin uygulanış oranları azaltılıp çoğaltılabilir.

Kurulacak Kemalist Halk Partisi’nin, Atatürkçüleri “Altıok Ortak Paydası” altında toplama etkinliği; altıoku CHP hacrinden kurtararak birleşmeye ya da ayrışmaya neden olacaksa da; demokratik bir eğilim olarak rasyonel demokrasinin inşasına katkıda bulunacaktır.

Erol Erdoğmuş’un Yerelce’deki diğer yazılarını okumak için tıklayınız !

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: