Kadınlara Yönelik ve Aile İçi Şiddeti Önleme ve Mücadele : Avrupa Sözleşmesi’ni onaylayan ilk ülke Türkiye !


KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE

BUNLARLA MÜCADELEYE İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ

SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6251                                                 Kabul Tarihi: 24/11/2011

MADDE 1 – (1) 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Kaynak. 

 What do you want to know about this treaty ?

 

***

Aynı konuda :

Aile içi ve kadın ile çocuklara yönelik şiddete Cumhurbaşkanlığı el koydu !

U.N.Women Progress Report 2011 :Justice Still Out of Reach for Millions of Women…

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Avrupa Sözleşmesi : Mihenk Taşı !.. (en-fr)

Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Süreci İstanbul’da Resmen Başlatıldı… (en – fr)

Türkiye’de kadınlar Şiddete Karşı Korunmuyorlar – “He Loves You, He Beats You” (en – fr – tr )

Gözyaşlarını Dindirecek, Kadına Uzanan Elleri Kıracak Avrupa Sözleşmesi İstanbul’da İmzaya Açılıyor…

Women

%d bloggers like this: