Dün dündür, bugün bugün, yarına Allah kerim !


“Esefle Kınıyorum”

“Bu Anayasa Mahkemesi’ne gitmeyip kesinleşirse Türk-Fransız ilişkilerinin bundan sonra çok farklı boyutlarda olacağı açıkça kesin bir şey. Türk-Fransız ilişkileri çok farklı bir mecrada olacaktır. Fransa gibi Avrupa’nın önemli bir ülkesi, dünden itibaren ifade özgürlüğünü ve özgür bilimsel çalışmaları kısıtlayan ülkeler kategorisine girmiştir”

***

“Dün gece televizyondan biraz izledim. Senato’da çıkan bu kanunu tabii ki esefle kınıyorum, önce bunu söylemek isterim. Fransa gibi Avrupa’nın önemli bir ülkesi, dünden itibaren ifade özgürlüğünü kısıtlayan, özgür bilimsel çalışmaları kısıtlayan ülkeler kategorisine girmiştir. Bu gayet açıktır. İşin çok daha üzücü ve kötü yanı da, bunun bir seçim yatırımı olarak yapılması. Böyle uluslararası bir konuda, böyle önemli bir konuda, bunun seçime beş kala yapılması ve tamamen bir seçim yatırımı şeklinde yapılması, Fransa gibi büyük bir ülkeyi gerçekten küçültücü bir davranıştır”

“Ayrıca siz de biliyorsunuz, Senato’nun İhtisas Komisyonu, yani Anayasa Komisyonu, bunun anayasaya aykırı olduğunu söylemişti. Şimdi ümit ederim ki en az altmış senatör Fransız demokrasisi üzerindeki bu gölgeyi kaldırmak için Anayasa Mahkemesi’ne müracaat eder. Başka bir gerçekte şu: Fransızlar böyle düşünüyorlar, ‘2001 yılında Mecliste böyle bir yasa geçti; hiçbir şey değişmedi.’ diyorlar. Ama bunun bütün Türk gençliği ve Türk halkının zihninde çok kalıcı bir iz bırakacağını unutmamaları gerekir. Ve eğer bu Anayasa Mahkemesi’ne gitmeyip kesinleşirse Türk-Fransız ilişkilerinin bundan sonra çok farklı boyutlarda olacağı açıkça kesin bir şey. Dolayısıyla tekrar kınıyorum ve böyle bir ülkeye hiç yakıştıramadım. Muhakkak ki, hükümetimizin alacağı tedbirler de gayet katı ve kesin bir şekilde uygulanacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Bu çok derin bir iz bırakacaktır ve derin bir darbe vuracaktır. Ama ümit ederim ki, bunun yanlış olduğunu gören en az altmış senatör çıkar ve İhtisas Komisyonu’nun da işaret ettiği çerçevede bunu Anayasa Mahkemesi’ne götürür”

Kaynak. 

Aynı konuda:

 

%d bloggers like this: